Våre verdier?

10
Stein Ørnhøi

Det er et anstrøk av selvgodhet over mye av det jeg hører og leser.

Jeg har følt et visst ubehag ved mange av reaksjonene på mordene i Paris. Ikke over at folk blir redde og tar til gatene i protest. Det er lett å forstå. Men når kommentariatet og den politiske eliten samles i stor samstemthet rundt forsvaret av «våre verdier», da føler jeg uro. Det er et anstrøk av selvgodhet over mye av det jeg hører og leser. For du behøver ikke være kristen eller ateist for å forstå at en ikke skal skyte på folk fordi en ikke liker hva de sier, skriver eller tegner. Også jøder, muslimer og hinduer er enige i det. Sikkert også en og annen kineser. Det som skjedde var en forbrytelse. Fransk politi gjorde en god jobb. Få sørger over at morderne er døde.

Men hva mener vi med våre verdier? Sett fra andre deler av verden vil nok mange ha seg frabedt vestlige verdier hvis det handler om utbytting, tvangskristning, dobbeltmoral, dronekrig og invasjoner av ymse slag. Det er nok ikke alle som har fått med seg at «våre verdier» i utgangspunktet var ideene fra den franske revolusjon. Kanskje heller ikke Erna og Jens da de i forrige uke vandret under Triumfbuen. «Frihet, likhet og brorskap» er en storslagen parole. Mange mener åpenbart at det først og fremst er ytringsfriheten det handler om. Men uten likhet og brorskap finnes ingen frihet. Heller ikke ytringsfrihet.

Da er det makta som rår. Økonomisk og politisk makt. Og militærmakt. Et skrekkeksempel: India har hatt ytringsfrihet siden de jaget ut sine vestlige verter for 65 år siden. India er fortsatt et sosialt despoti. For hundrevis av millioner mennesker i India finnes ingen frihet, likhet eller brorskap. Ytringsfrihet er ikke nok. Det blir også meningsløst å snakke om ytringsfrihet uten å ofre en tanke på hvem som har eiendomsretten til ytringsmidlene.

Fox News i USA er ett eksempel på at ytringsfriheten skjendes. Ikke fordi de sender den gørra de sender, men fordi det er mulig å bruke milliarder på å eie en TV-kanal for så å sende ut sitt eget politiske budskap. Slik også med Berlusconis medieimperium i Italia. Mens Edward Snowden må leve i eksil fordi han avdekket at hans hjemland USA lever i strid med «våre vestlige verdier».

Resten av verden er nok ikke så veldig imponert over våre vestlige verdier. I snart hver avkrok på verdenskartet har vi etterlatt oss blodspor. Men fortsatt driver vi og oppdrar alle andre i den rette lære. Den vestlige verdens føringsoffiser er USA. En gang et eventyrland. Her var alle like for loven.

Her hadde de til og med et skattesystem som var slik at hvis noen ble for rike så inndro fellesskapet det som ble uanstendig mye. USA var landet som ga alle rett til å tro og mene det de ville. USA var landet som støttet kampen mot Europas kolonivelde. USA var landet for frihet, likhet og brorskap. Derfor førte også USA kamp mot nazismen.

Verden er ikke slik vi tror den en gang var. Men troen på USA som den store ufeilbarlighet sitter fortsatt dypt. Mer i ryggmargen enn i hjernen, må vite. Avsløres tortur, får vi vite hvor enestående USA er som har ytringsfrihet og som derfor avslører torturen. Når Bush forbyr finansiering av prevensjon som kamp mot AIDS, så er alle imponert fordi det blir en åpen debatt. Og alle må jo forstå at et så stort og flott land som USA ikke kan være underlagt en internasjonal domstol og internasjonal rett.

Og at USAs høyreside ikke har forstått mer av klimaforandringene enn Fremskrittspartiet her hjemme, er naturligvis litt kjedelig. Men du verden, så de debatterer. De har jo ytringsfrihet, må vite. Litt for mange av oss har samme forhold til USA som vi alle har til Emil i Lønneberget; et «hyss» i ny og ne, men et hjerte av gull.

Verden forandrer seg mens vi tviholder i vårt gamle verdensbilde. Vi fortsetter å pleie politiske strukturer som var ment som svar på utfordringer i tidligere tider. NATO og EU er to tydelige eksempler. Vi tenker politisk fortsatt i øst/vest og venstre/høyre på samme måte som i 1945 mens vi marsjerer i Paris for vestlige verdier.

Franskmannen Thomas Pikettys «Kapitalen i det 21. århundre» er en tykk og litt krevende bok. Men for oss som i vår ungdom prøvde oss på «Das Kapital», er «Le Capital» rene underholdningsromanen. Boka er et kraftig varsel om at verden ikke ser slik ut som vi gjerne tror. Likhet og brorskap har forsvunnet i den vestlige verden de siste tiårene. Vi har fått enorm arbeidsløshet og uanstendig store personlige formuer. Mens de uanstendige fortsetter å klage på skatten på arv og formue.

Det som ble bygd opp av sosiale ordninger etter de to verdenskrigene, vil forvitre, ja, kanskje ende i et nytt kaos, fordi de økonomiske forskjellene er i ferd med å bli for store. Dette er et rettferdighetsproblem, et likhets- og brorskapsproblem og derfor et demokratisk problem. Store forskjeller oppstår gjennom arv og kapitalakkumulasjon fordi det politiske høyre med stor og liten H har fjernet og forandret viktige deler av skattelovgivningen.

Piketty som er en fredelig fransk sosialdemokrat, advarer. Han er engstelig fordi tilforlatelige folk som Erna Solberg og den slags ikke ser hva som kommer. I all enkelhet skriver han at vi trenger å ta tilbake kontrollen over en finanskapitalisme som har mistet forstanden. Vår verden er inne i dramatiske forandringer, men vi vil ikke se det. «Frontlinjene forflytter seg raskere enn tanken,» skrev forfatteren Lars Saabye Christensen i et dikt allerede i 1979. Christensen var en klok mann allerede i ung alder. Men er frihet, likhet og brorskap fortsatt våre verdier?

KampanjeStøtt oss

10 KOMMENTARER

    • Foreløpig er det skrevet og forsket altfor lite på IGD, da stats/markeds-duopolet ikke fant å kunne avse skarve 42 millioner til MEDOSS, men kanskje ikke så rart, da dette ville betydd slutten for monsteret. Jeg har til og med mistanke om at mange i statsadministrasjonene ser staten som allmenningheten, og ikke allmenninghetens tjener.

     Bongard har ei lita nettside, men akk så stusselig: http://bioman.no/

     Sammenlign denne med den imponerende nye nettsida Michel Bauwens hos P»P-Foundation nettopp har lansert: http://commonstransition.org/

     «The emancipatory forces of the world urgently need to move away from the simple market/state duopoly and the false binary choices between ‘more market’ or ‘more state’. As an alternative, we propose that we move to a commons-centric society in which a post-capitalist market and state are at the service of the citizens as commoners. While there are already substantial, if not thriving, social movements in favor of the commons, the sharing society and peer-to-peer dynamics, this is the first coherent effort to craft a transition program in which this transformation is described in political and policy terms.» – Michel Bauwens

     Jeg har prøvd å skrive litt om forskjellene/likhetene mellom Bauwens tredelingsmodell og Bongards inngruppemodell her: http://www.kulturverk.com/2014/10/15/modeller-for-et-post-kapitalistisk-scenario/

     Kanskje ikke helt vellykket, men i alle fall et forsøk.

     Her er forresten den av mine artikler Bongard satte mest pris på: http://www.kulturverk.com/2013/02/23/med-hovudet-i-riftdalen-fra-olje-veks-ingenting/

     Les forøvrig Bongards bok «Det biologiske mennesket» og Steigans kapittel om Kommunisme 5.0 i hans bok «Sammenbruddet».

     Til slutt, er det noen der ute som kan hjelpe Bongard med å få sida hans opp på nivået til den nye sida til Bauwens? Vi kan ikke være bekjent med å ha ei så elendig side for å representere verdens beste demokratimodell!

 1. Jeg er litt usikker på hva som (du) mener med «høyreside». ?

  «Og at USAs høyreside ikke har forstått mer av klimaforandringene enn Fremskrittspartiet her hjemme, er naturligvis litt kjedelig»
  Det å ha forskjellige meninger om klimaforandringene ( som lenge ble postulert som klima-krise), er vel noe som er naturlig i et demokratisk samfunn. Og det var vel E. Solheim m. ( «venstresiden» ?) , som i en debatt beskyldte/karakteriserte de med et annet syn som» samme type mennesker som engang mente at jorda var flat». Altså et forsøk på å kneble en samtale. Det motsatte av fri meningsutveksling. «Høyre» eller «venstre» side?

  «USA var landet for frihet, likhet og brorskap. Derfor førte også USA kamp mot nazismen.»
  Var det dette som var grunnen?
  I Tyskland i mellomkrigstiden fikk velferden for vanlige folk et oppsving det verken før eller senere i historien har forekommet. Med betalt lovbestemt ferie for alle, bygging av cruiseskip for arbeidere, igangsatt planer og gjennomføring av for gode boliger for alle (arbeidere), sykelønn og klare planer for felles velferd. Og forsøk på å kneble kapitalens makt over politikken; bla.a ved en økonomi som ikke skulle være rentestyrt.( Man skulle ikke kunne leve som rentenist). Det var arbeidet som skulle gi velferd og materiell frihet
  ( derav «Arbeid macht frei») Det jeg faktisk kaller frihet, likhet og brorskap.
  At nasjonalsosialistene ( «nazist» er et konstruert skjellsord på samme måte som «nigger» ) så på jødene som femtekolonnister og ville internere disse, etter at jødiske organisasjoner i USA proklamerte full økonomisk krig mot Tyskland i 1930, var jo ikke annet enn det USA gjorde mot alle sivile japanere i USA fra 1942-45, da USA og Japan erklærte krig.

  Men ellers er jeg enig i at det er kapitalkreftene som bør vingesvies. Men like mye hver og en av oss sin måte å tenke på – som en «kapitalist», der vi tror/mener vi skal «tjene på» pengene/kapitalen vår i stedet for å se på dette verktøyet som et felles SAMfunnsverktøy, og som skal holdes stabil i verdi etter lønns og prisutvikling. Like mye tilbake i verdi som vi lånte ut.
  Alle vil jo bli rike, og bør vel være egoistiske ( ikke selvsentrerte) nok til å ha dette målet, etter hver sin ønske-standard. Blir vi materielt rike trenger vi heller ikke «hjelp»/understøttelse av andre. Vi blir et fritt folk i et fritt samfunn. Materielt frie, og fri fra enten det er godseiere eller statlig administrasjon og skattebyrde.
  Penger alene skaper ikke noe, jfr. eventyret om «spikersuppa». Men da må vi fri oss fra fantasien om at det er penger vi skal bli rike på.
  Vi skal bli rike på materiell velstand, gjennom arbeide og stadig synkende priser ( Ikke lønnsstreik og lavere produksjon og høyere lønn/priser.) Arbeide er det det er det alltid hoder og hender som gjør.
  Og vi må snu på hodet vår forestilling om hva det vil si å være rik, og hva som er gode og dårlige tider.:

  Vi kaller det nå «gode tider» (!) når vi mangler det meste og må arbeide 24/7 , prisene ( og lønninger, – etter streik/»lønnskamp» -og stopp i produksjonen) stiger, og rentene blir satt opp.
  Og «dårlige tider» når stabburene snart er fulle, prisene og rentene synker, og vi kunne bli «arbeidsløse» med mer fri tid vi burde kunne bruke til hva hver enkelt ville. Enten det var å ligge under et tre, studere etterlyst & behov eller «orke» mer.( Dvs. arbeide på eget fritt bruk uten å betale noen for dette, hverken skatt eller plikt-arbeid.)

  • I løpet av 2015 kommer det til bli forandringer ved at USA kommer til å måtte gi opp dollaren som verdens valutareserve, eller rettere sagt alle andre vil ikke ha noe med den å gjøre. Vi ser allerede at olje ikke bare blir handlet i dollar rundt omkring. Irak, Iran og Libya har alle måtte betale dyrt for å forsøke å selge olje i annet enn dollar. Det klarer ikke Usa lenger å kontrollere. Russland, Kina leder ann med overgangen til gullbasert verdenshandel med en kort overgang med Yuan. Hvordan det går med renteåket kommer vi gjerne ikke til å bli kvitt enda. Rotchild har kontrollen på sentralbankene enda

   • » Hvordan det går med renteåket kommer vi gjerne ikke til å bli kvitt enda. Rotchild har kontrollen på sentralbankene enda»

    Dette er jo selve «rosinen i pølsa» for de som styrer vårt økonomiske system. Renter er selve kontroll-verktøyet i vår slave-økonomi. ( Og er da også forbudt i de fleste religioner, som et samfunnsødeleggende system) Både kristendommen og jødedommen handler om samfunnsbygging og psykologi. Himmelen og helvete er kun et bilde på hvordan det går om vi «spiser av kunnskapens tre» før vi er mentalt modne. (Da lager vi lett fantasi-systemer/forestillinger.)
    Hvordan fri oss fra dette, er det «Rotchild» som bestemmer? Eller «jødene»?
    Selvfølgelig ikke. «Vi kan ikke forhindre fuglene å fly over hodet vårt, men vi kan greie å hindre de i å bygge reder på ( i) hodet vårt», som det heter. Men hva hjelper det ¨å sloss mot «Rotchildene» og «jødene» når vi har blitt lurt til å tenke og opptre som «jøder» selv, i hodene våre?
    MÅ vi som nasjon være med på verdens penge-økonomiske lek?
    Kan vi bygge velstand i landet uten penger?
    Nei penger er et godt å billig verktøy, slik at spesialisering og varebytte kan foregå på en mer effektiv måte. Men det er når vi ikke ser forskjell på verktøy og produkt det begynner å bli et «morsomt» eventyr.
    Lik eventyret om «Spikersuppa». Der folk sultet og ikke hadde arbeid eller «suppe», helt til en «jøde» kom med en spiker som kunne «lage suppe/velstand helt av seg selv». Det trengtes kun litt gulrøtter, kjøttbiter osv. ( dvs. spesialisering, arbeid og organisering ). Spikeren/pengene skulle ikke spises, og kunne tas med til neste landsby og bedra nye samfunn. Sikkert med en god niste på vegen ( og takknemmelighet til denne «Marshallhjelpen»).
    Et samfunn får ingen velstand uten eget arbeide. Penger er kun byttemidler i en dugnad/et samfunnsregnskap.
    Om vi, som fri og selvdreven nasjon, vil ha varer som produseres i andre land – for variasjon og smakens skyld, kan frie nasjoner alltid bytte varer med andre frie nasjoner. Enten via varebytte direkte(tungvint), eller ved hjelp av stemplede metall eller papirbiter – eller tall i et plastkort (regnskap). Men først å fremst ved hjelp av tillitt. Tillit til oss selv og vår arbeidslyst , og tillit til våre handelspartnere. Uten tillitt fungerer ingen samfunn eller samkvem mellom samfunn. Da må det bedrag og eventyr til. Og handelskriger/valutakriger ( før militære kriger), klassekamp, konstruerte motsetninger og (parti)politikk.

    Men er det ikke bedre at vi er «en verden» da, globalisme? Nasjonalisme er vel det samme som rasisme, vi er «alle like». (?)
    Det er mulig vi kommer dit engang, men ikke før vi er mentalt modne. Før vi er det blir det som å bygge «Babels tårn». Bare «babbel».
    Først må hver nasjon, små homogene enheter, bygge egen kultur og velstand på eget område. Blir det for stort, med politikk,
    FN- er, «klimamøter» og «arbeidere i alle land», blir vi fremmedgjorte, frustrerte og oppgitte. ( Og «religiøse».)
    Å mene at noen folkeslag og nasjoner ikke er i stand til dette og må hjelpes («»), er rasisme og manglende tiltro til andre sine forskjelligheter og evne til å bygge sin kultur og velstandsmål utfra sinnelag og geografi. Vil vi hjelpe noen i en slik utvikling, kan vi dele teknikk/teknologi og arbeidsbesparende ideer. – Uten at det koster oss noe mer enn et trykk på tastaturet.
    Penger/valuta (tall) og renter (tall av tall) er et verktøy uten egenverdi. «Verdensvaluta» er et våpen. Et våpen som mister sin makt når vi gjennomskuer «jødene» /Rotschildene» i oss selv, og ser forskjell på fantasi og virkelighet. I sola og lyset sprekker alle troll. ( fantasiene.)

    Dette svaret gikk ( som vanlig?) litt ut- over tema, men jeg tar gjerne tilbakemeldinger på disse tankene.

    • Tillegg, en klargjøring- siden du ikke har redigeringsmuligheter i kommentarfeltene dine Steigan.:

     «…med politikk, «FN- er», «klimamøter» og «arbeidere i alle land», blir vi fremmedgjorte, frustrerte og oppgitte, og organiserer oss i politiske og/eller religiøse «religioner».)

 2. Uttrykket *orke» kommer fra en tid er husmannen måtte drive pliktarbeid for storbonden eller godseieren som skatt/leie for jorda han fikk sette bo på.
  Hvis han etter pliktarbeidstiden hadde lyst og overskudd til å arbeide/dyrke jorda på eget bruk, til egen glede og velstand kaltes det å «orke».

  I dag kaller vi vel dette «svartarbeid», og er gjort moralsk forkastelig og ulovlig. Ihvertfall hvis vi selger produktet av arbeidet til andre samfunnsfrender.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.