Italias langsomme sammenbrudd

0
Hendene i været. Dette er et ran! Bankene er ikke særlig populære i Italia.

Hva gjør et land når det har for lite egne energikilder og prisen på importert energi blir ti ganger så høy? Velkommen til Italia, for det er nettopp det som har skjedd her. Landet er avhengig av import av olje og gass, og siden 2000 har prisen denne livsviktige energien gått gjennom taket. Og resultatet er et langsomt, men sikkert økonomisk sammenbrudd.

Hendene i været. Dette er et ran! Bankene er ikke særlig populære i Italia.
Hendene i været. Dette er et ran!
Bankene er ikke særlig populære i Italia.

Petroleumsforbruket i fritt fall

En måte å møte en priseksplosjon på er å kutte ned forbruket, og det har da også Italia gjort. Fra 2000 da oljeprisen lå mellom 10$ og 20$ per fat og til nå, når oljeprisen ligger rundt 110$ har Italias petroleumsimport falt med 38%.

Det hadde jo vært greit dersom man hadde hatt noe annet å sette i stedet, men stort sett har ikke Italia det.

Grafen er utarbeidet av Ugo Bardi på grunnlag av BPs statistikk.
Grafen er utarbeidet av Ugo Bardi på grunnlag av BPs statistikk.

Forbruket av olje og gass i Italia er nå nede på nivå med 1967, da var folketallet så vidt over 50 millioner, mens det nå er ca. 60 millioner. Fallet i forbruket skyldes ikke at Italia har funnet på veldig mye smartere måter å bruke energi på eller at behovet er mindre enn før. Det skyldes utelukkende prisen.

Ugo Bardi som underviser i kjemi ved universitetet i Firenze har spesialisert seg på energi og fornybare ressurser. Han har vist at Italia klarer fint å få til en vekst så lenge oljeprisen er under 20 $ per fat. Holder den seg under 40$ vil økonomien være stabil. Men den begynner å bryte sammen så snart prisen kommer over det nivået. Og der har den vært lenge.

Og dette rammer hardt. På tross av mindre import og mindre forbruk er den italienske energiregninga til utlandet rundt seks ganger så høy nå som ved starten av århundret.

 • Dette rammer industrien
 • Det rammer alle offentlige budsjetter
 • Det rammer husstandene
 • Det rammer transporten

For å ta det siste først. Det er ikke sånn at det er blitt mindre bilkøer i de store byene i rushtida. Men antall kjørte kilometer har stupt, og da særlig etter at finanskrisa slo inn for alvor:

Både persontrafikken (t.v.) og tungtrafikken går markant ned. kilde: www.anfi.it
Både persontrafikken (t.v.) og tungtrafikken går markant ned. kilde: www.aiscat.it

Italias bilproduksjon var en gang blant de største i verden. I 1990 lå landet på en god femteplass. I 2012 var landet falt til 21. plass, og er nå 31 prosent av hva den var i 1990. Og siden 2008 er tallet på nyregistrerte biler falt med 45 prosent. Investeringene i veier og annen infrastruktur er falt med en femtedel fra 2007.

De siste par årene er Italia flere ganger blitt rammet av katastrofenedbør, og da merkes denne svikten i infrastrukturinvesteringene særlig godt. Kloakkene, stikkrennene og grøftene makter ikke å ta unna vannmengdene, fordi de ikke er vedlikeholdt. Og når skadene har skjedd er det mye som ikke blir reparert igjen på grunn av at kommunekassene er tomme. Investeringene i boligsektoren er falt med 50% på grunn av krisa, det rammer både nybygg og vedlikehold.

Det siste tiåret har Italia blitt en av verdens fremste produsenter av fornybar energi. Landet er nummer fem når det gjelder solenergi og nummer seks når det gjelder vindkraft.

Dette hjelper en del, men det har lite å si for oppvarming, matlaging, transport og industriproduksjon. Og prisen per kWh er også mye høyere enn for olje og gass.

Kunstskattene forfaller

Italia er verdensberømt for sine kunstskatter, men den økonomiske krisa gjør at også de står i fare. Dette rammer verdensberømte kulturminner som Kolosseum, Pompeii og de store museene.

Knallharde nedskjæringer

I disse dager pågår det en arbeiderkamp mot lønnsnedskjæringer og/eller nedleggelser på anleggene til svnske Electrolux i Nord-Italia. Selskapet vil bortimot halvere lønningene eller flytte produksjonen til Polen. Dette er bare et av en hel serie angrep på lønninger og levevilkår. Troikaens direktiver har ført til nedskjæringer av offentlige ytelser og pensjoner, mens skattene på lønnsinntekt og forbruk går i været. Det er bare de rike, politikerne og bankene som lever gode dager.

Denne krisa er farlig, sier Roberto Saviano, kjent for boka og filmen Gomorra, prosessen er langsom, men dag for dag, år for år forandrer den samfunnet vårt til det ugjenkjennelige.

Noen triste fakta:

 • I første halvår 2013 falt bensinforbruket med 7,3%
 • På fire år er 9000 tradisjonsrike firmaer lagt ned
 • I konkurranseevne ligger Italia på 49ende plass i verden
 • Italienske familier reduserte forbruket sitt med 8% fra 2012 til 2013
 • Landets totale gjeld (staten, private, bedriftene og bankene) er på 400% av BNP
 • I 2014 vil statsgjelda passere 130,8% av BNP mot 123,8% i 2012
 • Ungdomsarbeidsløsheten er på 39,5%
 • Siden 2007 er tallet på fattige doblet til 5 millioner
 • Siden 2007 har Italia hatt et akkumulert fall i BNP på 8,8%, noe som er helt uten tidligere paralleller
 • Industriproduksjonen er falt med 17,8% siste ti år
 • Familienes kjøpekraft er falt med 94 milliarder euro siden krisa startet

 

Les også:

Bitter pasta – hva skjer i Italia?

 

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelFeminismens blinde flekk?
Neste artikkelHetebølge i Brasil og Argentina
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).