30.000 milliarder kroner – tapt for alltid

0

Internasjonale medier har i det siste skrytt en del av den oppgangen de ser i ledende kapitalistiske land. Prognosene for det kommende året antyder en oppgang for Storbritannia på 2,9%, for USA på 2,8% og for Tyskland på 1,7%. Det det ikke snakkes så mye om er at de samme prognosene antyder at veksten neste år vil bli svakere igjen med Storbritannia ned til 2,5% for eksempel.

(Dette er et sammendrag av en artikkel av Michael Roberts. Originalen finnes her.)

Og det som slett ikke er noe tema er at mange store økonomier ennå ikke er tilbake til det nivået de hadde før krisa slo til i 2008. Storbritannia er fortsatt 0,5% under, Italia 75% under og Spania 7% under.  Hellas er 23% under nivået fra 2008. Og det er nå seks år siden den store depresjonen slo til

Hvis du summerer hvor produksjonen ville ha vært i 2013 dersom det ikke hadde vært noen krise, så har Hellas og Irland tapt 40% av sim potensielle vekst, Storbritannia nær 20%, USA 12% og Tyskland 5%.

relativt tap av vekst

Hvis man summerer hele dette tapte potensialet, så betyr det et tap på 5000 milliarder dollar eller over 30.000 milliarder norske kroner for USA, eurosonen, Storbritannia og Japan. Dette er verdier som er tapt for alltid, og dette er virkelige penger. Og fortsatt er mange økonomier ikke tilbake på nivået fra 2008, så tallet vil fortsette å stige. Dette er et tap i jobber, inntekter, tjenester og ressurser, og det er tap titalls av millioner mennesker føler på kroppen.

tapt vekst UK

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelTolfa sett fra lufta
Neste artikkelDet finnes ingen plan B
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).