Østerrike: Arbeiderne har tapt mye i reallønn

0

Østerrike: Arbeiderne har tapt mye i reallønn

Det er ikke mye vi hører fra Østerrike, når det ikke er hoppuke eller alpin verdenscup. Det vakre alpelandet har sider som ikke er like flatterende som naturen. Der Rechnugshof, som ble opprettet i 1761 av keiserinne Maria Theresia, melder at østerrikske lavtlønte arbeidere har tapt svært mye i reallønn siste femten år. Det er ContraMagazin som melder dette.

Arbeiderne i landet har siden 1998 hatt en reallønnsnedgang på 14%. For høytlønte funksjonærer har det gått andre veien. Korrigert for inflasjon har de hatt en reallønnsvekst på 23% i samme periode. Og forskjellene øker. De lavest lønte rammes hardest. De 10% med lavest inntekt har hatt en reallønnsnedgang på hele 35% i følge Der Rechnungshof, de 25% med lavest inntekt har hatt en nedgang på 19%. Men de 10% med høyest lønn har hatt en økning på hele 39% siden 1998.

Rapporten fra Der Rechnungshof viser også at kvinnene i det noe patriarkalske Østerrike fortsatt bare tjener 60% av mennene og at 84% av alle deltidsansatt er kvinner og at 52% av de sysselsatte kvinne er i deltidsjobber (mot 9% av mennene).

Den økte forskjellen mellom lavtlønte og høytlønte i Østerrike bekreftes også av tall fra Eurofound.

 

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkel– Vestlige ledere bommer gang på gang
Neste artikkel– Volvo och Scania drev kartell i 14 år
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).