Ekstremvær over hele kloden

10

Myndighetene i California har annonsert at for første gang vil de være ute av stand til å levere vann til sine lokale vanndistributører. Samtidig rammes det sentrale USA av streng kulde og brutale vinterstormer fører til store ødeleggelser og flom i England. På Svalbard er gjennomsnittstemperaturen fjorten grader over normalen. Finnes det noen sammenheng?

Tørken i California

Etter tre år med nedbør til dels langt under normalen er nå tørken i California så ekstrem at guvernør Jerry Brown har erklært unntakstilstand og varsler at det kan bli aktuelt med vannrasjonering. 17 lokalsamfunn står i fare for å bli helt uten vann. Jordbruksproduksjonen i California er dobbelt så stor som i den nest viktigste jordbruksstaten i USA. Hvis California hadde vært et sjlølstendig land, hadde staten vært verdens femte største produsent av landbruksprodukter. Dette jordbruket er nå truet av en tørke av historiske proporsjoner.

Kartet viser områder som er rammet av tørke i California. Rødt og brunt viser ekstrem tørke. Kilde: http://droughtmonitor.unl.edu
Kartet viser områder som er rammet av tørke i California. Rødt og brunt viser ekstrem tørke. Kilde: http://droughtmonitor.unl.edu

Brutale stormer over Storbritannia

Vinteren 2014 er Storbritannia rammet av en serie med svært kraftige stormer. Vindstyrken har vært oppe i 170 kilometer i timen og det har vært målt bølgehøyder på 25 meter. Det har ikke vært så ekstremt vær noen gang i løpet av de 250 årene man har data for. Nedbørmengdene har ikke vært så store siden 1910 i deler av England. Ødeleggelsene har vært enorme. Opposisjonsleder Ed Miliband kritiserte regjeringa Cameron for å undervurdere konsekvensene av klimaendringene.

Svalbard fjorten grader over normalen

Fra midten av januar til midten av februar 2014 har snittemperaturen på Svalbard blitt målt til 1,6 minusgrader. Den normale snittemperaturen er 15,8 minusgrader. Årets snittemperatur er altså 14,2 grader over normalen!

– Det er snakk om temperaturer og temperaturvariasjoner som vi vanligvis aldri hører om, sier Trond Lien, klimavakt ved Værvarslinga for Nord-Norge, til NRK.

Våte og milde vintrer gjør livet hardt å leve for dyrene på Svalbards tundra. Regn blir til is på bakken og danner et skjold mot vegetasjonen som dyrene lever av, skriver Norsk Polarinstitutt.

Ekstremvarme i Australia og Argentina

2012 og 2013 har vært år med helt ekstremt høye temperaturer i Australia. Det var nødvendig for meteorologene å innføre en ny fargekategori på værkartene sine for å markere områder med temperaturer over 50°C. I denne perioden har Australia opplevd den varmeste september-mars som er målt, den varmeste sommeren som er målt og den varmeste dagen som er målt.

Hetebølgen i Australia 2013/2014 er ekstrem. http://www.abc.net.au
Hetebølgen i Australia 2013/2014 er ekstrem. http://www.abc.net.au

2013 ble avsluttet på samme måte, og 2014 har startet i samme stil. Den første uka i det nye året har mange steder i Sør-Australia hatt temperaturer tett opp under 50°C.

Både Brasil og Argentina har opplevd ekstreme hetebølger i desember 2013 og januar 2014. I Argentina har de hatt den verste varmen som er notert, enkelte steder 15°C over normalen. Argentina, som er inne i sin verste økonomiske krise siden 2002, har opplevd dødsfall og langvarig strømutkopling på grunn av ekstremvarmen.

 

Hva kommer det av? Er det noen sammenheng?

I Storbritannia har stormene ført til en stor debatt om sammenhengen mellom ekstremværet og global oppvarming. The Met Office har offentliggjort en større rapport om dette der det blant annet heter:

Det er ikke noe endelig svar på det mulige bidraget klimaforandringer måtte ha på de stormene, nedbørmengden og flommene som har fulgt av dette.

Dette ga klimafornekterne bokstavlig talt vann på mølla. Torypolitikeren Nigel Lawson uttalte: Dere ser jo at Met Office’s egen rapport benekter dette. Det er bare den derre Julia Slingo-dama som kommer med sånne absurde uttalelser. Deres egen rapport viser at det ikke er noen forbindelse i det hele tatt.

Nå er den sånn at «den derre Julia Slingo-dama» er ingen ringere enn Dame Julia Slingo, sjefsforsker ved The Met Office, hovedansvarlig for den nevnte rapporten. Og Lord Lawson glemte å sitere resten av avsnittet i rapporten der det står:
Det er en økende bevismengde for at ekstremnedbør kommer oftere og at den måten den øker på er konsistent med hva som er forventet ut fra den grunnleggende fysikken ved global oppvarming.
Sammenhengen i ekstremværet
Det er nå mulig å se grafisk hvordan ekstremværet slår ut over hele kloden, og gjennom det går det an å se noen sammenhenger. Climate Reanalyzer samler internasjonale værdata løpende og legger dem ut som dynamiske kart som viser det internasjonale værmønsteret dag for dag. Her er et kart for 15. februar 2014 som viser avvik fra normale lufttemperaturer:
globalt vær
Kartet viser det samme som Polarinstituttet meldte, nemlig temperaturer i Arktis som ligger mer enn 15 grader over normalen. Kartet viser også de ekstremt lave temperaturene over Canada og det sentrale USA. Forskere sier at «Arktis har tatt seg en utflukt sørover.»
Like interessant blir det hvis vi ser på temperaturene i havet (overflatevann).
global havtemperatur
De rødeste områdene her viser temperaturer på fire grader over normalen. De brune områdene øst og vest for det nordamerikanske kontitentet viser temperaturer på to til tre grader over normalen.
For havtemperatur er dette svært mye, og er det noe som driver værsystemene på jorda, så er det temperaturen i havet. Med så store avvik MÅ det bli stor ubalanse og større forekomster av ekstremvær.
De lokale utslagene av dette kan bli så forskjellige som ekstremvarme i Australia, ekstremnedbør i Storbritannia og ekstremkulde i deler av USA, men de er utslag av det samme ekstreme værsystemet.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


10 KOMMENTARER

 1. Her hjemme er det vel snart bare bygdetullingene i FrP som hardnakket benekter enhver endring i klimaet. Og flyseselskapene som fortsatt driver og pusher lavprisbiletter og dermed bidrar til noe av den verste ødeleggelsen av klimaet.

 2. Det mest alvorlige med global oppvarming, er hvilken effekt det trolig vil få på matproduksjonen. Ved opp mot to graders oppvarming, vil redusert matproduksjon for noen avlinger kunne kompenseres ved at andre avlinger i andre deler av verden kan få bedre vilkår. Men en global oppvarming opp mot 3-4 grader, som vi må regne med om ikke folk skjønner alvoret og politikerne snur, vil gi katastrofal avlingssvikt i mange deler av verden. I følge US National Research Council, må vi regne med at indisk hveteproduksjon vil falle med 68 prosent, USAs maisproduksjon med 60 prosent, Afrikas maisproduksjon med 46 prosent og asiatisk risproduksjon med 7,5 prosent ved fire graders oppvarming. Slike fall i produksjonen av noen av verdens viktigste jordbruksproduserende områder, vil være langt større enn noen økning i matproduksjonen kan bli i de områdene av verden hvor vilkårene for jordbruk kan bli bedre.

  Dette vil bli katastrofalt for bønder som lever av selvbergingsjordbruk i disse områdene. For kommersielle storbønder derimot, kan avlingssvikten i betydelig grad bli kompensert av de dramatisk økte matvareprisene dette vil medføre. Men av samme grunn vil den fattigste delen av verdens arbeiderklasse være de som, sammen med selvbergingsbøndene, vil kunne møte sultedøden som følge av global oppvarming. Derfor der det faktisk så enkelt: Miljøkamp er klassekamp og klassekamp må være miljøkamp.

 3. Klimaet kan være påvirket av andre former for påvirkning fra menneskers aktiviteter enn utslipp av CO2. Det har i snart 100 år foregått eksperimenter med manipulasjon av klimaet. Norge har en sentral rolle i denne klimamanipulasjonen gjennom sin deltakelse i EISCAT. Denne pensjonerte amerikanske meterologen har laget er Power Point presentasjon av de metoder som forkerne benytter seg av i dag. Den norske EISCAT-stasjonen i Tromsø deltar i manipulasjonen gjennom å varme opp jetstrømmene med mikrobølger. Det innrømmer de, men påstår at de forsker på nordlyset. Milliarder av kroner brukes altså av Norge, Sverige, Finland, Tyskland og USA på å forske på et naturfenomen som ikke har noen økonomisk betydning og som de vet det aller meste om fra før. Max Planck-instituttet står offisielt bak forskningen og dette instituttet er ikke sivilt.

  http://www.slideshare.net/JJNotes01/manmade-climate-change-in-the-skies-2011?from_search=12

 4. Men det har intet med KlorFluorCarbon gassene å gjøre? Intet med manipulering/endring av jetstrømmen å gjøre? Intet med chemtrails å gjøre? Intet med mektige menneskers endring/manipulering/modifisering av været å gjøre? Intet med HAARP å gjøre? Intet med moderne krigføring å gjøre? Intet med tilgang til olje forekomster i polar regionen å gjøre? Nei… nei, selvsagt ikke…det har kun med den gigantiske CO2 svindelen å gjøre, Bedraget hvor nå både Gro og Jens er aktive i «stallen» til Ted Turner.

  Et avsluttende ord fra engelsk værtjeneste:Jet streams are responsible for «steering», «developing» and «decaying» weather systems found at the surface. The jet stream above the UK is called the Polar Jet Stream. Its this Jet stream which is responsible for the UKs weather… Jeg ser det ikke for umulig at det er mulig å «skyve» på jetstrømmene med

  • Vi må være så ydmyke å innrømme at det er mye vi ikke vet om dette. Vitenskapen har gjort store sprang siden jeg begynte å lese om dette for førti år siden, men det er fortsatt for komplekst, for intrikat til å skjønne hele bildet. Men vi går mot mer viten, mer innsikt.

 5. Det er ikke utfallet av denne rettssaken som er omtalt i linken til Brandulph (som ikke er avslutta ennå) som avgjør om klimaendringene er menneskeskapt eller ikke. Les kommentarene i linken, så ser du hvor seriøse disse klimafornekterne er.

  Den vitenskapelige dokumentasjonen på at klimaendringene er menneskeskapt og at det skjer en global oppvarming blir bare mer og mer overveldende.
  Se http://desmogblog.com/2012/11/15/why-climate-deniers-have-no-credibility-science-one-pie-chart .
  Der blir det dokumentert at av 13 950 vitenskapelige artikler publisert fra 1991 til 2012 med tilsammen nesten 34 000 forfattere, var det bare 24 som eksplisitt forkasta hypotesen om menneskeskapt global oppvarming. Av 2 258 artikler publisert i 2013 var det bare én.

  Til og med de store oljeselskapene aksepterer nå at temperaturøkinga er menneskeskapt.

  Ulike modeller spriker en del i prediksjonene. Men en artikkel i Nature (2. januar 2014) av Sherwood, Bony og Dufresne viser at nye vurderinger av effekten av lave skyer gjør at 43 klimamodeller gir mer samstemte prediksjoner av klimafølsomheten (temperaturøkinga som følger dersom innholdet av CO2 i atmosfæren fordobles. Dessverre går korreksjonen i «gal» retning: klimafølsomheten er større enn mange av modellene viste før.) Det er vanskelig å tolke dette annerledes enn at klimamodellene blir mer pålitelige.

 6. Historisk sett så er ikke klimavariasjoner noe nytt. Vi befinner oss mellom to istider, og folkevandringer som følge av miljøendringer er noe vi fortsatt må regne med. Noen miljøforskere mener sågar at vi er på veg mot neste istid og at middeltemperaturen vil synke drastisk fra 2030 av.. For tiden stiger havtemperaturen i Stillehavet på grunn av økt magmaaktivitet og skyver varm luft oppover mot Arktis, jetstrømmene endrer retning og bringer polarluft lenger sør enn vanlig mens California har hatt en fastlåst høytrykk-situasjon som ingen metrologer kan finne noen fornuftig forklaring på. Samtidig foregår det store endringer med solen, Merkurs pol-iskappe har smeltet og både Venus, Mars og Saturn har også temperaturstigninger. Kanskje har ikke CO2 – nivået så mye med klimavariasjoner å gjøre. Men de økende varige kondensstripene etter fly, som brer seg utover himmelen som et slørteppe, kan hindre varmeutstrålingen (avkjølingen) i mye større grad enn det totale CO2 – utslippet på jorda, mener flere og flere miljøforskere. Det pussige er at moderne jetmotorer ikke danner kondensstripene i annet enn under svært spesielle atmosfæriske forhold..

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.