Arbeiderpartiet – His Master’s Voice

0

På Dagsrevyen 26. juni 2013 sa statssekretær Pål Lønseth i Justisdepartementet at regjeringa ikke «finner noen grunn til å kritisere USA» for den elektroniske overvåkinga som amerikansk etterretning har drevet overfor brukere av Facebook, Twitter, Google og så videre. Men så har da Arbeiderpartiet alltid vært et mikrofonstativ for Det hvite hus.

Enten er justisministeren dum eller så juger hun

Det var merkelig å se på en statssekretær som må ha visst at han løy. Det var så man ventet at nesa hans ville begynne å vokse, som på en annen Pinocchio. Da han ble spurt om hele regjeringa står bak denne uttalelsen ga han det utrolige svaret «alle partiene i den rødgrønne regjeringa sitter i regjering». Ville du kjøpt bruktbil av denne mannen?

Statssekretæt Pål Lønseth rett før nesa hans begynte å vokse (NRK)
Statssekretær Pål Lønseth rett før nesa hans begynte å vokse (NRK)

Lønseth visste naturligvis at SV er uenig i uttalelsen hans. Like godt som han må ha visst at USA har drevet ulovlig overvåking også av norske borgere. Men han sa jo ikke dette på egne vegne. Han løy på oppdrag fra justisminister Faremo og statsminister Stoltenberg.

La oss minne om fakta

Den tidligere etterretningsagenten Edward Snowden har lagt fram ugjendrivelig dokumentasjon på at amerikansk etterretning i årevis har hatt tilgang til serverne til datagiganter som Microsoft, Google, Yahoo og Apple og sosiale medier som Facebook, Skype og Twitter, og gjennom det direkte tilgang til titalls millioner private data, eposter og telefonsamtaler. Dette er avslørt blant annet i den britiske avisa The Guardian.

Overvåkinga drives gjennom programmene PRISM og Tempora. Et av verktøyene som USAs National Security Agency (NSA) har utviklet kalles Boundless Informant, og det er i stand til å innhente minst tre milliarder informasjonsbiter i løpet av en måned og katalogisere hundre millarder informasjonsbiter over hele verden i samme periode. Verktøyet gir agentene muligheten til å gå fra et globalt nivå og helt ned på enkeltbrukere i enkeltland.

Tempora drives av britisk etterretning og informasjonene derfra deles med USA. Systemet har i oppgave å samle inn og katalogisere så mye datatrafikk og telefonsamtaler som mulig. Det gjøres ikke forskjell på skyldige og uskyldige. Alle overvåkes.

Den tyske justisministeren kalte dette systemet marerittaktig.

Serverne til datagigantene ligger for en stor del i USA, så datatrafikk i hele verden går gjennom disse serverne. Når NSA har direkte tilgang til disse serverne betyr det at de overvåker mennesker over hele verden. Når Obama sa at NSA ikke overvåket amerikanere, bare utlendinger, så løy han. Serverne skiller ikke mellom amerikanske borgere og utenlandske borgere. Når Lønseth på vegne av regjeringa sier at det ikke er drevet ulovlig overvåking mot norske borgere, så lyver han, eller også er han utillatelig dum. Store deler av vår datatrafikk går gjennom de serverne som NSA har direkte tilgang til. Altså blir vi overvåket. Har USA forsikret Norge om noe annet, så har norske myndigheter blitt ført bak lyset. Når regjeringa sier at de tror på dette, så opptrer de ikke som en uavhengig regjering for en sjølstendig stat, men som His Master’s Voice. Men det mest sannsynlige er at Norge deltar i denne overvåkinga. Arbeiderpartiet har en lang og stygg historie med samarbeid med CIA og ulovlig overvåking av norske borgere.

Politisk overvåking og beredskapslover

Den politiske overvåkinga i Norge ble bygd opp etter annen verdenskrig i første rekke av Arbeiderpartiet i samarbeid med USA. Til å begynne med var den viktigste oppgaven å overvåke kommunistene. Men enhver som var kritisk til USA og NATO risikerte å havne i overvåkingspolitiets registre og mapper. Dette er grundig dokumentert av Lundkommisjonen. Arbeiderpartiets mangeårige generalsekretær Håkon Lie var informant for CIA. Arbeiderpartiet har aldri beklaget sin rolle i denne ulovlige overvåkinga. Arbeiderpartiet hadde også sitt eget private overvåkingssystem styrt fra partikontoret. Folkets hus i Oslo hadde installert ulovlig romavlytting som gikk til båndopptakere på Aps kontorer.

Arbeiderpartiets tidligere generalsekretær Ronald Bye har avslørt hvor omfattende Arbeiderpartiets ulovlige overvåking var. Partiet opptrådte som en stat i staten og drev systematisk etterretning mot sine politiske motstandere. Ingen er noensinne blitt stilt stilt til ansvar for disse forbrytelsene.

I 1950 fikk Arbeiderpartiet vedtatt beredskapslovene, som gikk så langt i sine krenkelser av demokratiske rettigheter at både fagbevegelsen, sentrale kulturpersonligheter og borgerlige demokrater som John Lyng protesterte. De ble likevel vedtatt. Gjennom disse lovene skapte Arbeiderpartiet et slags legalt grunnlag for å arrestere kommunister og andre dissidenter og internere dem, uten lov og dom når «rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare som følge av pågående eller truende fiendtligheter mellom fremmede stater eller av andre grunner».

I boka Den hemmelige krigen skriver historikerne Trond Bergh og Knut Einar Eriksen om hvordan norske myndigheter opererte med lister over AKPere som skulle interneres i en krisesituasjon.

«Når omlag 40 ml-ledere var plassert på interneringslister i 1980, dvs. omlag 20 prosent av det totale antallet som skulle pågripes, var det selvsagt et uttrykk for at overvåkings- og sikkerhetstjenesten så ml-virksomheten som en potensiell trussel i en krigssituasjon. Også justisminister Andreas Cappelen ble orientert om dette forholdet og må ha godkjent at det av sikkerhetsmessige grunner var nødvendig å internere en rekke ml-ere.»

Siden jeg var leder av AKP i 1980 er det rimelig å anta at jeg sto på toppen av den lista over ml-ere som skulle interneres i en krisesituasjon.

Arbeiderpartiet skapte og ledet den ulovlige overvåkinga i Norge. Partiet har aldri beklaget dette. Hvorfor skal vi tro dem nå? Hvorfor skal vi tro på en statssekretær som så åpenbart juger på TV? Hvorfor skal vi tro på en statsminister og en justisminister som så åpenbart juger når de friskmelder den enorme overvåkinga til NSA og britisk etterretning?

Tredokka Pinocchio hadde i alle fall skamfølelse nok til at nesa hans vokste når han jugde. Arbeiderpartiets ledere har ikke det en gang.

Oppdatering 28.06.2013: NSA overvåket også amerikanske borgere. (Naturligvis gjorde de det, slik jeg allerede har påpekt. Og naturligvis løy Obama da han forsikret om det motsatte. Akkurat slik Pål Lønseth gjorde. Men Lønseth slapp unna fordi norske medier var for hensynsfulle til å avsløre en løgn framsatt i beste sendetid.)

Alf Skjeseth skrev i Klassekampen: «Pål Steigan skriv i ein solid gjennomgang av USAs – og Arbeidarpartiets – historikk med ulovlege overvakingstiltak at det er sterkt å sjå Lønseth lyge det norske folk opp i ansiktet i beste sendetid.»

Massiv overvåking av Tyskland.

USA spionerte på EU.

USA spionerer på alliertes ambassader.

Forrige artikkelElitene frykter opprør og revolusjon
Neste artikkelAsyl for Edward Snowden!
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).