Obama tar et stort skritt i retning krig i Ukraina

28
USAs flagg på plass foran de ukrainske sikkerhetsstyrkenes (terrorpolitiets) bygning i Kiev.

Senatet og representantenes hus i USAs kongress har vedtatt „Ukraine Freedom Support Act“, og snart vil den bli gjeldende lov når fredsprisvinner Barack Obama undertegner den. Loven betyr at USA vil gi Ukraina omfattende støtte med våpen og annet militærutstyr og at amerikanske militære «rådgivere» vil bidra til trening av Ukrainas militære styrker. Loven vil også bety en opptrapping av den økonomiske krigføringa mot Russland. Men den er faktisk enda verre enn som så.

USAs flagg på plass foran de ukrainske sikkerhetsstyrkenes (terrorpolitiets) bygning i Kiev.
USAs flagg på plass foran de ukrainske sikkerhetsstyrkenes (terrorpolitiets) bygning i Kiev.

„Ukraine Freedom Support Act“

Denne loven som passerte Senatet 11. desember 2014 har som undertittel:

For å innføre sanksjoner mot Russland, for å gi ytterligere bistand til Ukraine, og for andre formål.

«For andre formål,» kan man godt si. Det er vel årets understatement. Jeg kommer tilbake til det. Loven er en videreføring og en konkretisering av H. Res. 758 som ble vedtatt 4. desember 2014, en lov som er stappfull av historieforfalskning og som er så nær en krigsfullmakt som den amerikanske kongressen noen gang har vedtatt.

Hele teksten til „Ukraine Freedom Support Act“ kan du lese her. Det er et drøyt stykke prosa som folk gjør klokt i å bli kjent med.

Jatsenjuk: Alle midler til krigføring

Dette skjer samtidig som statsminister Arsenij «Yats» Jatsenjuk erklærer at landet ikke er i stand til å opprettholde offentlige skoler – fordi alle ressurser trengs til de militære styrkene. «Yats» har vendt seg til EU og sagt at Ukraina trenger 5 millioner euro per dag til de væpnede styrkene. Dette er penger som må vrenges ut av lommene til europeiske skattebetalere. Ukrainas innsats, hvis man kan kalle det det, blir en massiv slakting av alt som heter utdanning, pensjoner og sosiale velferdsordninger. USA vil stille med 350 millioner dollar i militær støtte og forventer at EU og Verdensbanken tar resten av regninga – forventer som i krever.

USA tar direkte kontroll

Den amerikanske statsborgeren Natalie A. Jaresko ble nylig utpekt til finansminister i Ukraina. Hun har i årevis jobbet for US State Department –  blant annet som leder for økonomiseksjonen i USAs ambassade i Kiev. Hun er medeier og toppsjef i det amerikanske investeringsfirmaet Horizon Capital. Dette firmaet har samarbeidet med Goldman Sachs i å opprette det såkalte Ukrainian Investment Forum som fikk i oppgave å «sørge for vellykket privatisering av ukrainske foretak». Hun er også toppsjef for det USA-finansierte Private Equity Fonds WNISEF. Hennes selskap Horizon Capital er en av hovedsponsorene til statsminister Arsenij Jatsenjuks stiftelse OpenUkraine. Andre hovedsponsorer er NATO, US State Department, National Endowment for Democracy og Chatham House.

USA har også rykket inn med «rådgivere» i Ukrainas militærapparat, i etterretningstjenesten, i energisektoren og i økonomisektoren. Landet styres mer og mer som et amerikansk lydrike, der også president og statsminister har langvarige forbindelser med CIA og State Department.

Ukraina-loven legger til rette for krig mot Russland

USAs økonomiske krigføring mot Russland har allerede påført både Russland og USAs europeiske «allierte» store økonomiske tap. Den nye loven innleder en ny runde med «sanksjoner» som har til formål å ramme Russland enda hardere. Hvis Vladimir Putin fortsatt har illusjoner om det han kaller sine vestlige «partnere», bør han kvitte seg med dem umiddelbart. Seksjon fire og fem i loven inneholder en omfattende katalog over nye sanksjoner, både mot Russland og mot andre land, uspesifisert hvem, som måtte hjelpe Russland.

Men de to drøyeste avsnittene er seksjon 3 og seksjon 7.

Seksjon 3 er i virkeligheten en fullmakt til krig.

Det er USAs politikk å fortsette å støtte regjeringa i Ukraina med å gjenopprette landets suverenitet og territoriale integritet og hindre Russlands regjering fra videre destabilisering og invasjon i Ukraina og andre land i Øst-Europa og Sentral-Asia. Denne politikken skal settes i verk blant annet gjennom en omfattende innsats – koordinert med USAs allierte og partnere når det er passende. Dette omfatter økonomiske sanksjoner, diplomati, støtte til folket i Ukraina og leveranse av militære midler som gjør regjeringa i Ukraina bedre i stand til å forsvare seg og gjenopprette landets suverenitet og territorielle integritet stilt overfor de ulovlige handlingene til Russlands regjering.

«gjenopprette landets suverenitet og territoriale integritet» er lett forståelig kode for å gjenerobre Krim og ta tilbake kontrollen over de separatistkontrolerte områdene i Donbass. Man kan mene hva man vil om Russlands anneksjon av Krim. Jeg er for eksempel blant dem som har kritisert den. Men man behøver ikke å være i tvil om at Russland tar en krig om Krim dersom det er nødvendig. Dette varslet jeg om allerede i februar på grunnlag av en offisiell uttalelse fra Russland. En plan om å gjenerobre Krim er derfor en plan for krig mot Russland. Og siden Ukrainas væpnede styrker ikke er noen match for Russland, betyr det at USA og NATO må gå direkte inn i den krigen.

USA forventer at vi blir med

Loven snakker om at denne «innsatsen» for å «gjenopprette Ukrainas suverenitet og integritet» skal «koordineres med USAs allierte og partnere». Som innbyggere i et land som tydeligvis har definert seg som USAs lydige undersått, bør vi ikke være i tvil om hva dette betyr. Dette er en marsjordre. Og det ser vi enda tydeligere i seksjon 7:

Fra vedtaket om iverksettelsen av Ukraine Freedom Support Act er Ukraina, Georgia og Moldava å regne som viktige ikke-NATO allierte.

Ukraina er nå en alliert med USA. Det betyr at dersom Ukraina skulle lykkes i å provosere fram en russisk militæraksjon, for eksempel gjennom voldsom opptrapping av krigen mot sivilbefolkninga i Donbass, så vil USA ha forpliktet seg til å delta i denne krigen. Og vil igjen legge til rette for at USA innad i NATO svært lett vil kunne påberope seg alliansens paragraf 5. Der heter det som kjent: «Partene er enige om at et væpnet angrep mot en eller flere av dem i Europa eller Nord-Amerika skal betraktes som et angrep mot dem alle.» Og skulle USA gjøre det, så er Norge i krig med Russland.

NATO har da også vedtatt å etablere en spesialstyrke som raskt skal kunne rykke østover. Arbeidet med å klargjøre denne styrken har skutt fart og NATO utplasserer våpensystemer tett opp mot Russlands grense. Og skulle USA blåse i fløyta, er det vel ingen som tviler på at norske politikere vil hoppe?

Galimatias

De amerikanske neocons som la grunnlaget for USAs katastrofale kriger i Afhanistan og Irak og «krigen mot terror» er nå tydeligvis fullt tilbake på plass. En lov og en politikk som svært lett kan utløse en krig mot Russland er en trussel mot oss alle. Den er en trussel mot all menneskelig sivilisasjon. Russland er en atommakt, riktignok langt mindre enn USA, men fullt i stand til å slå massivt tilbake. Russland har da også signalisert at landet vurderer å flytte kjernefysiske våpen til Krim. Å prøve å løse konflikten mellom Ukraina og Russland gjennom krig eller opptraping til krig er den rene galimatias. Gjennom sin ideologiske og økonomiske kontroll over massemediene i vest har USA klart å paralysere enhver krigsmotstand i Europa. Dette er livsfarlig. Nå er det på tide at folkelige bevegelser som fagforeninger, kvinnebevegelser og det som måtte være av demokratiske og anti-imperialistiske krefter å våkne. Det kan vise seg å være for seint. Men det er helt nødvendig å prøve å hindre denne galskapen. Foreløpig er det ingen partier på Stortinget som har tatt stilling mot denne krigspolitikken. Og de vil heller ikke gjøre det, hvis det ikke blir noe press fra grasrota.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


28 KOMMENTARER

 1. Hei Pål, er du bekjent med individer som er ønsker til å gjøre noe for å rette oppmerksomheten mot dette vanviddet? F.eks. en demonstrasjon utenfor den amerikanske ambassaden, NRK, eller stortinget? Jeg er i alle fall villig til å bidra med min lille del, og kjenner andre som sannsynligvis også vil gjøre noe. Bør vi ikke mobilisere? Du har min epost-adresse.

  • Jeg er medlem av Rødt og jeg har mange lesere både der, i SV og i mange andre miljøer. Jeg har dokumentert og ropt og jobbet som et dyr for å få folk til å forstå hvor alvorlig dette er. Men det virker som om den såkalte opposisjonen i Norge er totalt paralysert. Jeg setter veldig stor pris på ditt tilbud om å bidra i denne kampen. Men jeg skulle gjerne ha sett at et initiativ fikk en viss bredde, slik at det ikke var så lett å avvise.

   • Ja bredde hadde vært fint, men er det ikke bedre med et dusin eller snes folk enn ingenting? Det ser jo ikke ut til at noen som helst kommer til å heve røsten i alle tilfelle, og personlig begynner jeg å bli seriøst bekymret. Jeg er ikke medlem av noe parti, så har ikke mulighet til å rekke ut på den fronten.

    • La meg tygge på det. Du har et viktig poeng. Det er jo svært mange som leser meg. Skal se hva jeg kan få til den veien.

     • Stiller opp!

      Under parolen «Ingen norsk kriging mot Russland».

      Enig i at dette er ekstremt farlig nå, og spesielt frem til nyttår. Særlig sett i sammenheng med valutakrigen USA fører mot Russland nå, med EU og Norge som lydriker.

      Oljen nå under $ 60 (WTI) som press mot Russland, er noe USA ikke kan opprettholde lenge – maks noen uker – uten å kræsje sin egen dollar-økonomi i verden. Konkursene i USA-oljebransjen har allerede startet.

      Bretton Woods-systemet blir p.t. marginalisert. Samtidig er Russland/Kina på vei bort fra dollaren som *»reservevaluta». – Nå er 22 % av Kinas økonomi utenfor dollaren, opp fra 2 % i 2009.
      Den Eurasiske Union (Russland + 4-6 eks-Sovjet-stater) trer i kraft fra 01.01.15.
      Og BRICS-landene handler mest mulig utenfor dollar.

      USA er grundig gjennomskuet økonomisk, men later som ingenting – og satser visst på at militærmakt kan erstatte intelligens.

      Da Irak/Saddam sa Irak ville handle olje utenfor dollar, i euro, ble de angrepet med krig og knust. Da Iran ville handle olje utenfor dollar ble Iran tungt sanksjonert økonomisk (- men har militær forsvarsavtale med Russland). Da Libya/Ghaddafi sa Libya ville handle olje utenfor dollar, ble de angrepet med krig og knust. Nå handler Russland olje og gass utenfor dollar, i gull (Russland har kjøpt ca. halvparten av verdens gullproduksjon i år – ca. 60 tonn – med olje), og USA har forlengst startet kriging i Ukraina, delvis knust, med skylding på Russland.

      USA opptrer som dominans-bølle, enkelt sagt. Men ser tydeligvis ikke at dominansen ikke kan opprettholdes, fordi terrenget – verdensøkonomien – virker mot USA-NATOs styring. Bøllen har gått seg fast i en myr, og slår vilt rundt seg.

      Samtidig er SCO (Shanghai Cooperation Organisation) et aktivt militært motstykke til USA-NATO.

      Anbefaler lesing av Erik Zuesses artikkel «U.S. Gov’t. Seeks Excuse to Attack Russia», underbygget med fullt av lenker: http://www.informationclearinghouse.info/article40502.htm . Den slutter med spørsmålet: «Will the public remain quiet?». – La oss svare NEI.

      For Norges del må vi huske at Telemarksbataljonen pr. i dag fungerer som NATOs «spydspiss»-tropper på Baltikum frem til NATOs egne tropper er trent opp og utplassert (jf. «Disse blir NATOs spydspisser», Aft. 21.11.14; «1000 norske soldater inn i NATOs hurtigstyrke fra nyttår», VG 08.12.14).

      Norge deltar m.a.o. allerede i militærpresset mot Russland.

      I sin tre-timers pressekonferanse i dag sa Putin klart i fra at han mener «Vesten vil legge den russiske bjørnen i lenker, trekke tennene på den, og til sist stoppe den ut» til pyntetrofé.

      Dette er ikke morsomt lenger. Bare farlig. Og ALLE VI SOM SER DET MÅ SKRIKE OPP OG SI STOPP!

 2. Folk klarer ikke å ta innover seg dette fordi vi har blitt innpodet fra barnsben av at USA er vår beskytter og hjelper. Det blir litt som å måtte innse at din far, som du alltid har elsket og sett opp til, er en voldsforbryter.

  Å hevde noe slikt i offentligheten blir derfor nærmest et tabu.

  Når atomrakettene kommer er det for seint. Kommer de ikke vil vårt forhold til vår store nabo i øst for alltid være ruinert. Heller ikke særlig hyggelig.

 3. Du har tidligere referert pkt 13 i H. RES 758 som «reaffirms the commitment of the United States to its obligations under the North Atlantic Treaty, especially Article 5, and calls on all Alliance member states to provide their full share of the re- sources needed to ensure their collective defense», som altså minner de andre Natolandene om hva de har forplikta seg til, nemlig at et angrep på ett Natoland skal oppfattes som et angrep på alle.

  Det neste punktet i H. RES. 758 er like viktig. Det lyder i kortversjon: Kongressen oppfordrer presidenten i USA til å sjekke om Nato-landene er klar for en krig mot Russland og klarlegge hva som trengs for å dekke opp eventuelle mangler. Dette er vel et signal til de andre Nato-landene at de må gjøre seg klar til å delta i en krig mot Russland på europeisk jord. Det er rimelig å se dette i sammenheng med utrykningsstyrken Nato skal bygge opp og som Norge skal bidra til. Denne krigsretorikken fra USA gjør det mer og mer klart at den politiske ledelsen i USA nå ser på de europeiske Natolandene utelukkende som redskaper for sin egen stormaktspolitikk. Ron Paul kalte vedtaket praktisk talt det samme som en krigserklæring mot Russland («just about equivalent to a declaration of war»).

  Dokumentet ble vedtatt i Kongressen 4. desember. Har noen norske medier kommentert det? Ikke som jeg har sett. Den 9. des. diskuterte Stortinget diverse innstillinger fra utenriks- og forsvarskomiteen. Mange av representantene snakka om Ukraina, men ingen nevnte H. RES. 758 med et ord. Ingen støtta heller opp om den amerikanske krigsretorikken. F.eks. Børge Brende: «Russlands brudd på folkeretten og destabiliseringen av Ukraina sprer usikkerhet i Europa. Samholdet i NATO og den europeiske storfamilien har gjort det mulig å gi Russland et klart svar om at folkerettsbrudd ikke vil lønne seg. Gjennom økonomisk og annet samarbeid skal vi fortsette å støtte opp under Ukrainas demokratiske kurs.»

  Mens Christian Tybring-Gjedde (FrP) sa at «Russlands annektering av Krim og landets militære aktiviteter i Øst-Ukraina er brudd på folkeretten, som utenriksministeren var inne på. Men vi må forstå det som skjer på Krim og i Øst-Ukraina, i en bredere sammenheng. Fremskrittspartiet er derfor glad for at NATOs krigsretorikk har avtatt i styrke. Det viktigste er at Russland fortsetter å være en del av det internasjonale samfunnet, og at vi skaper gjensidig avhengighet mellom Russland og Vesten.»

  Tausheten om H. RES. 758 er påfallende. For det er vanskelig å se for seg at USA kan krige mot Russland i Europa uten at de europeiske Natolandene stiller opp. Ukraina grenser til Natolandene Polen, Slovakia, Ungarn og Romania. Hvor krigslystne disse tidligere medlemmene av Warzawa-pakten er, veit jeg ikke. Men jeg kan vanskelig tenke meg at de vesteuropeiske Natolandene er særlig lystne på en militær konfrontasjon med Russland.

 4. Så kan man jo tenke seg hva mediene hadde skrevet om en tekst hadde vært lydende:
  «Presidenten/Dumaen (?) oppfordrer medlemslandene til å sjekke om de er klar for en krig mot USA og klarlegge hva som trengs for å dekke opp eventuelle mangler.»

 5. Hmm USA 😉 Tillit til pengers verdi er dårlig trur jeg da (se video). Dvs «the skit hits the fan» om litt kanskje (binde rente er nok en god ting). Og da trenger man litt krig kanskje i markedsførings hensikt. Ytre fiende typ. Men USA har ikke penger…….. Det er hva jeg trur da.

  SHOCKING PROOF: Federal Reserve Reinflating Real Estate Bubble – Mike Maloney (selger gull men han har poeng)

  https://www.youtube.com/watch?v=r4fjgFwyrlQ

 6. «Tillit til pengers verdi er dårlig trur jeg da … (binde rente er nok en god ting).»
  Det er en stor underlighet at vi bruker et økonomisk system der disse byttemidlenes verdi kan settes opp eller ned av de som styrer systemet. ( Binding av renter er kun en annen bløff, uten verdi eller sikkerhet for folk. Vi er gjort like hjelpeløse.)
  Hvem trenger våpen når de har kontroll over, og tar noen prosent av verdens handelsbytte, verdensvaluta og nasjoners byttemidler?
  Hvorfor konstruere politiske motsetninger og kjempe for en «anstendig lønn», når verdien av folks slit og strev kan forandres «fordi rentene stiger»
  ( Rentene «stiger eller synker» aldri . De blir SATTt opp eller ned, politisk..)
  Den dagen vi, som samfunn, gjennomskuer denne fantasien om at penger er det samme som realverdier, og ser at renter ikke er noe annet tall av tall, kan vi begynne å arbeide for et godt samfunn igjen. Før denne bløffen/fantasien er avslørt, er dette bortkastede krefter som kun fører til motsetninger og borgerkrig.

  • Ja hvem som styrer systemet er kanskje problemet (ironi).. Vil man så kan vi skape et bedre system raskt trur jeg da. Men viljen til å kjempe idag er ubefintlig kanskje….

 7. «Vil man så kan vi skape et bedre system raskt trur jeg da. »

  Hvis noen klarte å skape et alvorlig alternativ til det rådende økonomiske rente-baserte slave-systemet, ville vedkommende land snart bli bombet. Jfr. Libya.
  » Den som styrer det økonomiske systemet styrer politikken, lokalt og globalt.»
  Men det er ikke lett, da hele vårt politiske system er basert på denne religionen. Og vi alle er lært opp til denne fantasien om (verdens-) valutaens viktighet. Til å tjene på hverandre istedet for å tjene hverandre. Og et samfunn sulter gjerne midt i grøtfatet, hvis de ikke har penger (tall). Eller rentene (tall av tall) blir styrt opp.
  Så er vi også lært opp til å kjempe mot hverandre for å få «høyere lønn». Og konstruerer motsetninger mellom forbruker og produsent.
  Selv om et samfunn blir rikere av fallende priser, og fattigere av stigende. Ikke omvendt.

  • Klokt og religionen er det og bombet blir man det er helt sant;) Det har vi mange eksempel på.. Men nye tider trur jeg. Informasjons samfunnet endrer mye. Nye globale hirakier samt en verdens befolkning med likere kunnskap om litt og BRICS vil ikke vare med lengre på USAs fengsel Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Putin åpner nå et nytt om litt men i en litt mer rettferdig variant kanskje:) Klassiker..

   «It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning.» Henry Ford

   Det vil si at fiat systemet er ferdig trur jeg da. Putin og BRICS vil ikke ha betalt i fiat penger lenge til i dagens variant. Og mer og mer mennesker vet hvordan systemet funker. Går boligpriser ned og mennesker mister jobb så er det i gang her med. Og det kommer at skje men håper at det ikke blir som i Europa der det er gigant konflikter på g…

   «Til å tjene på hverandre istedet for å tjene hverandre.» Veldig sant men ‘Greed Is Good’ tider har det vart men nå er festen over om litt. Håper at vi har blitt litt klokere og vi blir litt mer hippis og løser alle de problemer som nu kommer.

   Det stormer rundt omkring og best om vi verdisetter det vi har litt mer kanskje…

 8. Merkelige greier, etter WW2 så sa hver enste Tysker som overlevde at de skulle ønske de viste hva som kom til å skje videre allerede i 1938 så de fikk en mulighet til å stoppe faenskapet, vel ….vi er der Tyskerne var i 1938 men folket er helt apatiske og zombifiserte i vesten, det går mot et globalt atomhelvete men det er ingen som bryr seg, den kommende krigen kan med letthet stoppes med at man lager underskriftslister som det tar 10 sekunder å skrive under på og sende videre til de neste på FB listen din, men det er vist artigere å bli brent opp i en atomeksplosjon sammen med sine kjære eller tilbringe år i konsentrasjonleire enn å sette av 10 sekunder til en underskrift.

  En liste med noen hundretusen underskrifter burde man lett lage på noen timer der det står at våre ledere snakker ikke på vegne av folket med sin krigs-hissing mot Russland for så å levere listene til den Russiske ambassaden.

  Blir vel som Einstein sa at den 4 verdenskrig skal utkjempes med pinner og stokker, verden blir ikke noe vakker syn når alt en gang er over vist vi ikke våkner fort, veldig fort.

  Så hva er det som skjer folk ? I forkant av Irak krigen så tok 160 000 tusen gode nordmenn til gatene i alle Norske byer og sa stopp til krig til K M Bombevik store fortvilelse, men nå når den mest sannsynlig vil utslette vårt eget land så er det få som bryr seg, Petter Nome som ledet anti krigs demonstrasjonene mot Irak krigen fikk sparken i NRK for sin motvilje til å være med å myrde 1.4 millioner Irakere for profitt.

  Tror folk at en krig med Russland blir som krigen mot Libya der piloter kan sitte trygt i 60 000 fot å tømme sine bombelaster over by etter by uten å regne med å få noe tilbake ?

  Russland knuste Napoleon, Sentralmaktene i WW1 og Aksemaktene i WW2 så de som tror at en WW3 mot Russland blir plankekjøring må tro om igjen ..

  Kanskje er det jeg som overreagerer og at det overhodet ikke blir noe krig pga at en UFO flåte fra Orion kommer å ødelegger alle våpen når det starter, men tror de som sitter å snorker med fjernkontrollen på magen og stoler på den teorien kommer til å bli skuffet, veldig skuffet 😉

  • «folket er helt apatiske og zombifiserte i vesten» ja det kan jeg love! 😉 Litt kul (ironi*mye) er at vi (vesten) gjør samme sak som alltid etter en lang fest kanskje;).

   All Empires fail, and for the same reasons: 1. Expense of military abroad, and subsidies at home (fiat kasino), 2. Decline in domestic productivity (spoiled, parasitic citizens), and 3. Corruption (illegal conduct) and decadence (unethical and immoral conduct) by leaders and citizens.

   Fra http://www.forward-usa.org/id5.html

  • «sa hver enste Tysker som overlevde at de skulle ønske de viste hva som kom til å skje videre allerede i 1938 så de fikk en mulighet til å stoppe faenskapet.»

   Historie bør vel fortelles korrekt, ellers blir det lett propaganda.
   Hitler ble valgt to ganger, med 70% av stemmene. Og mye skyldes nok at Tyskland , som før 1930 var fattig og utsultet pga. krigskadeerstatninger og boikott, fikk en utbygging og velferd, for de som ble sett på som «lojale innbyggere», som var/er uten sidestykke i historien. Hitlers planer for ombygging/utbygging teknisk og materielt vekket (selvfølgelig) begeistring for den vanlige tysker. Hitlers ide var jo (også) at «arbeid macht frei», og at ikke kapital ( og renter) burde være styrende for en nasjons materielle velferd. Les også en populær bok i Tyskland ( og Norge) fra 1930-45; «Arbeidets seier» av Anton Zischka.

 9. Fantastisk hvor du står på,Steigan. Årets nordmann. Men du skriver her 17 des: «men det virker som om den såkalte opposisjonen i Norge er totalt paralysert.»
  SV er jo et Natoparti, så det vel ikke det du har i tankene. Rødt,som du selv er medlem av,har jo tatt bort revolusjonær marxisme fra partiprogrammet og lagt seg på Karl Kautsky,Bernstein,Keynes og annet sosialdemokratisk. Hvordan skulle et slikt politisk miljø være noe annet enn «totalt paralysert» siden det ikke finnes noen teori i slikt tankemiljøe om forholdet mellom lovmessigheter i kapitalismen og imperialistisk krig.
  Rødt meldte på sin webside at greske Syriza var et søsterparti. Hvis ikke Syriza har skrevet om programmet de siste månedene, er partiet for Nato,EU og Euroen. Klassekampen fører reklame for både Syriza og Podemos.
  Store krefter er på gang innen «venstresida» for å sørge for at det ikke er noen såkalt oppisisjon. Hvor skulle den komme fra?
  Karl Kautsky var i 1910 en av verdens første globalister med teorien om ultraimperialismen som skulle føre til fred. Det ser ut som mange har overtatt den stafettpinnen.

 10. SVs Karin Andersen er veldig på banen for at Norge skal ta imot mange syriske flyktninger,også skadete. Som leser av Klassekampen kan jeg ikke huske å ha sett noen redegjørelse for SVs posisjon i Syriakrigen som nå snart går inn i det fjerde året.
  Det eneste jeg kan erindre var at Solhjell lykkeønsket Jens Stoltenberg som sjef for Nato-imperialismen.
  Nysgjerring gikk jeg inn på SVs hjemmeside og søkte på «Syria» hvor det ikke kom opp noe annet enn Karin Andersen og de syriske flyktningene.
  Dette har altså vært en av de blodigste og frykteligste krigene i samtiden etter Irak-krigen og så står det ingenting å lese på deres partiblog. Men det står at de er veldig for miljø og rettferdighet.

  • SV støttet naturligvis den rødgrønne regjeringas erklæring om at den syriske oppsisjonen er de sanne representantene for det syriske folk, så de har vært helt på NATO-linja. Og det er jo denne linja som har ødelagt Syria og skapt flyktningestrømmen.
   De tre krigene i Afghanistan, Irak og Syria har skapt en flyktningestrøm på minst 6,5 millioner til sammen. Alle krigene er på ulik måte støttet av Norge, med SV på lasset.

 11. […] Men denne gangen lar ikke Putin seg lure. Han vet at USA planlegger fargerevolusjon i Russland. Han vet at Obama har fått kongressens fullmakt til å drive aggresjon mot Russland hele veien opp t… Derfor ble den russiske militærdoktrinen revidert i desember 2014. Nå defineres USA og NATO som […]

 12. […] I en tale på Maidan-plassen 18.01.2015 sa president Petro Porosjenko til 20.000 demonstranter at «Vi skal kaste ut okkupanten fra ukrainsk territorium!»  I Minsk-avtalen legges det opp til at det skal finnes en løsning med sjølstyre for regionene Donetsk og Luhansk, men det har ikke skjedd. Og nå omtales de sammen med Krim som okkupert område. Det er ikke lovende. Kiev tar tydeligvis sikte på en militær løsning. Siden september har begge sider skaffet seg bedre våpen og har konsolidert stillingene sine. Novorossija har skaffet seg våpen fra Russland, og USA og Vesten har forsynt Ukraina med mer avanserte våpen og instruktører som skal hjelpe til med å ta våpnene i bruk. Rett før jul skaffet Barack Obama seg alle de fullmakter han måtte trenge for å støtte alt opp til en full krig i Ukraina. […]

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.