Høyt spill ved Züricher See

12

Den sveitsiske nasjonalbanken sjokkerte valutamarkedene 15. januar 2015 med å koble sveitserfranc løs fra euroen. Resultatet var at alpevalutaen gikk rett til værs og at det ble enda mer synlig at euroen er overvurdert. Men først og fremst viser dette trekket hvor ustabil verdensøkonomien er akkurat nå. Ikke bare er oljeprisene halvert på et halvt år. Noe liknende skjer også med andre råvarer. I Hellas er et bank run i gang i forkant av valget og i Berlin klarer man ikke å hindre Den europeiske sentralbanken i å trykke euro i et desperat forsøk på å sparke økonomien i Sør-Europa i gang. Og året er bare så vidt i gang.

sveitserfranc

Valutakrigen

Den sveitsiske nasjonalbanksjefen Thomas Jordan gikk på talerstolen i bankens hovedkvarter i Zürich 15.01.2015 og annonserte at banken hadde besluttet å oppheve koplinga mellom sveitserfrac og euro. Til da hadde kursen ligget fast på 1,20 CHF for en euro. Talen var ikke før avsluttet før valutamarkedene svarte med å sende francen opp i én franc per euro. Jordan begrunnet tiltaket med at franc har vært ekstremt overvurdert, noe som har vært skadelig for sveitsisk eksport. Han sa også at banken ville forsterke sin politikk med negativ rente og sende den ned i -0,75% per 22. januar, eller altså at innskyterne må betale for å ha penger i banken. Kommentatorene sier at en grunn til at CHF har blitt så sterk er at den oppfattes som en trygg havn. Russiske og ukrainske oligarker har flyttet formuer til alpene, og det samme har antakelig også greske kapitalister gjort.

Amerikanske dollar har styrket seg gjennom 2014 og euroen har falt fra 1,40 mot dollar i mai og helt ned til 1,15 i midten av januar, altså 18%. Den sveitsiske francen har ligget midt mellom og sveitsiske eksportører har fått svi. Thomas Jordan og hans kolleger frykter tydeligvis at euroen skal klappe sammen og at Sveits vil bli sittende med tonnevis med verdiløst papir, så derfor denne frikoplinga. Den negative renta er ikke ment for å ramme småsparerne, sier Jordan, men for å gjøre Sveits mindre lukrativt som nødhavn for oligarkene.

Mario Draghi og den digitale trykkpressa

Den italienske sjefen for Den europeiske sentralbanken (ESB), Mario Draghi, sa for lenge siden at han ville «gjøre det som er nødvendig» for å redde euroen. Hjemlandet hans er økonomisk helt på knærne, og det samme er Frankrike. Matteo Renzi og François Hollande har krevd at de stramme budsjettkravene til ESB må slakkes og at banken må gi mer kreditt. I EU forventer nå alle at Draghi skal kopiere den amerikanske politikken med kvantitative lettelser, en politikk som The Federal Reserve nylig avsluttet. Det vil si at banken vil «trykke penger», eller øke ESBs gjeld gjennom å kjøpe opp dårlige papirer fra medlemslanda. I vår tid er det ikke lenger noen fysisk seddelpresse som er i virksomhet, man bare gjør en endring i sentralbankens database, og så vips er det liksom flere penger i omløp. Dette er en politikk som Angela Merkel og Bundesbank er sterkt imot. Fra tysk side hevdes det at dette betyr å gjøre den tyske riksdagen verdiløs, fordi den ikke lenger vil ha makta over Tysklands statsbudsjett. De ser det som et langt skritt i retning av en bankunion og som en vingeklipping av Bundesbank.

Bank run i Hellas

Tyskland har forsøkt å få grekerne til ikke å stemme Syriza gjennom å true med å straffe Hellas, samtidig som man har forsøkt å lokke med at man kan tenke seg å godta lettelser hvis grekerne er så vennlige å stemme slik Tyskland ønsker. Ingen av delene ser ut til å ha hatt den virkninga man hadde tenkt. Det gjør at man i EU har begynt å forberede seg på at Syriza vinner og at en ny gresk regjering vil forkaste nedskjæringspolitikken og kreve en drastisk nedskriving av den greske gjelda. Partileder Alexis Tsipras har sagt at når Europa kunne godta å avskrive store deler av Tysklands gjeld i 1953, så må jo Europa kunne gjøre det samme for Hellas nå. «Hellas var et av de landa som godtok en nedskriving av Tysklands gjeld den gangen,» sa Tsirpas med dårlig skjult ironi, og foreslo en «ny Marshall-plan for Europa».

Frykten for hva som vil skje etter det greske valget har begynt å gripe dem som fortsatt har penger på bok i Hellas, og to banker har allerede opplevd køer av kunder som vil ha ut pengene sine straks.

Blodrøde børser og råvarepriser i fritt fall

Til tross for alt snakk om bedring i økonomien har London-børsen falt 3,6% siste halvår, den spanske børsen 6,4% og Milanobørsen hele 8,5% (Wall Street Journal). «Det er sto uro under himmelen,» som en gammel kineser en gang sa. Wall Street fortsetter oppgangen, men uten at det er uttrykk for høyere aktivitet i USAs industri. Som kjent har oljeprisen siden i juli 2014 falt fra 110$ per fat til 46$ per fat. Men også andre råvarepriser faller. Metallindeksen på Metal Exchange i London har falt med 18% på et halvår. Ikke et så voldsomt fall som olje, men dramatisk nok. Kopperprisen har for eksempel falt og tatt med seg australske dollar, som i likhet med den norske krona er svært råvarebasert. Fra før av vet vi jo at både russiske rubler og ukrainske hryvnia har falt omkring 40 mot euro.

Prishoppet på sveisterfranc brukte bare 20 minutter på å slå ut i drastisk høyere gjeld for over 1200 folk i Stavanger-området. De hadde blitt fristet til å ta valutalån i sveitserfranc og måtte plutselig se at gjelda økte med 28%. Og året 2015 er bare så vidt begynt. Det har åpenbart langt mer å by på.

 

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


12 KOMMENTARER

 1. Det har de godt av i Stavanger, kanskje bør de begynne på igjen med litt skikkelig gammeldags industri, slik som her på Gjøvik i innlandet? Ser også at Stordalen åpnet mange nye hotellsenger i Stavanger i 2014, som nå stort sett står tomme.

  Ellers trenger vi ikke bankene, de kan bare ryke og reise! Den mest blomstrende tida i Europeisk økonomi var i seinmiddelalderen, hvor de bygde på helt andre markedsmekanismer enn kapitalismen.

  «Promoting bank-lent businesses is basically saying that you don’t believe in sustainable business models yet. Any business that started with the bank is not a sustainable business model, because it’s already in the debt/interest track. This is where Obama is still confused. He should say, “Look, I realize the economic crisis is real, there are mortgages and loans and we’re going to work on that. But the more important thing right now is, rather than spending $5 trillion of your great-grandchildren’s money on these bankers that screwed up, let’s see how can we spend a teeny bit of money and reeducate communities about real economic development and sustainability.”

  And it’s easy! When I talk to economists, or when I talk to bankers, they all say, “well that doesn’t work, you need a bank to go in and invest in a community for it to happen.”

  Actually — you don’t. You don’t need the bank.» – Douglas Rushkoff, forfatter av boka Life Inc.

  http://hilobrow.com/2011/11/04/douglas-rushkoff/

 2. Interessant og «We’re in the End Game Now” kanskje som mange sier. Mario Draghi og Fed kjøper sin egen gjeld og banker låner ikke ut penger til hverandre mange ganger så det er nok en god indikator på at det nærmer seg en endring. Har tatt tid men systemet er et fengsel så det er vanskelig at komme ur det med det første. Og banker skall ikke skape penger ja..:)

  Summering vi trenger tenke nytt!

  «Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.» – Albert Einstein:) sant…..

 3. «De hadde blitt fristet til å ta valutalån i sveitserfranc og måtte plutselig se at gjelda økte med 28%.»

  Om enkelte privatpersoner gambler og vinner eller taper på dette spillet betyr lite. De ville stjele og ble så i stedet bestjålet.
  Men at banker gambler med våre byttemidler i valutaspekulasjon burde bli sett på som en forbrytelse mot det norske samfunnet.
  Likeledes når renter på våre (bolig-) lån justeres etter lånerenter i andre land.
  Innad i en nasjon skulle lån og utlån foregå i landets valuta og mellom egne innbyggere. ( Større industriprosjekter kunne ha muligheter for lån fra andre nasjoner.)
  Renten på pengene/byttemidlene våre skulle bare brukes til å justere verdien i forhold til riktig indeks. ( Pris og lønnsjustering.). Dette ville gi samfunnets innbyggere forutsigbarhet og trygghet både ved tilsidesatt innsats (sparing) og lån.
  Økonomisk forutsigbarhet er en viktig del av opplevd velferd i et samfunn.

 4. Spørs om ikke Norge bør følge russisk eksempel å legge om til større selvhjulpenhet. Det er ikke noe nytt at råvareproduserende land er spesielt utsatt. Oppsigelse av EØS avtalen bør være første skritt på den veien. Kapitalismen har utviklet seg til en spekulasjons økonomi. Det er nettopp USA og EU som har vert pådrivere for denne utviklingen. Det er på høy tid å ta vare på og utvikle landbruket om vi skal sikres mat i framtida. Videre mener jeg norske fiskeprodukter bør kunne foredles her i landet før de eksporteres. Tror mange er enige i at oljefondet gir store muligheter til å gjenoppbygge produksjonen innen en rekke felt. Mennesker som må forlate oljevirksomheten bør sluses over til å gjenoppbygge landet.
  Med hensyn til klimakrise og nye former for energi, mener jeg hydrogen er et godt alternativ. Hydrogen kan produseres helt forurensningsfritt ved hjelp av fossekraft, noe vi har mye av her i landet. Her har vi også å gjøre med en teknologi som er utprøvet og som er anvendelig på de fleste områder.
  Det sier seg selv at disse synspunktene ikke løser kapitalismens krise. Men det er viktig å ta vare på både landet og befolkningen i den grad det er mulig.

 5. Ja, det burde være selvklart at en nasjon burde holde egen matvareproduksjon i takt med befolkningsutvikling, eller omvendt.
  Så ble det også slutt på det tullete uttrykket «overbefolkning i verden», som kun skaper frykt, frustrasjon og oppgitthet. Det er ikke, men kan bli, overbefolkning i noen land hvis vi fortsetter å la penger og styre et lands utvikling. ( Mer enn realverdier og arbeidskrefter). Men hver nasjon bør holde orden i egen stue, soverom og hage. Om en nasjon, for variasjoners og moro skyld bytter matvarer med andre nasjoner går godt innunder en slik sikkerhetspolitikk.
  Hydrogen kan være fornuftig, også fordi produksjonen kan foregå i det små. Men vi bør ikke glemme at Norge allerede har nok fornybar elektrisk produksjon til hele vårt ønskede forbruk av oppvarming/kjøling, forbruksvann, og transport hvis vi vil. ( Til en produksjonspris av 15 øre pr. kWh.) Alle land har mulighet for å dekke sin forbruksenergi ved fornybar produksjon utfra landets geografi og plassering. Enten det er sol,- termisk eller sol-celle, bølge/tidevann, vind eller bio .( alger eller annen biomasse) Hvert land til sin pris ( forbruk av arbeidskraft). Det er ingen fornuftig grunn til at forbruksenergi skal prises likt fra nasjon til nasjon.

  Vi skal ikke, som nasjon, løse kapitalismens krise. Vi skal være med på å sørge for at den rentestyrte verdensvalutaen ikke skal styre politikken verken lokalt eller globalt.
  Så kan andre nasjoner følge vår lands valg når de ser at dette gir frihet og stolt velstand.
  Et økonomisk system som blir et verktøy, ikke en herre.
  Der penger er byttemidler. Et samfunns-verktøy ingen eier, men som sendes rundt.
  Slik at spesialister kan verdisette innsats og bytte mot andre spesialister ( oss alle). Det er denne spesialiseringen og effektiviseringen av hoder og henders arbeide som gir en nasjon velstand, – i stolthet. Der alle etter hvert bør bli rike, trygge og frie.
  Penger er kun tall ( i et regnskap), uten egenverdi. Renter er tall av tall. ( og tyveri når det brukes til å hente ut virkelige verdier.)
  Men så lenge folk i et samfunn tror man kan/skal tjene på samfunnets byttemidler ved å ha de i banken/låne det bort, kan verdens-svindlerne gjøre det samme uten at folk reagerer. («Helern er like god som stjelern»)

 6. Flere dramatiske ting som vil skje i 2015: Hellas kommer til å gå ut av eurosamarbeidet, og dette vil markere begynnelsen på slutten for euroen. Dollaren kommer til å stige kraftig. Sveitsiske franc steg med 30%, og dette var dramatisk for alle som sitter med lån i sveitserfranc, men det er bare blåbær mot hva som vil skje når dollaren styrker seg. Tenk på alle stater, bedrifter og enkeltpersoner som sitter med lån i dollar. Oljeprisen kommer til å falle videre ned mot 30- 35 dollar.

 7. Sveitsisk franc som har løst seg fra Euroen kan bare bety en ting at Euroen er ferdige. Vi vil i løpet av en måned og to se flere og flere merklige hendelser i den globale valuta reseten. Roger sier det. Hellas går ut av Euroen minst og sannsynligvis EU også. Deretter vil Hellas erklære seg insolvent/konkurs.

  Hellas konkurs vil velte først en bank, før de faller bank etter bank, siden banksystemer er bygget opp som et korthus. Alt kommer til skje i år. Samtidig vil Gull stige himmelhøyt, gjerne over natten. Spotpris og fysisk gull har allerede to forskjellige priser.Fysisk gull er dobbelt så dyrt. Kjøp fysisk gull og sølv. Det vil være en meget god investering i egen økonomisk sikkerhet og selvstendighet.

  Roger er rett at Dollaren vil stige og stige og bli sterkere, før den til slutt vil kollapse. Vi vil se en ny dollar i slutten av året, eller neste år for dollaren rett og slett vil slutte å fungere som reservevaluta som i dag. Den vil være toxic og ingen vil ønske sitte med dollar som man ikke kan bli kvitt. Det vil bli desperate tider for Usa og Obama.

  Tyskland,Nederland, Østerike, Frankrike og Finland vil gå ut av Euro samarbeidet i løpet av året, men først Hellas og bank kollapsen.

  Vinnere er resten av verden med BRICS landene og dens allianse. Taperen i denne økonomiske krigen vil være USA/Nato/EU og Europa.

  Det er virkelig interessante tider og alt avisene skriver om i Norge er 90% BS. Trist at de fleste går glipp av «moroa» som skjer.

  • «Vinnere er resten av verden med BRICS landene og dens allianse. Taperen i denne økonomiske krigen vil være USA/Nato/EU og Europa.»

   De enfoldige kan jo tro at de som sitter med makta lar dette skje. Først får vi nok oppleve demoniserin av fienden(e), tilstramming av sensur for å holde rekkene, og full krig. (igjen) Spillet kan de.
   Men vi får håpe det beste, og at en bedre (digital) kommunikasjon i verden vil gi større muligheter til å stoppe faanskapen.
   – Skjønt Faan sitter også med full kontrollmulighet over verdens kommunikasjon.

 8. «Samtidig vil Gull stige himmelhøyt, gjerne over natten».

  Det samme kommer til å bli bli gjort med rentene etter en tid. Så får vi en periode der nødvendig produksjon «ikke lønner seg» fordi rentene «stiger» ( les: blir satt opp), folk må flytte ut av boliger og blir beskyldt for å leve over evne.
  – En periode vi er opplært til å kalle «gode tider» kommer nok snart, med stigende priser, lønninger og renter på kapitalen vår.( Mens vi angriper «kapitalistene».) Resesjon/synkende e priser er «farlig» blir vi lurt til å tro. Men det er kun farlig for bakmennene og de som tror vi kan leve av penger eller renter.
  Det økonomiske systemets bakmenn sitter fortsatt med de økonomiske trådene, høster sine gode prosenter, og kan styre politikken både globalt og lokalt.
  Så kan vi bedrive «klassekamp», konstruere interessemotsetninger og forlange høyere lønn. – Som fører til høyere priser både på gull og nødvendig materiell velferd, mens de økonomiske yppersteprestene ler på bakrommet.
  Vi blir gjerne med på spillet om høyere renter på gullet/pengene våre, det gjelder å være «smartest» i kampen om fiktivene.
  Et trist eventyr som er spilt i & styrt hundre år, – av bakmennene som har laget reglene.

  Men om vi kaster alt av gull & penger i havet vil vi fortsatt ha de skapte verdiene, og arbeidskrefter til videre verdiskapning, igjen på land.
  Det er alltid hoder hender som skaper et samfunns velstand. Vi blir, som samfunn, fattigere når penge /gull-prisen og rentene blir satt opp, og rikere når de faller. Ikke omvendt.

 9. Det var ikke småtterier med dommedagsprofetier, og det er vel ikke tvil om at før eller siden får de rett. Minner om en overskrift fra Business Week på 80-tallet «The Dollar is Doomed». Valutaer stiger og faller, følg heller med på realøkonomien, hva som produseres og selges. Hamstring av gull og sveitserfranc gjør i alle fall ingen nytte.

  • Kommentarene redigeres ikke av meg, så lenge de forholder seg til sak og ikke er trolling.
   Valutaer stiger og faller. Det er helt sant. Men det oppstår noen helst spesielle problemer når «kvantitative lettelser» fører inn en fiktiv pengemengde som ikke står i noe forhold til noen virkelig produksjon. Romrske keisere gjorde noen berømte forsøk på det, noe dagens sentralbanker ser ut til å ha glemt. Problemet nå er naturligvis at det økonomiske systemet har stagnert og har massevis av underliggende problemer.

 10. «Valutaer stiger og faller. Det er helt sant»

  Er dette sant? Så det er ingen som styrer dette spillet?
  Penger/renter og Valuta blir behandlet som en vare, ikke byttemiddel-som det er, og blir STYRT opp eller ned.
  Hvordan kunne disse folkene/bakmennene ( ikke «kapitalistene»/pudlene) ellers drive økonomisk krigføring og/eller lage økonomisk krise («») i land etter land og deretter gi «kriselån» som «hjelp»? ( Med en høyere rente selvsagt på grunn av » manglende sikkerhet», og tjener så sine ekstra prosenter av ALL aktivitet i dette landet.)

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.