Har Kongressen vedtatt en krigsfullmakt mot Russland?

35

Amerikanske kongressmedlemmer er ikke den delen av menneskeheten som har størst innsikt i internasjonale spørsmål. Med det de mangler i innsikt tar de igjen i makt. Denne forsamlingen av kjøpte og betalte representanter for Wall Street vedtok 4. desember 2014 et av de mest krigshissende dokumenter verden har sett på lenge.

Når verdens største atommakt gir fullmakt til krig på grensa til verdens nest største atommakt er det på tide å reagere.
Når verdens største atommakt gir fullmakt til krig på grensa til verdens nest største atommakt er det på tide å reagere.

H. Res. 758

Dokumentet har den offisielle tittelen H. Res. 758 og er så stappfullt av historieforfalskning og aggresjon, at det hadde vært fullstendig latterlig – dersom der ikke var så farlig. Noen vil kanskje avfeie det som en politisk meningsytring fra en konservativ kongress. Men hvor dårlig slike dokumenter måtte være underbygd, så kan de danne den fullmakten en president trenger for å kunne gå til krig. Det er nok å minne om Iraq Liberation Act fra 1998, som jo la det formelle grunnlaget for USAs folkerettsstridige og katastrofale krig mot Irak i 2003.

Allerede i de to første avsnittene snur kongressen opp-ned på de faktiske forhold. Man har vedtatt at «Russland har utsatt Ukraina for politisk, økonomisk og militær aggresjon som har til hensikt å etablere sin dominans over landet og skritt for skritt oppheve dets uavhengighet». Dette kommer fra nasjonalforsamlinga i et land som etter eget utsagn har brukt 5 milliarder dollar for å sørge for et regimeskifte i Ukraina, som har støttet statskupp mot den folkevalgte presidenten og støttet et regime som har gått til angrepskrig på sin egen befolkning. Dette kommer fra et land som nå har fått innsatt en ansatt i State Department, og amerikansk statsborger, som finansminister I Ukraina. Forsøk på dominans over Ukraina – det er USA, det.

I avnitt to snakker man om at «Russlands invasjon i og militære operasjoner på ukrainsk territorium er en grov krenkelse av Ukrainas uavhengighet og territoriale integritet.» Nå har det seg jo sånn at selv US State Department ikke har lykkes i å legge fram skyggen av et bevis for at det har foregått noen slik invasjon.

USA har verdens mest avanserte overvåkingssatellitter. Kameraene deres kan lese nummerskiltene på biler og avisoverskrifter. Det måtte da ha vært en smal sak å gjøre en fotodokumentasjon av en russisk invasjon.

Det eneste punktet der kongressen har et poeng er naturligvis når man snakker om anneksjonen av Krim, men der kommer man ikke bort fra at det tross alt var en folkeavstemning til fordel for en tilslutning til Russland. Det er mer enn man kan si om Kosovo, der USA godkjente en løsrivelse fra Serbia, uten noen form for folkeavstemning.

I en skarp polemikk mot folkeavstemninga på Krim-halvøya og mot at løsrivelsen av Krim ble sammenliknet med løsrivelsen av Kosovo fra Serbia, sa Barack Obama i mars 2014:

…Kososvo forlot først Serbia etter en folkeavstemning som ikke var organisert utenfor internasjonal lov, men i nøye samarbeid med FN og med Kosovos naboer. Ikke på langt nær noe av dette skjedde på Krim.

Nå var det ikke noen folkeavstemning i Kosovo. Uavhengighetserklæringen ble vedtatt av provinsforsamlinga i Kosovo – uten noen forutgående folkeavstemning. Avstemningen ble fordømt av det serbiske mindretallet og av Serbia. Dermed var det heller ikke noe samarbeid med FN eller med Kosovos naboer.

Fortsatte løgner om Malaysia MH17 – naturligvis uten forsøk på dokumentasjon

Kongressen sier: «Malaysia Airlines flight 17, et sivilt fly, ble ødelagt av et missil avfyrt av russiskstøttede separatister i det østlige Ukraina, noe som førte til tap av 298 uskyldige menneskers liv.»

Undersøkelseskommisjonen har ikke konkludert med hvem som måtte ha ansvaret for nedskytinga, og man har ikke en gang konkludert med at det var et missil som traff flyet. USA har verken i Sikkerhetsrådet eller andre steder lagt fram noen form for dokumentasjon som underbygger påstanden i kongressens vedtak. Og det er kjent at USAs egne sikkerhetsfolk heller til at det kan være krefter i Ukraina sjøl som sto bak nedskytinga.

I et avsnitt går kongressen inn for at ukrainske styrker skal gjenopprette kontrollen over de separatistkontrollerte områdene og avvæpne opprørerne. Dette er en støtte til en enda mer brutal krig mot de østlige regionene i landet.

Støtten til Syria og avtalen om å kjøpe Mistral-fartøyene fra Frankrike

Kongressen fordømmer Russlands støtte til Assad-regimet, men glemmer at Syria faktisk er anerkjent som medlem av FN og at Assad-regjeringa innehar denne plassen. Syria er beskyttet av FN-charteret, og det er bare Sikkerhetsrådet som eventuelt kunne ha vedtatt tvangstiltak mot landet. Denne pakten har USA (med sine vasaller på slep) brutt og det er USAs innblanding i Syrias indre anliggender som er å betrakte som aggresjon etter FN-pakten og annen internasjonal lov. Og kongressen bryr seg ikke om å nevne at Russland støtter Syria mot ISIS-jihadistene.

Kongressen tar også avstand fra Russlands kjøp av Mistralfartøyene fra Frankrike, men glemmer i farten at dette er en forretningsmessig avtale inngått mellom to suverene stater, hvorav den ene er medlem av NATO. Avtalen ble inngått uten noen form for press, og har av NATO-landet Frankrike blitt sett på som en viktig og fordelaktig avtale. Så hvem er det kongressen vil straffe her?

Fullmakt til aggresjon

Kongressen gir presidenten fullmakt til å «forsyne Ukraina med dødelig og ikke-dødelig forsvarsmateriell, tjenester og trening som trengs for effektivt å kunne forsvare sitt territorium og sin suverenitet». Som NATO-land er det viktig for Norge å merke seg følgende: Kongressen «oppfordrer (som i pålegger, min merknad) NATO-allierte og USAs partnere i Europa og andre nasjonaer til å avbryte ethver militært samarbeid med Russland, inkludert å forby salg av dødelig og ikke-dødelig militært utstyr til Russland – og bekrefter USAs forpliktelser under NATOs paragraf 5 og ber NATO-landa sørge for sin fulle andel av de ressursene som trengs til det kollektive forsvaret.» (Det siste har jo Jens Stoltenberg sagt at han skal jobbe hardt for å få til, altså en storstilt opprustning.)

Amerikanske våpen og amerikansk-trente soldater skal altså ut i krig på Russlands grense, Ukraina gjøres til en ikke-alliert alliert og paragraf 5 gjelder.

Fullmakt til krig mot Russland

Det eneste positive man kan si om kongressens vedtak er at det ikke er en erklæring om å gå til krig mot Russland. Men vedtaket gir presidenten alle de fullmaktene han måtte trenge til å trappe opp mot en krig mot Russland. Og USAs «allierte» (som i vasaller) i Europa får beskjed om at de skal være med på det og at paragraf 5 gjelder, altså at et angrep på ett medlemsland er et angrep på alliansen. Når så Ukraina defineres som en alliert og det hevdes at Russland allerede har invadert Ukraina, så er det vel sjelden presidenten har hatt så frie hender til å utløse en krig.

Og dette stemte de for, nesten alle sammen. Bare ti representanter, fem demokrater og fem republikanere, hadde det personlige motet som skulle til for å stemme imot.

Det er all grunn til å tro at USA-maskottene som befolker regjering og opposisjon vil hoppe så snart onkel Sam blåser i fløyta, så det er opp til fagbevegelsen, fredsbevegelsen, kvinnebevegelsen og folk flest å mobilisere mot krigen. Vi må stoppe denne galskapen.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


35 KOMMENTARER

 1. «Har Kongressen vedtatt en krigsfullmakt mot Russland?»

  Det HR 758 ser ut til å legge opp til, er et sluttspill der US-NATO har vunnet kontroll over Russland ved press, indirekte krig eller direkte krig, og ønsker med tilbakevirkende kraft å kunne vise til offisielle arkivkilder som underbygger «våre» legitime krav overfor den Russiske Føderasjonen, når som helst en diskusjon om faktiske bakgrunnsforhold måtte oppstå.

  Dette er et overordentlig sleipt og svikefullt listig spill fra våre kjære alliertes ledere.

  De ser ut til å anta en fremtid der de har vunnet nær full global styring – «full spectrum dominance» – og tilrettelegger alt nå historiske kilder for fortløpende fremtidig rettferdiggjøring av dominansen.

  Kildestrategien er trist nok helt parallell til måten Hitler på 1930- og 40-tallet gjorde legitimerende vedtak og utspill ut fra falsk historikk, med henblikk på konsolidering av makten når han – som han og de fleste lenge trodde – vant.

  Dette historieforfalskende aspektet i nåtid myntet på en mulig fremtid kan være det mest skummelt forræderiske ved USA-resolusjonen nå.

  Historien er dessverre full av den typen fordreiende «historieskriving» i de seirende leirene. Demoniserte taperes legitime interesser forties aktivt.

  I nær fortid ser vi at krigen i Irak nå legitimeres med at Saddam var jo en demon, en forferdelig fyr og styrer. (At Irak var et ganske velfungerende middelklasse-samfunn der folk var svært mye mer lykkelige samlet sett enn nå, overses fort og greit). Ghadafi var også en forferdelig demon, lar vi oss fortsatt fortelle. Så derfor var det bra å bombe landet – inkludert bombedrepe Ghaddafis tre barnebarn på 12 år og nedover – i fillebiter med norske F-16. Osv. – Helt tilbake til f.eks. romernes knusing av Kartago (som tilfeldigvis inkluderte store deler av der Libya ligger nå), med bokstavelig beskrevet demontering av hovedstaden stein for stein. – Vi kan le av det nå som overdrevet, men i samtiden forekom det nok seierherrene å være blodig alvor. – Likt med hva USA-kongressen ser ut til å mene nå, ut fra stemmetallet å dømme.

  I tillegg er resolusjonen HR 758 en del av propagandaspillet mot Russland i nåtid, og press i retning ytterligere aggresjon mot Russland i nær fremtid.

  Det er livsfarlig – også for oss her i llille, snille, stille, forvillede Norge – med de tilretteleggingene for grov konflikt og legitimering av en mulig seier for oss som nå foregår. Det er fordi både krigsprovokasjonene, krigsforberedelsene og de allerede skapte konfliktene avsporer fra den virkelige vansken mennesker som samlet stamme nå står overfor, i klimaødeleggelsene vår systematiske tankeløshet har pådratt oss. – Det livstruende problemet trenger vi å fort oppfinne nye løsninger på, helst i forigårs.

  Og, ja, kapitalistisk vekst og innebygget krav om det er roten til «vesten mot resten», og det umulige dilemmaet om at vi ikke kan fortsette, men ikke kan stoppe – uten å snu opp ned på alle forventninger vi har til fremtidig forbruk og global maktfordeling.

  Hovedkonflikten er «fakta mot makta». – Økonomien vår tåler ikke folkevekstbegrensing, og økologien vår tåler ikke folkeøkning. Militæralliansen vår ser ut til å ville prøve å krige seg ut av dilemmaet.

  Bare realisme, fakta, fantasi og mye humor kombinert kan hjelpe oss gjennom. Dessverre har ikke det dominerende engelske språket engang et ord for «selvironi». Det er en av mange årsaker til at vi ikke kan forvente at USAnterne oppviser bevisst selvinroni. Og nå trengs selvironi sårt. (Selvmord, derimot, har engelsk ord for…).

 2. Veldig bra skrevet av Ullern! Som han påpeker, jeg tror også mye av grunnen til denne aggresjonen skyldes en skrantende kapitalismes behov for vekst. Derfor tar man slike sjanser for å få fri tilgang til Ukrainas store ressurser.

  Artikkelen burde vært oversatt til engelsk.

  • Enig med deg om Ullerns innlegg. Bra sett og formulert. Dette har med 0,01%-ernes desperate kamp for å bevare systemet sitt å gjøre. Og jeg tror vi med en gang kan slå fast at de også er ute etter å partere Russland og få tilgang til de ressursene. Putin har gjort en stor feil da han trodde at han kunne bli akseptert som en likeverdig i dette selskapet. Den som ikke underkaster seg USAs dominans blinkes ut til ødeleggelse som en Gaddafi.

 3. Senator Ron Paul sier::!Lovforslaget er en 16 siders krigserklæring»»Verre enn noen neo-con kunne forfatte». Ron Paul er libertarianer ,og uttalt isolasjonist.

 4. Vedtaket er trolig også beregnet på å konsolidere opinionen. Det er problemer internt, og det har alltid virket å samle seg om en ytre fiende. Den massive vestlige propagandaen har dessuten allerede fått virkninger. Nettskribenter lar det nå uten videre falle ytringer som at russerne gjerne kan dø, og lignende. Det er allerede skapt et fullstendig falskt bilde av forholdene i Ukraina og Russland. Store deler av folket i vesten har slukt propagandaen rått og aner ikke hva sannheten er.

  • Det har du rett i! Klare inn- og utgrupper har alltid virket samlende. ((Må ikke forveksles med inngruppene i IGD (InnGruppe-Demokratiet), som er av en annen karakter.)) Å ha en felles ytre fiende er minst like samlende, hvis ikke mer, enn å ha en felles religion. Da religionen ikke er like samlende i Vesten som før, blir fiendebildet desto viktigere.

   Dette vet selvsagt 0,01%-enterne, med sine massive PR-apparater. Det er vel ingen som har større kunnskap om menneskets psykologi og atferd enn PR-bransjen.

 5. «Det er vel ingen som har større kunnskap om menneskets psykologi og atferd enn PR-bransjen.»

  Dette har du fullstendig rett i. Moderne PR- kommunikasjon har sitt utspring i den amerikanske Palo Alto-gruppen videreført av folk som hypnose og kommunikasjonsekspertene Bandler og Grinder. Det som er karakteristisk for disse metodene er at det eneste som gjelder er hvilken kommunikasjon er mest hensiktsmessig og effektiv for å nå et nærmere definert mål. Moral og etiske betraktninger er totalt fraværende.

  • Det kan også se ut til at hele psykiatrien er et instrument for å kontrollere massene: http://www.truth-out.org/opinion/item/27244-why-an-assassinated-psychologist-ignored-by-us-psychologists-is-being-honored?tmpl=component&print=1

   «As a Jesuit priest, Martin-Baró embraced liberation theology in opposition to a theology that oppressed the poor, and as a social psychologist, he believed that imported North American psychology also oppressed the majority of people. Martin-Baró concluded that mainstream psychology either ignored or only paid lip service to social and economic conditions that shape people’s lives.

   Ruling elites and power structures – from monarchies to military dictatorships to the US corporatocracy – have routinely used «professionals» to control the population from rebelling against injustices so as to maintain the status quo. While power structures routinely rely on police and armies to subdue populations, they have also used clergy – thus, the need for liberation theology. And today, the US corporatocracy uses mental health professionals to manipulate and medicate people to adjust and thereby maintain the status quo – thus, the need for liberation psychology.»

   Det ser ut til at man har valget mellom å være deprimert eller å bli behandlet til en viljesløs marionett av det korporative systemet. I et valg mellom to onder tror jeg at jeg heller vil beholde depresjonen. I det minste er det god grunn til å være deprimert i dagens verden.

 6. Linken fungerer ikke den som leder til dokumentet, har du en annen en? Siden jeg vil ha en bekreftelse for at artikkel 5 nå gjelder for Ukraina og at USA kan nå sende dødelig støtte til Ukrainske regjerings styrker. Takk for å raportere noe så viktig som dette, vis Ukriana er under artikkel 5 nå så kan dette i værstfall bli en ny Cuba krise men jeg håper vi slipper det.

  • Takk. Det hadde skjedd noe med arkiveringa eller noe i den andre enden. Men nå har jeg lenket til den offisielle pdf-en fra Kongressen. Det burde funke.

     • Det står: (13) reaffirms the commitment of the United
      States to its obligations under the North Atlantic
      Treaty, especially Article 5, and calls on all Alliance
      member states to provide their full share of the re-
      sources needed to ensure their collective defense;

      Det er det du har oversettti her:

      og bekrefter USAs forpliktelser under NATOs paragraf 5 og ber NATO-landa sørge for sin fulle andel av de ressursene som trengs til det kollektive forsvaret.» (Det siste har jo Jens Stoltenberg sagt at han skal jobbe hardt for å få til, altså en storstilt opprustning.)

      Beklager vis jeg er litt treg når det gjelder disse dokumentene men hvordan betyr det det du sier her:

      Amerikanske våpen og amerikansk-trente soldater skal altså ut i krig på Russlands grense, Ukraina gjøres til en ikke-alliert alliert og paragraf 5 gjelder.

      Igjenn beklager jeg for strevet sliter litt med og forstå at dette betyr at NATO artikkel 5 gjelder for ukraina siden jeg har ikke sett de skrevet det ordrett i dokumentet. De skrever at aliansen må hjelpe til med et kollektivt forsvar men det står ikke at Ukrina er beskyttet av artikkel 5, eller er jeg helt på bærtur?

      Vil bare ha en oppklåring er ikke en ekspert på disse dokumentene, men vil gjerne se hvordan du kom frem til den konklusjonen.

     • Du har helt rett i å være nøyaktig i en så alvorlig sak som denne. Problemet med dette vedtaket er at det er fullstendig uetterrettelig og at det blander en masse ting sammen i en aggressiv grøt. Nei, det står ikke at NATO-landa skal se på Ukraina som medlem, og dermed paragraf 5-sak. Men det vedtaket sier om forholdet til Ukraina gjør landet til en de facto-alliert med USA, og når så USA i denne konteksten påberoper seg paragraf 5, så er det å etablere det jeg kaller en ikke-alliert alliert. Nei, det står ikke i klartekst at NATO skal gå til krig mot Russland dersom ukrainske nazister klarer å utløse en krig mellom Ukraina og Russland, men fullmakten er vid nok til å dekke det tilfellet og til at USA i den sammenhengen vil påberope seg paragraf 5. Som krigserklæring er den mye klarere enn FN-vedtaket om flyforbudssone over Libya.

     • Ok da skjønner jeg, tusen takk for forklaringen. Ser logikken din, foresten bare en ting jeg har lurt på Noen ganger så fungerer ikke svar knappen, så jeg må svare via din forigge komentar og ikke den nye, siden svar knappen ikke er tilgjengelig på den komentaren, hvorfor skjer det?

 7. Det ramler inn info fra hele ØstEuropa om en eksplosiv NATO militær oppbygging nå. Tunge våpentransporter kan sees på RT. En tsjekkisk journalist sier at det er meningen å få satt igang krigen mot Russland så fort som mulig på nyåret og arbeidet med å lage de 6-7 000 rapid deployment forces pågår under høytrykk.
  Regjeringen Solberg med forsvarsminister Søreide, er nærmest i spydspissen for denne amerikanske krigen og tilbyr norske elitesoldater i fremste linje mot Russland. Dette kan man lese om i Aftenposten sogar.
  Ikke dessto mindre er det ikke noe miljø i Norge idag som arbeider aktivt mot at Norge skal spille avantgard-rolle i krig mot Russland. Om det er,syns det ikke noe sted i allmen offentlighet.
  Enhver tenkende bør kunne forstå at dette er russisk rulett med Norges folk og land.
  I en sånn situasjon må man se sannheten i hvitøyet: Vi har ingen venstreside i Norge lenger. Det finnes ikke engang en tynn ukeavis som heter Orientering.Og Klassekampen liker ikke klassekamp.
  Jeg tror ikke at jeg i min levetid har opplevd maken til politisk situasjon i dette landet. Knapt noe menneske er på banen for å redegjøre for at denne forestående krigen vil bli katastrofal for norske soldater og sogar for landet.
  Hva i all verden skal vi gjøre? Neste storkrig for Norge kan bryte løs før påske 2015.
  Dette er verre enn situasjonen i 1938-1940. Total passivitet og tilskuermentalitet. Sover folk?

  • Knapt noe menneske? Vel, jeg regner meg til arten: https://steigan.no/2014/12/07/har-kongressen-vedtatt-en-krigsfullmakt-mot-russland/

   Jeg driver jo ikke med spådommer, jeg analyserer bare tendenser. Krigspartiet i USA har holdt oss på grensa til verdenskrig siden høsten 2013 (Syria). Og vi er fortsatt der, uten at det gjør særlig inntrykk i andedammen. Galskapen til NATO/USA kan levere den krigen ganske kjapt, men det kan jo hende at de mot egne planer snubler i oppløpet. Putin er ingen dårlig sjakkspiller, sjøl om han er naiv. Kina ser mange trekk framover. Problemet er Europa som ledes av Pinocchio og vennene hans. Gateprostituerte har jo en langt høyere moralsk standard enn disse folkene.

 8. Steigan: det var jo ikke deg og din blog jeg hadde i tankene. Jeg snakker om det offisielle landskapet som den offisielle venstresida er medlem av idag. Jeg vil også nødig drive med spådommer,men trendene for en krig mot Kaliningrad -Ukraina ligger ganske åpenbare selv for nøktern tenkning.

 9. Norge burde for flere år siden ha meldt seg ut av NATO og inngått en forsvarsallianse med Russland — mot USA og andre krefter som truer verdensfreden.

 10. Bare for å være sikker på at jeg har forstått Steigan riktig. Er du enig i at Norge burde inngå i en allianse med Russland?

 11. Heldigvis finnes disse opplysningene allerede på engelsk: http://www.globalresearch.ca/america-is-on-a-hot-war-footing-house-legislation-paves-the-way-for-war-with-russia/5418035

  Gail Tverberg’s kommentar: «Oh, good grief! It seems like whenever there is a problem, starting a war is a “solution.” It gives a way to hire young people, borrow more money, and divert attention away from other problems. In a round-about way, it stimulates other industries, like making aircraft. It gives justification to having the full staff for the Pentagon.»

  http://ourfiniteworld.com/2014/12/07/ten-reasons-why-a-severe-drop-in-oil-prices-is-a-problem/comment-page-2/#comments

  Dette burde vært det store samtaleemnet for tida, i stedet virker det som om alle forsøker å feie det under teppet. Å snakke om en mulig nært forestående krig, kanskje også atomkrig, er selvsagt ubehagelig. Men desto mer viktig.

  I stedet lar de fleste seg beruse av kjøpefesten i førjulsstria, før vi alle skal kose oss. Etter Malala-sirkuset sitter vel også de fleste igjen med en følelse av at verden går framover. Det var kanskje det som var meningen?

  • Takk for infoen, bare et lite hint, vær litt forsiktig med global reserch: http://rationalwiki.org/wiki/Globalresearch.ca
   Den andre kilden din har helt rett når det gjelder oljen. Men dette er en skummel siturasjon, håper det de eskalerer og at dette dokumentet bare er rhetorik. Bare for å spørre tror du det er en risk for en storkrig i nær fremtid? Selv er jeg usikker men jeg følger med, war news dekker militær nyheter ganske bra: http://warnewsupdates.blogspot.no/

   • Jeg vil ikke uten videre gå god for GlobalResearch, nei. Det er en del å sette fingeren på der. Men det er det sannelig hos kritikerne også. Du lenker til en artikkel som stempler folk som tvilsomme hvis de ikke godtar Vestens narrativ om Bosnia, Libya, Ukraina og GMO. Så du bør også være forsiktig med bruk av denne kilden.

    • Ok, takker, er enig med deg om at rationalwiki er veldig pro-vestelig. Tror de holder seg til offesiel mainstream info. Brukte den bare for å understreke at GlobalResearch er ganske konspiratorisk.

   • Jeg klarer ikke å følge med så godt som Steigan, men jeg ser jo hans analyser her. Det er uansett veldig interessant dette med at 0,01%erne får plass på en leddbuss. Dette er jo ikke mer enn en liten stamme i steinalderen, så vil tro de har et veldig tett fellesskap og nære bånd. Da de kontrollerer kapitalen vil dette i praksis si at en liten stamme kontrollerer verden. Og i steinalderen gikk man gjerne til krig mot nabostammer som utgjorde en trussel. Vel, vi er fortsatt steinaldermennesker, og Putin ser de på som en trussel.

    Dette er slik jeg ser på saken i et overordnet perspektiv.

   • den analysen av Globalresarch(http://rationalwiki.org/wiki/Globalresearch.ca) er jo også synes jeg er veldig subjektiv, ikke mye å lene seg på. de diskrediterer dem av flere grunner, at de referer til RT og presstv f.eks. det blir feil. ser en del på disse kanalene. de er så gode som noen andre. jeg har hatt tilgang på dem i flere år. når kommentaren avsluttes med dette utsagnet sier det det meste: It’s no surprise then that the site has long become a magnet for radicals, fringe figures and whacko elements from the left in general.

 12. Paul Craig Roberts:
  «De nykonservative og president Obama har gjort det helt klart at USA vil ikke godta Russland og Kina som suverene land med økonomisk og utenrikspolitikk uavhengig av interessene til Washington. Russland og Kina er akseptabelt bare som vasallfyrster-stater, som Storbritannia, Europa, Japan, Canada og Australia.»

  Åpenbart en formel for den endelige krigen.
  Det er de som styrer verdens økonomiske system som nå ikke godtar BRICS-landenes løsrivelse fra verdensvalutaen og dets rente-slaveri. Da er økonomisk krig, handelboikott og ødeleggelse av et lands valuta første steg. Militær krig er neste.
  Som Tyskland i 1933 ( og 39), Iran, Libya, og nå Russland.
  «De som styrer det økonomiske systemet styrer politikken, lokalt og globalt.»

 13. «Russland har utkjempet en økonomisk krig mot Vesten de siste ni månedene, og tirdag 16 desember var dagen Russland tapte, skriver The Guardian. «

  Ja, så kan man spørre; hvem er det som starter kriger. Enten denne, eller 2 verdenskrig.
  Som vanlig er det «vinnerne» som skriver historien.
  Men vi har heldigvis fått noen «vinner» enda.

 14. Noen eier frekkhetens ( dumhetens) nådegave:
  «– President Putin og Russlands ledere bør tenke alvorlig over behovet for radikalt endret holdning til resten av verden og gå over til samarbeid, sa utenrikssjef Federica Mogherini til pressen på vei inn til EU-toppmøte «
  http://www.hegnar.no/okonomi/politikk/artikkel530289.ece

  Forøvrig gikk jo Gadaffi «over til samarbeid», og stoppet sitt atom-program.
  Dette gikk jo som kjent godt, …. ?
  Puten bør kanskje «tenke alvorlig» på dette han også ? 🙂

 15. USA har disse first strike vedtakene også, ikke sant. kan linker legges ut her? jeg ser at det er på tide å samle diverse linker under dette temaet i en mappe under favoritter på nettbrowseren. (Ukraina krisen, USA`s rolle og EU og Russlands rolle)

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.