Ekstremvær over hele kloden

0

Myndighetene i California har annonsert at for første gang vil de være ute av stand til å levere vann til sine lokale vanndistributører. Samtidig rammes det sentrale USA av streng kulde og brutale vinterstormer fører til store ødeleggelser og flom i England. På Svalbard er gjennomsnittstemperaturen fjorten grader over normalen. Finnes det noen sammenheng?

Tørken i California

Etter tre år med nedbør til dels langt under normalen er nå tørken i California så ekstrem at guvernør Jerry Brown har erklært unntakstilstand og varsler at det kan bli aktuelt med vannrasjonering. 17 lokalsamfunn står i fare for å bli helt uten vann. Jordbruksproduksjonen i California er dobbelt så stor som i den nest viktigste jordbruksstaten i USA. Hvis California hadde vært et sjlølstendig land, hadde staten vært verdens femte største produsent av landbruksprodukter. Dette jordbruket er nå truet av en tørke av historiske proporsjoner.

Kartet viser områder som er rammet av tørke i California. Rødt og brunt viser ekstrem tørke. Kilde: http://droughtmonitor.unl.edu
Kartet viser områder som er rammet av tørke i California. Rødt og brunt viser ekstrem tørke. Kilde: http://droughtmonitor.unl.edu

Brutale stormer over Storbritannia

Vinteren 2014 er Storbritannia rammet av en serie med svært kraftige stormer. Vindstyrken har vært oppe i 170 kilometer i timen og det har vært målt bølgehøyder på 25 meter. Det har ikke vært så ekstremt vær noen gang i løpet av de 250 årene man har data for. Nedbørmengdene har ikke vært så store siden 1910 i deler av England. Ødeleggelsene har vært enorme. Opposisjonsleder Ed Miliband kritiserte regjeringa Cameron for å undervurdere konsekvensene av klimaendringene.

Svalbard fjorten grader over normalen

Fra midten av januar til midten av februar 2014 har snittemperaturen på Svalbard blitt målt til 1,6 minusgrader. Den normale snittemperaturen er 15,8 minusgrader. Årets snittemperatur er altså 14,2 grader over normalen!

– Det er snakk om temperaturer og temperaturvariasjoner som vi vanligvis aldri hører om, sier Trond Lien, klimavakt ved Værvarslinga for Nord-Norge, til NRK.

Våte og milde vintrer gjør livet hardt å leve for dyrene på Svalbards tundra. Regn blir til is på bakken og danner et skjold mot vegetasjonen som dyrene lever av, skriver Norsk Polarinstitutt.

Ekstremvarme i Australia og Argentina

2012 og 2013 har vært år med helt ekstremt høye temperaturer i Australia. Det var nødvendig for meteorologene å innføre en ny fargekategori på værkartene sine for å markere områder med temperaturer over 50°C. I denne perioden har Australia opplevd den varmeste september-mars som er målt, den varmeste sommeren som er målt og den varmeste dagen som er målt.

Hetebølgen i Australia 2013/2014 er ekstrem. http://www.abc.net.au
Hetebølgen i Australia 2013/2014 er ekstrem. http://www.abc.net.au

2013 ble avsluttet på samme måte, og 2014 har startet i samme stil. Den første uka i det nye året har mange steder i Sør-Australia hatt temperaturer tett opp under 50°C.

Både Brasil og Argentina har opplevd ekstreme hetebølger i desember 2013 og januar 2014. I Argentina har de hatt den verste varmen som er notert, enkelte steder 15°C over normalen. Argentina, som er inne i sin verste økonomiske krise siden 2002, har opplevd dødsfall og langvarig strømutkopling på grunn av ekstremvarmen.

 

Hva kommer det av? Er det noen sammenheng?

I Storbritannia har stormene ført til en stor debatt om sammenhengen mellom ekstremværet og global oppvarming. The Met Office har offentliggjort en større rapport om dette der det blant annet heter:

Det er ikke noe endelig svar på det mulige bidraget klimaforandringer måtte ha på de stormene, nedbørmengden og flommene som har fulgt av dette.

Dette ga klimafornekterne bokstavlig talt vann på mølla. Torypolitikeren Nigel Lawson uttalte: Dere ser jo at Met Office’s egen rapport benekter dette. Det er bare den derre Julia Slingo-dama som kommer med sånne absurde uttalelser. Deres egen rapport viser at det ikke er noen forbindelse i det hele tatt.

Nå er den sånn at «den derre Julia Slingo-dama» er ingen ringere enn Dame Julia Slingo, sjefsforsker ved The Met Office, hovedansvarlig for den nevnte rapporten. Og Lord Lawson glemte å sitere resten av avsnittet i rapporten der det står:
Det er en økende bevismengde for at ekstremnedbør kommer oftere og at den måten den øker på er konsistent med hva som er forventet ut fra den grunnleggende fysikken ved global oppvarming.
Sammenhengen i ekstremværet
Det er nå mulig å se grafisk hvordan ekstremværet slår ut over hele kloden, og gjennom det går det an å se noen sammenhenger. Climate Reanalyzer samler internasjonale værdata løpende og legger dem ut som dynamiske kart som viser det internasjonale værmønsteret dag for dag. Her er et kart for 15. februar 2014 som viser avvik fra normale lufttemperaturer:
globalt vær
Kartet viser det samme som Polarinstituttet meldte, nemlig temperaturer i Arktis som ligger mer enn 15 grader over normalen. Kartet viser også de ekstremt lave temperaturene over Canada og det sentrale USA. Forskere sier at «Arktis har tatt seg en utflukt sørover.»
Like interessant blir det hvis vi ser på temperaturene i havet (overflatevann).
global havtemperatur
De rødeste områdene her viser temperaturer på fire grader over normalen. De brune områdene øst og vest for det nordamerikanske kontitentet viser temperaturer på to til tre grader over normalen.
For havtemperatur er dette svært mye, og er det noe som driver værsystemene på jorda, så er det temperaturen i havet. Med så store avvik MÅ det bli stor ubalanse og større forekomster av ekstremvær.
De lokale utslagene av dette kan bli så forskjellige som ekstremvarme i Australia, ekstremnedbør i Storbritannia og ekstremkulde i deler av USA, men de er utslag av det samme ekstreme værsystemet.

 

Forrige artikkelVäntan
Neste artikkelDe unge milliardærenes mann i Italia
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).