UNICEF: 2,6 millioner flere fattige barn i de rike landa siden 2008

0

Det er grimme tall UNICEF kommer med i sin ny rapport Children of the Recession: 2,6 millioner flere fattige barn i de rike landa enn i 2008. Den økonomiske krisa rammer barna aller hardest, den rammer dem brutalt – og antakelig for livet.

resessjonens barn

Det store spranget bakover

Da UNICEF presenterte denne rapporten 28.10.2014 sa Jeffrey O’Malley, UNICEF’s leder for global politikk og strategi:

Mange rike land har opplevd et «stort sprang bakover» når det gjelder husholdningenes inntekt og virkningene på barna vil være langvarige, både for dem selv og deres lokalsamfunn.

Økningen av tallet på fattige barn i de rike landa med 2,6 millioner siden 2008 bringer det totale tallet på fattige barn i rike land opp i 76,5 millioner.

 • I 23 av de 41 landa som ble analysert har barnefattigdommen steget siden 2008. I Irland, Kroatia, Latvia, Hellas og Island har den steget med over 50%.
 • I Hellas hadde i 2012 medianinntekten til barnefamiliene sunket til 1998-nivå. 14 års inntektsvekst hadde altså forduftet. Etter denne målestokken hadde Irland, Luxemburg og Spania tapt et tiår, Island 9 år og Italia, Ungarn og Portugal 8 år.
 • Resesjonen har rammet ungdom fra 15–24 år spesielt hardt. Tallet på unge som ikke er i jobb, under utdanning eller i opplæring i EU er nå 7,5 millioner, eller like mange som befolkninga i Sveits.
 • I USA har barnefattigdommen økt i 34 av 50 stater siden starten på resesjonen. I 2012 levde 24,2 millioner barn i fattigdom, en nettoøkning på 1,7 millioner siden 2008.
 • I 18 land, blant dem Australia, Chile, Finland og Norge, har barnefattigdommen falt.

Italia svært ille ute

Det italienske tidsskriftet L’Espresso gir rapporten bred dekning. «Tallene er grusomme,» skriver bladet:

Barnefattigdommen i Italia er økt fra 24,7% til 30,4%. … Virkningen merkes på matbordet: «Siden 2008 har prosentandelen av kjernefamilier med barn som ikke er i stand til å unne seg et måltid med enten kjøtt eller fisk (eller tilsvarende næringsverdi av grønnsaker) annenhver dag økt med 18% i Italia.»

I de 30 europeiske landa som er undersøkt er tallet på barn som ikke har det de trenger for å vokse økt med 1,6 millioner siden 2008 til totalt 11 millioner. Nesten halvparten (44%) av denne økninga er kommet i tre land – Italia, Storbritannia og Romania.

I følge UNICEF lever nå altså nesten hvert tredje italienske barn i fattigdom.

Og L’Espresso oppsummerer:

I Italia har situasjonen altså blit raskt verre, og mye raskere enn i andre land, til og med raskere enn i Spania, som er et land som er hardt rammet av krisa.

Knallharde nedskjæringer

Troikaens (EU-kommisjonen, IMF og Den europeiske sentralbanken) direktiver har ført til nedskjæringer av offentlige ytelser og pensjoner, mens skattene på lønnsinntekt og forbruk går i været. Det er bare de rike, politikerne og bankene som lever gode dager.

Denne krisa er farlig, sier Roberto Saviano, kjent for boka og filmen Gomorra, prosessen er langsom, men dag for dag, år for år forandrer den samfunnet vårt til det ugjenkjennelige.

Noen triste fakta:

 • I første halvår 2013 falt bensinforbruket med 7,3%
 • På fire år er 9000 tradisjonsrike firmaer lagt ned
 • I konkurranseevne ligger Italia på 49-ende plass i verden
 • Italienske familier reduserte forbruket sitt med 8% fra 2012 til 2013
 • Landets totale gjeld (staten, private, bedriftene og bankene) er på 400% av BNP
 • I 2014 vil statsgjelda passere 134% av BNP mot 123,8% i 2012
 • Ungdomsarbeidsløsheten er på 44,2%
 • Siden 2007 er tallet på fattige doblet til 5 millioner
 • Siden 2007 har Italia hatt et akkumulert fall i BNP på 8,8%, noe som er helt uten tidligere paralleller
 • Industriproduksjonen er falt med 17,8% siste ti år
 • Familienes kjøpekraft er falt med 94 milliarder euro siden krisa startet

Les også Italias langsomme sammenbrudd  og En gresk tragedie av historiske dimensjoner.

Forrige artikkelRepresentativt valg?
Neste artikkelSå gjennomskuelige er vi
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).