Arbeiderpartiet – His Master’s Voice

24

På Dagsrevyen 26. juni 2013 sa statssekretær Pål Lønseth i Justisdepartementet at regjeringa ikke «finner noen grunn til å kritisere USA» for den elektroniske overvåkinga som amerikansk etterretning har drevet overfor brukere av Facebook, Twitter, Google og så videre. Men så har da Arbeiderpartiet alltid vært et mikrofonstativ for Det hvite hus.

Enten er justisministeren dum eller så juger hun

Det var merkelig å se på en statssekretær som må ha visst at han løy. Det var så man ventet at nesa hans ville begynne å vokse, som på en annen Pinocchio. Da han ble spurt om hele regjeringa står bak denne uttalelsen ga han det utrolige svaret «alle partiene i den rødgrønne regjeringa sitter i regjering». Ville du kjøpt bruktbil av denne mannen?

Statssekretæt Pål Lønseth rett før nesa hans begynte å vokse (NRK)
Statssekretær Pål Lønseth rett før nesa hans begynte å vokse (NRK)

Lønseth visste naturligvis at SV er uenig i uttalelsen hans. Like godt som han må ha visst at USA har drevet ulovlig overvåking også av norske borgere. Men han sa jo ikke dette på egne vegne. Han løy på oppdrag fra justisminister Faremo og statsminister Stoltenberg.

La oss minne om fakta

Den tidligere etterretningsagenten Edward Snowden har lagt fram ugjendrivelig dokumentasjon på at amerikansk etterretning i årevis har hatt tilgang til serverne til datagiganter som Microsoft, Google, Yahoo og Apple og sosiale medier som Facebook, Skype og Twitter, og gjennom det direkte tilgang til titalls millioner private data, eposter og telefonsamtaler. Dette er avslørt blant annet i den britiske avisa The Guardian.

Overvåkinga drives gjennom programmene PRISM og Tempora. Et av verktøyene som USAs National Security Agency (NSA) har utviklet kalles Boundless Informant, og det er i stand til å innhente minst tre milliarder informasjonsbiter i løpet av en måned og katalogisere hundre millarder informasjonsbiter over hele verden i samme periode. Verktøyet gir agentene muligheten til å gå fra et globalt nivå og helt ned på enkeltbrukere i enkeltland.

Tempora drives av britisk etterretning og informasjonene derfra deles med USA. Systemet har i oppgave å samle inn og katalogisere så mye datatrafikk og telefonsamtaler som mulig. Det gjøres ikke forskjell på skyldige og uskyldige. Alle overvåkes.

Den tyske justisministeren kalte dette systemet marerittaktig.

Serverne til datagigantene ligger for en stor del i USA, så datatrafikk i hele verden går gjennom disse serverne. Når NSA har direkte tilgang til disse serverne betyr det at de overvåker mennesker over hele verden. Når Obama sa at NSA ikke overvåket amerikanere, bare utlendinger, så løy han. Serverne skiller ikke mellom amerikanske borgere og utenlandske borgere. Når Lønseth på vegne av regjeringa sier at det ikke er drevet ulovlig overvåking mot norske borgere, så lyver han, eller også er han utillatelig dum. Store deler av vår datatrafikk går gjennom de serverne som NSA har direkte tilgang til. Altså blir vi overvåket. Har USA forsikret Norge om noe annet, så har norske myndigheter blitt ført bak lyset. Når regjeringa sier at de tror på dette, så opptrer de ikke som en uavhengig regjering for en sjølstendig stat, men som His Master’s Voice. Men det mest sannsynlige er at Norge deltar i denne overvåkinga. Arbeiderpartiet har en lang og stygg historie med samarbeid med CIA og ulovlig overvåking av norske borgere.

Politisk overvåking og beredskapslover

Den politiske overvåkinga i Norge ble bygd opp etter annen verdenskrig i første rekke av Arbeiderpartiet i samarbeid med USA. Til å begynne med var den viktigste oppgaven å overvåke kommunistene. Men enhver som var kritisk til USA og NATO risikerte å havne i overvåkingspolitiets registre og mapper. Dette er grundig dokumentert av Lundkommisjonen. Arbeiderpartiets mangeårige generalsekretær Håkon Lie var informant for CIA. Arbeiderpartiet har aldri beklaget sin rolle i denne ulovlige overvåkinga. Arbeiderpartiet hadde også sitt eget private overvåkingssystem styrt fra partikontoret. Folkets hus i Oslo hadde installert ulovlig romavlytting som gikk til båndopptakere på Aps kontorer.

Arbeiderpartiets tidligere generalsekretær Ronald Bye har avslørt hvor omfattende Arbeiderpartiets ulovlige overvåking var. Partiet opptrådte som en stat i staten og drev systematisk etterretning mot sine politiske motstandere. Ingen er noensinne blitt stilt stilt til ansvar for disse forbrytelsene.

I 1950 fikk Arbeiderpartiet vedtatt beredskapslovene, som gikk så langt i sine krenkelser av demokratiske rettigheter at både fagbevegelsen, sentrale kulturpersonligheter og borgerlige demokrater som John Lyng protesterte. De ble likevel vedtatt. Gjennom disse lovene skapte Arbeiderpartiet et slags legalt grunnlag for å arrestere kommunister og andre dissidenter og internere dem, uten lov og dom når «rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare som følge av pågående eller truende fiendtligheter mellom fremmede stater eller av andre grunner».

I boka Den hemmelige krigen skriver historikerne Trond Bergh og Knut Einar Eriksen om hvordan norske myndigheter opererte med lister over AKPere som skulle interneres i en krisesituasjon.

«Når omlag 40 ml-ledere var plassert på interneringslister i 1980, dvs. omlag 20 prosent av det totale antallet som skulle pågripes, var det selvsagt et uttrykk for at overvåkings- og sikkerhetstjenesten så ml-virksomheten som en potensiell trussel i en krigssituasjon. Også justisminister Andreas Cappelen ble orientert om dette forholdet og må ha godkjent at det av sikkerhetsmessige grunner var nødvendig å internere en rekke ml-ere.»

Siden jeg var leder av AKP i 1980 er det rimelig å anta at jeg sto på toppen av den lista over ml-ere som skulle interneres i en krisesituasjon.

Arbeiderpartiet skapte og ledet den ulovlige overvåkinga i Norge. Partiet har aldri beklaget dette. Hvorfor skal vi tro dem nå? Hvorfor skal vi tro på en statssekretær som så åpenbart juger på TV? Hvorfor skal vi tro på en statsminister og en justisminister som så åpenbart juger når de friskmelder den enorme overvåkinga til NSA og britisk etterretning?

Tredokka Pinocchio hadde i alle fall skamfølelse nok til at nesa hans vokste når han jugde. Arbeiderpartiets ledere har ikke det en gang.

Oppdatering 28.06.2013: NSA overvåket også amerikanske borgere. (Naturligvis gjorde de det, slik jeg allerede har påpekt. Og naturligvis løy Obama da han forsikret om det motsatte. Akkurat slik Pål Lønseth gjorde. Men Lønseth slapp unna fordi norske medier var for hensynsfulle til å avsløre en løgn framsatt i beste sendetid.)

Alf Skjeseth skrev i Klassekampen: «Pål Steigan skriv i ein solid gjennomgang av USAs – og Arbeidarpartiets – historikk med ulovlege overvakingstiltak at det er sterkt å sjå Lønseth lyge det norske folk opp i ansiktet i beste sendetid.»

Massiv overvåking av Tyskland.

USA spionerte på EU.

USA spionerer på alliertes ambassader.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


24 KOMMENTARER

 1. Hei Pål,
  Fint at sannheten kommer på bordet, men hvordan definerer du egentlig lovlig overvåkning? Hemmelig må det jo nesten være, de som blir overvåket skal ikke vite noe. Det som er viktig, er at rettssikkerhet opprettholdes med hensyn til hvordan informasjonen brukes. Det virker som om USA definerer seg som i permanent krig med resten av verden, «we have to know who is coming after us», sier de der. Og lille Norge, som medlem av NATO og andre internasjonale organisasjoner spiller med på samme lag. Slik er det, og da kan man ikke vente annet fra regjeringen. At SV på tross av all uenighet sitter i regjering og er medansvarlig kan de vel ikke løpe fra? Her passer Peer Gynt sitatet; jeg protesterer for all verden men følger villig med på ferden.

 2. Det er de herskende som lager lovene, så de lager også lover som gjør mye urettmessig overvåking lovlig. Men det har vist seg at det ikke er nok for dem, så de bryter sine egne lover for å drive ende mer overvåking. Dette ble påvist av Lundkommisjonen. Og det er heller ingen tvil om at Prism er et massivt brudd på den amerikanske grunnloven og det fjerde grunnlovstillegget, samt av menneskerettighetserklæringen. Og SV godtar det, sjøl om de er uenige.

 3. Du skriver at etterretningstjenesten i USA ( og også i England og andre NATO land?) har drevet overvåkning av serverne vi alle bruker i mange år. Likevel kunne de ikke forhindre det som skjedde i New York i 2001, i Madrid i 2004 og i London i 2005. Eller 22. juli 2011 i Oslo. Jeg frykter for at denne overvåkningen ikke bare er for å trygge sikkerheten mot mulige terrorist anslag, men også er et nødvendig redskap for makthaverne for å trygge sine interesser

  • En svært viktig kommentar. Det er terroren som brukes som rasjonale, også av Obama når han sier at «vi kan ikke ha både 100% sikkerhet og 100% personlig frihet». 100% sikkerhet er en totalitær idé. Den kan ikke oppnås og går man for langt i å prøve, så ender man opp med et Storebror-diktatur. (Der det er medlemmer av sikkerhetsstaben som til slutt myrder diktatoren. For hvem skal vokte vokterne?) Men dette er påskuddet. Virkeligheten er at eliten frykter folket. De er redde for at motstand mot økonomisk krise og effektene av klimakrisa skal føre til opprør og revolusjon, så derfor jobber de energisk for å militarisere samfunnet. Les min kommentar: Elitene frykter opprør og revolusjon.

 4. Eg sende i dag dette lesarbrevet til «Klassekampen»:

  USA SITT SANNE ANSIKT

  I jakta på varslaren Edward Snowden viser USA sitt sanne ansikt. Dei likar å framstå som ”land of the free” og forsvarar av menneskerettar over heile verda, men menneskerettar tel lite dersom makta i USA blir utfordra. Snowden avslørte at myndighetene i USA avlyttar folk over heile kloden, dei tappar elektronisk kommunikasjon – Google, Microsoft, Apple, Twitter, Facebook osb. – og hackar datasystema til andre statar. Stasi blir småguttar i samanlikning. Og når dette blir kjent, jaktar dei på mannen som avslørte brotsverket. Han skal burast inne, til skrekk og advarsel for alle andre som kunne tenkast å fortella om korleis USA bryt både eigne og internasjonale lover. Det er verre endå: Alle statar som ikkje samarbeider om å arrestera varslaren, blir truga på det alvorlegaste av USA. Dette kan best kallast mafiametodar.

  Saka er ikkje eineståande, men snarast typisk for rettstilstanden i USA. Bradley Manning, som avslørte at USA-amerikanske militÊre med overlegg har drepe både journalistar og andre sivile og begått ei rekke alvorlege brotsverk, blei arrestert, halde i isolat under umenneskelege forhold, og skal no dømmast til 150 års fengsel. Fredspris er kva mannen fortener! I staden blir han utsett for systematisk psykisk tortur og får aldri sleppa fri. Sami al-Arian, professor i USA av palestinsk opphav, blei dømt på politisk grunnlag i den såkalla ”krigen mot terror” og sit fengsla på tiande året. Ifølgje rettsavgjerd i USA skulle han vore sett fri for fem år sidan, men myndighetene hevar seg over slike bagatellar som rettsavgjerder. Urfolksleiaren Leonard Peltier har sitte fengsla sidan 1977, på livstid, etter ei rettssak Amnesty stempla som urettferdig. Bevisene blei fabrikerte, vitne tvingde av FBI til å vitna falskt. Peltier er politisk fange i ”the land of the free”. Black Panter-leiaren Mumia Abu Jamal blei for tretti år sidan arrestert anklaga for eit mord han ikkje kan ha begått. Etter ei farseaktig rettssak blei han dømt til døden. Dødsstraffen er aldri gjennomført, men Mumia sit enno fengsla, og vil vel råtna bort i fengsel i landet som skuldar andre for å bryta menneskerettar. ”Cuban Five” er fem kubanske etterretningsfolk fengsla i USA etter ei rettssak som er kritisert av både FN og Amnesty International. Dei var i USA for å avsløra terroristen Luis Posada Cariles. Posada er dømt for terroranslag mot eit kubansk passasjerfly, der 73 menneske mista livet. Operasjonen blei utført på oppdrag frå CIA. Posada går fri, Cuban Five sit fengsla. Staten som ”fører krig mot terror” beskyttar terroristane og arresterer dei som avslører terror – så lenge terroren er organisert av CIA. På Guantanamo sit enno rundt 150 menneske fengsla utan lov og dom. Mange av dei kan vera uskyldige, men no har president Obama sagt at 45 aldri vil bli sette fri, og heller ikkje stilte for retten. Og så meiner folk at USA er ein rettsstat? Guantanamo er ein konsentrasjonsleir, og ikkje den einaste. USA har mange liknande fangeleirar, kanskje langt verre, på ukjende stader over heile kloden.

  USA går lenger enn til å arrestera folk på sviktande grunnlag, etter falske anklagar, dømma dei på fabrikerte bevis og halda politiske fangar arresterte på livstid. Dei avrettar folk utan lov og dom, og dei gjer det i hopetal. Også dette blir grunngitt med ”krigen mot terror”: droner blir sende til andre land for å drepa folk på mistanke. Me veit at uskyldige har blitt drepne, og at dei som blir ramma, aldri har fått høve til å prøva saka i ein rettssal. Det var Bush som begynte med dronedrapa, men president Obama er verre; han har gitt ordre om langt fleire dronedrap pr. år enn kva Bush gjorde.

  Me må slutta å sjå på USA som fridomens fanebærar og i staden behandla dei som det dei er: ein stat som organiserer terror, trugar menneskerettane over heile kloden, drep folk utan lov og dom, fyller fengsla med politiske fangar og held vilkårleg arresterte menneske i konsentrasjonsleirar.

  Leiv Olsen
  Stavanger

 5. Fint innlegg, Leiv, men du må være klar over at aviser ikke publiserer innlegg som er publisert andre steder først.

  • Gjeld den regelen for alle? Ser for eksempel at Kjetil Solvik-Olsen får same innlegg på trykk mange stader. Ser òg at aviser, også «Klassekampen», rett som det er trykker, eventuelt i utdrag, innlegg/artiklar som har stått på f.eks. Manifest si nettside – fordi avisa meinte det var eit viktig innlegg. Slik bidrar avisa til å spre viktige artiklar som er publisert på ei nettside, til langt fleire – nemleg til avisas lesarar, og det er ei redaksjonell linje eg støttar. Då bør vel avisa på same måte vurdera innlegget mitt? Med andre ord, dersom avisa meiner eg får fram viktige poeng som elles ikkje har komme fram i avisas spaltar i denne saka, så er det gode grunnar til å trykka innlegget – sjølv om det alt er publisert på ein blogg.

   Einig?

   Leiv Olsen

   • Du har helt rett, Leiv. Braanen bruker dette argumentet først og fremst mot folk til venstre for regjeringa. Minerva, Information og borgerlige politikere kommer på uansett. Men det er forskjell på Loke og Tor.

   • I morgon får eg ein omarbeidd veersjon av innlegget mitt på trykk i «Klassekampen». Kjøp gjerne avisa i morgon! (dei som ikkje abonnerer på henne).

    Elles viser USA stadig nye desperate trekk i denne saka. Det siste, som kom på nyhetene i dag, tar foreløpig kaka: flyet til presidenten i Bolivia blei tvinga til å landa i Wien, fordi USA ville finna ut om Edwrad Snowden var om bord!! Det neste blir vel at USA KIDNAPPAR eit fly på mistanke om at Snowden kan vera om bord (å tvinga presidentflyet til å landa, er hårfint frå kidnapping).

    Så kan me lura på kva USA har brukt av truslar mot Frankrike, Italia, Spania og Portugal for å få dei til å stenga luftrommet for det bolivianske presidentflyet. Det må ha vore ganske beinharde saker. Som eg skreiv i innlegget mitt: Dette er mafiametodar.

 6. Dette er min feil, og ikke Leivs. Jeg trodde det var trykt. Dessuten trykker dere ting som har stått iMinerva, men det er jo naturligvis en helt annen sak.

 7. Business og politikk er to sider av samme sak; begge handler om bedrag. Forskjellen er bare at de som er involvert i sistnevnte har mindre sannsynlighet for å havne i fengsel.

 8. «Men Lønseth slapp unna fordi norske medier var for hensynsfulle til å avsløre en løgn framsatt i beste sendetid.»

  Fra disse servile og underdanige dilettantene kan man heller ikke vente annet. Norske medier har alltid vært klakører og mikrofonstativer for makthaverne. De fungerer bare som ukritiske talerør for militærindustrialistene og det internasjonale banksterkartellet. AP-ledelsen er ivrige kolportører for den globale bankstermafiaen og deres etterretningsbyråer og militære organisasjoner, så jeg er ikke overrasket over disse «nyhetene».

 9. Skarpsindig og modig innlegg Steigan. Og veldig treffende innlegg fra Leiv under her. Klassekampens representant bør sørge for at folkeopplysning seirer over unnskyldninger forkledd som formaliteter. I forbindelse med rettsløsheten i USA vil jeg tipse om ytringsfrihetsadvokat og aktivist Edgar J. Steele som ble dømt til 50 års fengsel i en farse av en rettsak etter tidenes mest opplagte «frame-up». Steele er laaaangt fra Steigans og andres verdensanskuelse, men fortjener like fremt rettsikkerhet. http://www.free-edgar-steele.com for de som er interessert i å undersøke saken.

 10. Jeg hater APene som pesten, at Arbeiderene har fått svi for dette foræderiet for fikk foregå under og selv i dag med LOs hjelp, er grunnen til at Jeg ikke lengre er medlemm av noen fagorgs, de er alle i lomma på Apene.

  APene er en paraply org, for kriminele og finnansfolk, og har aldri vært for Arbeidere eller de som utgjør fundamentet i det Norske samfunn, og i de andre partiene inkl. frepperene som jeg ser på som SVere, reinbarkede Stalinister, bare motsatt fortegn aka Fascister/NeoFudalister.
  Totalt blottet for troverdighet og er bare ynkelige rævdiltere, like ynkelige som foreldrene deres som sprang ned til fjæreasteinene og brette ut ræ.. ballene sine og ropte kom å TA, til Tyskerene når de kom. Og jaggu f… er ikke de samme ynkelige «nordmennene» like gjennom falske i dag som før.

  Det sørgelige i Norske debatter er hvem vi IKKE debatere i det hele tatt, at Norge er gjennom korrupt vet vi alle, Støre/Kirkenes og Gro/Kjell/o l. med århundres klareste eksempler på trygde svindel, gikk fri, p.g.a. korrupt politi, korrupt rettsvesen, og korrupte medier, alle eid av de samme som ALDRI kritiseres i Norge, de samme gjengene som vår terrorist kom i fra Frimurere/Zionister. Denne dele er det som APene skjuler, at de har i alle år samarbeidet med Russerene/Israelere som igjenn er styrt av Zionister, med bløffen Putin i førersete.

  Jeg kan fortelle historiere og hva den Norske regjering har gjort og fremdeles gjør, som INGEN tror er mulig, for dette er så gjemt i Norges historie forfalskinger at Ingen vet lengre.
  At et lite folk ble etnisk renset, vårt land stjålet, t.o.m. gårder ble GITT VEKK av Regjeringern o.s.v. bare p.g.a. A/S Sydvaranger og de enorme mineral forkomstene og vannkraft på Russisk(også på norsk teritorie) side, kontrolert av Putin og Oligarkene som APene gjevnlig har kontakt med, som Abramovhitsj, o.l.
  Dette kan dokumenteres og gjøres rede for men ikke en lyd, i Russland hvor meste parten av Skoltene lever på grensen til å overleve og i Bantustaner, er alle som åpner kjeften om VÅR situasjon, i dag behendig stemplet som «terrorister» av Putin, og fremdeles her denne syke jæ….. hyllet som en «frelser».
  Putin er en gjennomfalsk f…. og en FSB repp, glem det aldri og FSB er Zionistenes «beste» våpen.
  Vår såkalte historie er bare løgner, forfalskede og forvrengt til det ugjennkjennelige, Norske historikere LYVER OM ALT.
  Jeg har lovet og gjør det igjenn, jeg skal egenhendig Pulverisere den Norske histiore propagandaen som APene pimper på oss, de som lyver om alt.
  Norge er en Vassal stat som er styrt fra Israel og all utenrikspolitikk er helt og holdent kontrolert av UssA/Israel.
  Og hvem kjører skuta i Uniten, jo ravgale Neokonser og sinsyke zionister, alle vet dette men ingen tør å si et jæ…. ord.

  Dette er bare en kort vesjon, og jeg er Skolt, fra Russisk side av Pasvik, og hvorfor er vi ikke Hørt, eller tatt på alvord.
  Dette sensureres konstant, og bare ordet Skolt er nok til at innlegget forsvinner, slikt gjør de det i Norge i dag, en totalitær stat, der regjeringe styrer alt, og mediene uten troverdighet eller integritet overhode.
  Jeg vet hvorfor, men det gjør ikke alle andre.

  Dette handler IKKE om politiske akser eller Arbeidere, dette er om et lag med folk som har stjåle vår nasjon, plyndet folket og pisser på deres huer og sier det regner, og Nikkerene nikker.
  Oposisjonen er en ynkelig samling med feige og tversgjennom kunnskaplsøe tomsinger.
  Som jeg ikke har et fnugg av sympati med, for de er like mye idioter som Freppere.

  peace

  • Overgrepet mot skoltesamane er ein av dei verste skamplettane i moderne norsk historie. Alle samar blei undertrykte, utsette for eit jævlig fornorskingpress, men ingen andre samar blei behandla så jævlig som skoltane. Den einaste andre folkegruppa her til lands som blei utsett for noko liknande, var tatarane (romanifolket), dei skulle også utryddast (i Odalen diskuterte kommunestyret i 1932? om dei skulle innføra skotpremie på tatarane! – og på 1950- og 1960-talet blei tatarar behandla som prøvekaninar på Gaustad, lobotomerte på løpande band, mange døydde av det – ofrane ligg i ei massegrav på Gaustad, men ingen får vita kven dei er, det er hemmelegstempla den dag i dag, pårørande får ikkje vita noko).

   For nokre år sidan ville Bernt Hagtvet diskutera folkemord på norsk. Då anklaga han AKP, endå AKP aldri har brukt vold (han kunne ikkje tilgi oss at me ein gong hadde støtta Røde Khmer, som me den gongen oppfatta som frigjeringskjemparar). Men trur du Hagtvet nokon gong har brydd seg om dei som FAKTISK har prøvd å utrydda fokegrupper i Norge? Å nei, dei folka var jo sanne «demokratar». Men dei som kritiserer massemord og overgrep, og som for eksempel sørgde for at tatarane (romanifolket) fekk ei oppreising (hadde aldri skjedd viss ikkje Erling Folkvord hadde tatt det opp på Stortinget), DEI må Hagtvet kritisera (og han gir seg ikkje).

   Overgrepa mot skoltesamane er kanskje endå verrre enn behandlinga av tatarane. Men langt meir ukjent.

   Leiv Olsen, Stavanger

 11. Jeg skal ikke forsvare Pål Lønseth, men det er jo ganske opplagt at han ikke hadde noe valg. Dersom Pål Lønseth hadde snakket sant, saa hadde han staatt paa gata uten jobb dagen etter. Det er egentlig alle vi andre som er problemet, som ikke forstaar at Norge er fullstendig underlagt USA, og at statssekretaerer og stasraader er nodt til aa lyve for i det helef tatt aa overleve.

  • Kor lenge skal me godta at politikarar lyg, bare fordi dei er redde for USA? Skal me godta at dei stiller opp som løparguttar? — dei er blinde og ser ein annan veg når USA-fly mellomlandar i Norge på veg frå fangehol til fangehol, frå torturkammar til torturkammar — og like villig tvingar europeiske statssjefar Bolivias presidentfly til å landa, fordi USA forlangar det, for USA aktar å kidnappa Edward Snowden. — Det minste me kan forlanga er at desse politikarane fortel oss kva slags press og truslar USA utset dei for. Eller er dei fullstendig utan ryggrad og moral?

   Ja, dei er nok fullstendig utan ryggrad og moral. Men me må kreva at dei fortel sanninga. Me må aldri godta løgn og bedrag.

  • Nei, vi skal ikke være så flegmatiske. At Lønseth juger er på en måte hans problem. Hvis vi godtar det, er det vårt problem. Vi er folket. Godtar vi svindel fra de herskende, så blir vi i neste omgang behandlet som kveg.

 12. Faremo sa dessverre noe som kan tolkes slikt at regjeringen ser på Snowden som kriminell. Jeg vil også tro at regjeringens tauset skyldes et nært samarbeid med USA, Storbrittania oa på overvåkningsområdet. Vil tippe vi ligger høyt i kurs med tanke på teknologi, radarer og oljefondet, også med tanke på Russland som nabo. Vi er strategisk viktig. Dessuten hadde vel regjeringen selv en kjempebrøler i NAV saken da det ble kjent at NAV kunne avlytte alle, også de som ikke var klienter. Noe ikke engang politiet har lov til. At ikke dette fikk større etterspill er utrolig. En FRP regjering ville blitt hudflettet for det samme, og med sammenligninger til Stasi og andre diktaturer.

  NAV kan navlytte oss alle – 22. november 2010
  Du trenger ikke å være NAV-kunde eller mistenkt for noe. NAV kan helt lovlig spionere på deg uansett. http://www.dagbladet.no/2010/11/22/nyheter/innenriks/nav/14405244/

  Problemet med det som skjer i kontrollsamfunnet er at kortsiktige regjeringer (4-8år) bygger et kontrollmonster som er enhver verdensdiktators drøm, og uten tanke på hvem som kommer etter.. Det er så uvettig at det får en til å undres om man kanskje vet hvem som kommer etter likevel.. For ikke lenge siden hadde e24 en artikkel om at økonomisk uro kan skape en ny Hitler, og du ser jo hvordan Europa endrer seg, også skandinavia.

  Men du Steigan, det var noe annet jeg lurte på. Var det du som skrev om AP omtrent eide rettsvesnet eller domstolene? Har du i såfall en link?

  Jeg kom nemlig nylig over denne kommentaren på E24 og synes det blir farlig mye innsausing på det området for tida… Her er en bit om media og det synes som om AP eier Norge. Husk at «Vi er hva vi eter».

  Kommentar til artikkel; «Slik er Ap’s Norge. Hvis du synes dette er iøynefallende burde du se på korrupsjons-forbundet mellom Ap og LO.

  Korrupsjons-forbundet Ap-LO
  (1) Ap overfører mange 100talls millioner kroner, fra den norske stat til LO-eide aviser.
  (2) LO tar ut enorme beløp i utbytte fra nevnte aviser.
  = en fordekt transaksjon der Ap tapper staten for penger og overfører til LO

  (3) LO gir flerfoldige millioner kroner til Ap, bl.a. ca 20 mill til valgkampen 2013.
  = Ap har dermed overført penger fra staten via LO til seg selv.

  (4) I retur får LO plasser i Ap-styret, og dermed politisk innflytelse over staten som finansierer avisene LO eier.
  = kjøp av politisk innflytelse

  (5) Som medlem i Ap’s styre kan LO gå inn for å beholde evt. ØKE subsidiene til egne aviser.
  = inhabilitet (bukken kontrollerer havre-sekken)

  Mitt svar; Dette skulle jeg likt å høre mer om, detaljerte tall, linker etc.

  Kan nevne at regjeringen gikk ut og ville gi konkurstruede dagbladet 40 mill i pressestøtte. http://stavrum.nettavisen.no/milliardgave-til-dagbladet/ … Ingen tvil om valghjelp der i gården. Aftenposten er pro AP. Gretes nye bok blir kalt en skittpakke og de sletter positive kommentarer.

  Den nye NRK sjefen gikk ut av AP dagen før tiltredelse. Han nevnte ingenting om at han også var sammen/sambo med TV2 sjefen og benektet dette først da det kom opp…. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10071797

  Jeg vet ikke med VG, men mye har skjedd siden Versto ble borte. Denne Torry eller hva han heter eier visst hele sjappa. Sikkert en AP mann han også, ville i hvertfall ikke forundre meg» E24

  Til gjengjeld går de blå ut og sier de vil fjerne pressestøtten rett før valgkampen.. merkelig utaktisk. Ok dette var litt off topic, men egentlig ikke. Vi snakker om den høyre og venstre globaliseringssiden. (Ernas ord)

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.