Hvorfor lyver Børge Brende og hvorfor finnes det ingen opposisjon på Stortinget?

12

Det var ikke akkurat noen oddsbombe da regjeringa sa at den ville gjøre som EU, gjennomføre sanksjoner mot Russland. Men det var noe så stakkarslig over Børge Brende da han skulle begrunne sanksjonene. Hvorfor må for eksempel en så erfaren og sindig utenrikspolitiker lyve for å begrunne et politisk vedtak? Og hvorfor finnes det ikke noen opposisjon i det norske Stortinget når Norge skal gå til økonomisk krig mot Russland?

Sa jeg løgn?

Jeg er en moderat og forsiktig mann, jeg bruker ikke ord som løgn i utide. Men her er det dessverre på plass. I intervju med Dagens næringsliv 11. august 2014 blir Brende spurt om hvorfor norsk næringsliv skal betale prisen. Og han svarer:

– Vi mener at tunge utenriks- og sikkerhetspolitiske hensyn veier for. Det er ikke minst som reaksjon på at Russland ikke har vist noe imøtekommenhet overfor initiativ til en våpenhvile etter nedskytningen av passasjerflyet fra Malaysia Airlines.

Dette er jo direkte usant. Og siden Brende har en stab som leser internasjonale nyheter, må han også vite at det er usant – og da blir det løgn.

Malaysia airline MH17 ble skutt ned 17. juli. Allerede 18. juli rettet Vladimir Putin en appell til Petro Porosjenko der han sa:

Direkte samtaler mellom de stridende partene må etableres så snart som mulig. Alle sider i konflikten må raskt innstille kampene og begynne fredsforhandlinger.

Dette vet UD og det vet Brende, og likevel sier utenriksministeren at Russland ikke har vist imøtekommenhet til en våpenhvile. Så seint som 8. august prøvde Russland å få FN med på en våpenhvile i området der vraket etter MH17 ligger, men det ble blokkert av vestmaktene i sikkerhetsrådet.

Vi kan også gå tilbake til tida før nedskytinga av MH17. Da gikk også Russland inn for våpenhvile, og fikk støtte av Tyskland og Frankrike. Etter nedskytinga har derimot Tyskland og Frankrike sluttet seg inn i rekkene bak USA i deres uforsonlige holdning.

Det er altså dekning for å si at Brende lyver, men hvorfor gjør han det? Det har jeg ikke noe godt svar på. Har man en god sak, behøver man ikke lyve. Kanskje Brende ikke synes han har noen god sak? Nå har Brende riktignok vist seg som en solid støttespiller for kuppregimet i Kiev, og han har ikke latt det gå inn på seg at regjeringa i Kiev inneholder noen av de svartes fascistiske kreftene Europa har sett etter 1945.

brende i kiev

Interessant omskriving av tragedien

Flammene i flyvraket var ennå ikke slukket før haukene i Vest pekte på Russland som ansvarlig for nedskytinga av MH17 og dermed tapet av 298 menneskeliv. Men nesten en måned seinere er det ikke lagt fram noen bevis for dette, og heller ikke for at de russisktalende separatistene skulle ha skutt ned flyet. Det er interessant å merke seg at president Obama sjøl ikke har sagt direkte at Russland er skyldig, men han har gått veldig langt i å pålegge Russland et ansvar.

Allerede dette er meningsløst. USA hadde to spionsatellitter over området. Antakelig er dette det best fotograferte området i verden akkurat nå. Kvaliteten på de amerikanske bildene er så høy at de kan skjelne uniformsdetaljer. Altså vet USA hva som skjedde. Når de ikke har lagt fram bevis mot Russland eller separatistene, så er det fordi slike bevis ikke finnes. Faktisk har USAs egne analytikere begynt å helle til at det var ekstremistiske krefter i Ukraina som sto bak nedskytinga.

På denne bakgrunnen er det interessant at heller ikke Børge Brende påstår at Russland sto bak nedskytinga. Han sier:

– Selv ikke etter tragedien med nedskytingen av det malaysiske flyet 17. juli har Russland endret sin opptreden.

Brende lister seg altså forsiktig rundt det avgjørende spørsmålet om hvem som skjøt ned passasjerflyet. Han tør ikke peke på Russland, antakelig fordi han vet at det ikke er sant. Men han vet at et massivt mediakjør har fått folk til å tro at det var Russland, derfor kan han nøye seg med å nevne nedskytinga, og så oppfatter folk det som et argument for sanksjoner. Men hvis Russland altså ikke var ansvarlig for nedskytinga, så kan ikke den brukes som argument for økonomisk krigføring mot Russland, eller for at norsk næringsliv skal blø.

Krim er eneste brukbare argument, men hva betyr det?

Brende sier at de norske tiltakene er en reaksjon på Russlands brudd på grunnleggende prinsipper i FN-pakten. Nå er det flere som har brutt FN-pakten her. Vestens støtte til statskupp mot den folkevalgte presidenten i februar var det første alvorlige tilfellet. Porosjenkos brutale bombing av egne landsmenn i Øst-Ukraina bryter både FN-pakten og krigens lover. Russland kan naturligvis klandres for å gi hemmelig hjelp til opprørerne i øst, men dette driver også Vesten med, så NATO og vesten har ingen høy moralsk hest å sitte på. Det eneste punktet Brende eventuelt kunne bruke er Russlands anneksjon av Krim. Det går an å argumentere for at det var et brudd på FN-pakten – slik løsrivelsen av Kosovo i sin tid var. (Jeg skal ikke gå inn på at det store flertallet av innbyggerne på Krim antakelig ønsket å bli en del av Russland eller historien om hvordan Krim ble gitt til Ukraina i 1954. For diskusjonens skyld lar jeg det stå der.) Men hvis konflikten skal legges der, så er det en erklæring om evig økonomisk krig mot Russland. Enhver rasjonell realpolitiker vil innse at Russland ikke kommer til å gi slipp på Krim om de ikke blir militært tvunget til det. Så hvis Krim er argumentet bør Børge Brende fortelle sine venner i næringslivet (og deres ansatte) at de bør forberede seg på et sammenbrudd i norsk-russisk handel og økonomisk samarbeid.

Ingen opposisjon på Stortinget

Stortinget stilte seg enstemmig bak regjeringas tilslutning til EU-sanksjonene. Det gikk altså slik jeg allerede har varslet: Det tidligere fredspartiet SV støtter sanksjonene mot Russland.

Dette bekreftes av Bård Vegar Solhjell overfor Klassekampen 13. august 2014. Det ser ut til at det samme gjelder Miljøpartiet de Grønne, og dermed er det klart at i et så viktig spørsmål som handler om krig og fred i Europa, finnes det ingen utenrikspolitisk opposisjon i Stortinget.

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


12 KOMMENTARER

 1. Det ser ut til å gå med oss som det går i USA. Snart er det bare partier med de samme interessene som sitter på stortinget. Det er snart akkurat det samme hvilket parti man stemmer på desverre. Jeg trodde MDG kom til å bli en liten revolusjon, men nå ser det ut til at de skal dilte etter USA/NATO/EU de også. Men takk for en god artikkel 🙂

  • Dessverre fungerer den norske politikermaskinen så effektivt at de kommer ut som kloner av hverandre alle sammen.

 2. «På denne bakgrunnen er det interessant at heller ikke Børge Brende påstår at Russland sto bak nedskytinga.»

  Men Siv Jensen påsto det i beste sendetid på TV, mener jeg å huske.

  • Ja, jeg tror du har rett når det gjelder Jensen. Men ingen venter noe utenrikspolitisk av henne. Brende har større ambisjoner.

 3. Hvis norske journalister hadde vært 1% så sannhetssøkende og saksinteressert som deg Steigan, så hadde det holdt. Tusen takk for din engasjerte og avklarende måte å beskrive verdensbildet i dag.

  • Takk skal du ha, Petter. Sånne oppmuntrende tilbakemeldinger er rein energi for meg til å fortsette med det jeg driver med.

 4. Nedskyting og folkerettsbrudd
  I pressemelding fra UD 11.08.2014 om «reaksjoner på Russlands folkerettsbrudd» står det: «Selv ikke etter tragedien med nedskytingen av det malaysiske flyet 17. juli har Russland endret sin opptreden, men fortsatt destabiliseringen av de østlige delene av Ukraina.»
  Men rapporten om nedskytinga av flyet foreligger ikke ennå, selv om den ble lovet innen 1. august. Det spekuleres i at forsinkelsen skyldes at konklusjonene ikke passer med hva Nato-landene ønsker. Det er urimelig å dømme før rapporten foreligger, slik UD gjør.
  Hvis separatistene skjøt ned flyet, kan de ha oppfattet det som militært transport- eller spionfly. Det er vanskelig å finne andre motiver hos dem. De hadde uansett ikke kontroll over luftrommet. Kiev la umiddelbart fram foto som skulle bevise at separatistene hadde fått raketter fra Russland. Disse viste seg å være falske, og viste Kievs eget utstyr et annet sted, og Kiev har selv fått alt utstyret fra Russland. Det er veldokumentert at Kiev utplasserte et stort antall slike raketter rundt Donetsk dagene før nedskytinga, og trakk dem tilbake øyeblikkelig etterpå. Hvis Kiev «visste» at separatistene hadde raketter, var det uforsvarlig av Kiev å sende sivile fly inn i samme sone som krigsflyene opererte. Et ukrainsk jagerfly var 3 km bak. Kiev har trafikkontrollen og har derfor alt ansvaret, uansett hvem som skjøt ned flyet! Kulehullene i skroget er ennå ikke forklart, og Russland har stilt 50 kritiske spørsmål til Kiev, som ikke er besvart.
  Lavrov har sagt at Russland ikke ville gi slike raketter til separatistene, og Nato-landene har ikke bevist at Russland har vært involvert på noen måte. Derfor er sanksjonene å straffe Russland uten at det finnes bevis for medskyld.
  USA skjøt i 1988 ned et iransk fly med 293 personer ombord uten at Norge innførte noen sanksjoner eller annen straff mot USA. Her er det ingen tvil om skyldspørsmålet. Dette viser hvor falsk og ulogisk begrunnelsen for sanksjonene mot Russland er, og denne falskheta skader også Norge.
  Nato-landene har ikke vist at Russland har «fortsatt destabiliseringen av de østlige delene av Ukraina.» Lavrov har bedt USA vise at russiske militære styrker er involverte, og separatistenes militære leder har mange ganger klaget på at de ikke er involverte. Men UD bryr seg ikke om å skaffe fakta. For dem er ubegrunnede påstander nok. Lavrov har også bedt USA bekrefte at de allerede har 100 militære rådgivere plassert i Kiev.
  Så gjentar UD påstanden om Russlands folkerettsbrudd på Krim. Men et regime, og spesielt et kuppregime i Kiev, har ingen folkerett. Hensikten med folkeretten er å beskytte folket mot okkupasjon. Allerede i 1990 ønsket 90 prosent av folket på Krim å forbli en del av Russland. Etter statskuppet i Kiev, og ikke å ha blitt rådspurt eller lyttet til etterpå, og borgerkrigen i Lugansk og Donetsk, vil sikkert prosenten være like høy. Hvis UD tviler, kan de gjennomføre en spørreundersøkelse per telefon, hvor kun 1000 respondenter vil være nok. En spørreundersøkelse utført av Pew Research 5-23. april viste at 88% av statsborgerne på Krim ønsket uavhengighet fra Kiev. Russland har reddet folket på Krim fra okkupasjon fra Kiev og etterfølgende borgerkrig. Men UD ønsker ikke at folkene i de østlige regionene i Ukraina skal få velge sin egen vei gjennom demokratiske valg. De vil straffe Russland for å støtte folkeviljen.
  Nå forstår jeg at norske utenrikspolitikere ikke tenker selv om hva som er rett og galt. De forsøker kun å gjøre hva de tror deres herre i Washington ønsker. Det gjør vondt å se dette.

 5. Takk for velskrevet og relevant artikkel.
  Her er noen synspunkter på forholdene som er fokusert:
  Børge Brende fokuserer i Paneldebatten «Hvor går NATO» på begrepet «Proxy», som noe vi vil oppleve i økende grad. I denne forbindelse vil det ikke være urimelig å anta at Norge er «Proxy» for USA i flere sammenhenger. Ukraina er nok dessverre en av disse. Spørsmålet man i så fal bør stille seg er: Hvem tar Børge Brende (og andre nøkkelpersoner) sine marsordre fra? Fra NATO? Fra USA? Fra EU? Eller fra mektige organisasjoner og enkeltpersoner som opererer i kulissene?
  Et annet spørsmål er hvorvidt man kan være en «Proxy», uten å komme i konflikt med Norsk Lovgivning.

 6. Kan svare på hvorfor Børge Brende gjør som han gjør.Han er en av flere som jobber for en såkalt «one world government» Dette er hans mål. Derfor «de» (vesten, med USA i spissen) angriper land etter land. En verdensregjering hvor man styrer med frykt. Frykt for terrorisme. Frykt for en fiende man aldri kan beseire. Det er lettere å styre befolkningen når de er i en tilstand av frykt. Børge Brende, Jonas Gahr Støre og div andre politikere er med på denne konspirasjonen, vitende og uvitende. Kamera blir satt opp i rekordfart over alt langs norske veier. Uten å være merket (som lovpålagt). Smarte strømmålere blir installert over alt. Målere som kommer til å fortelle alt om hva som skjer innenfor husets fire veggeer. Akkurat for øyeblikket rapporterer de kun strømforbruk, men ifølge dokumenter skal de kommunisere med andre smarte enheter. Så når du åpner smartkjøleskapet, ser på en film,slår av lyset for å legge deg, er på ferie så vet storebror alt. Metoden som brukes for å innføre et slikt 1984 sammfunn er kok frosken metoden. Litt etter litt, slik at ingen skal rope opp og motstand skal etableres. Verdenselitens våte drøm er at alle skal microchippes. Og det høres sykt ut, men det er da også dokumentert i div. bøker fra eliten selv. De ønsker befolkningsreduksjon og at alle skal ha microchip. Etter kok frosken metoden så blir man gjort vant med at dyr microchippes. Så nå microchippes hunder, katter, hester osv.. og får vaksine.. Vaksine er effektivt middel for befolkningsreduksjon..

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.