Elitene frykter opprør og revolusjon

0

Takket være den modige eks-spionen Edward Snowden veit nå hele verden at USA spionerer på oss alle. Landet som kaller seg ”land of the free, home of the brave” har gjennom dette skrotet grunnleggende prinsipper i sin egen grunnlov, sentrale deler av menneskerettighetserklæringen og internasjonale avtaler. Hvorfor?


Terrorisme et påskudd

I likhet med George W. Bush da han ga regjeringa vide unntaksfullmakter gjennom The Patriot Act, har fredsprisvinner Obama (takk Jagland!) begrunnet dette Big Brother-systemet med å vise til faren for terror. Obama sier at ”du kan ikke ha 100% sikkerhet og 100% personlig frihet”. Men forestillinga om 100% sikkerhet er en totalitær og urealistisk forestilling. Man kan innføre absolutt diktatur og likevel ikke ha 100% sikkerhet. Det var ikke mangel på undertrykking og overvåking som gjorde at Anwar Sadat, Benazir Bhutto eller Indira Gandhi ble drept. I diktaturer er det til slutt diktatorens garde som utfører terroren og eventuelt dreper diktatoren.

Så Obama vil ta fra oss den personlige friheten for å gi oss noe han ikke er i stand til å levere. En terrorist som er villig til å dø for å utføre terror er nesten umulig å stoppe. Dessuten er slike folk få, og de finnes ikke ved å kontrollere hundretalls millioner eposter. Snakket om terrorisme er en avledning.

Pentagon frykter opprør

Obamas Big Brother-system kalles Prism, og det er for det meste helt andre grunner enn terror som ligger bak. Som jeg har pekt på i denne bloggen tidligere forbereder Pentagon seg på den dagen da de mener de må bruke militære styrker mot egne innbyggere.

Jakten på gjerningsmannen etter bombeangrepet på Boston Maraton viste hvordan reint militære virkemidler settes direkte inn i det som var politiarbeid. Boston ble uten noe om og men satt under militær unntakstilstand. Brysomme rettigheter i grunnloven ble feid til side. For å gi en slags forankring for dette har Pentagon utviklet nye operasjonsregler som baner vei for å bruke militære styrker innenriks.

Den nye regelen sier:

”Føderale militære kommandanter har autoritet til i ekstraordinære omstendigheter, når det ikke er mulig å sikre seg forhåndsgodkjenning fra presidenten og når rette lokale myndighet ikke er i stand til å kontrollere situasjonen, å sette inn styrker i aktiviteter som er nødvendige for å slå ned omfattende, uventet sivil uro.”

Venter og frykter opprør og revolusjon

I 2008 kom det amerikanske forsvarsdepartementet med det de kalte en moderniseringsstrategi.

Der ser de for seg at

  • Globaliseringa vil skape så store økonomiske forskjeller mellom folk at det vil kunne stimulere til opprør.
  • Ofrene for de økonomiske og kulturelle virkningene av globaliseringa vil bli tiltrukket av radikal anti-regjeringsideologi.
  • Miljøkatastrofer og økende rivalisering om ressurser som mat vann og energi vil kunne skape omfattende sivil uro.
  • Global oppvarming og naturkatastrofer vil kunne føre til humanitære katastrofer som igjen danner grunnlaget for sosial uro.

Samme år kom en rapport fra US Army’s Strategic Studies Institute som sa at en serie med hjemlige kriser kunne utløse sivil uro i stor skala. Man så for seg at dette kunne bli utløst av økologiske katastrofer, økonomisk sammenbrudd, alvorlige helseproblemer (epidemier?) og at dette igjen ville føre til sammenbrudd i lov og orden og hjemlig opprør eller forsøk på revolusjon («purposeful domestic resistance or insurgency”).

Ut fra slike vurderinger sørget forsvarsdepartementet for å sikre seg retten og muligheten til å sette inn militære styrker mot egne landsmenn i USA. Pentagon begynte så å bygge opp en styrke på 20.000 menn og kvinner som skal ha i oppgave å slå til mot slik sivil uro. I 2009 finansierte US Army en studie fra RAND Corp som nettopp skulle trekke opp linjene for en slik militær styrke for å slå ned hjemlige opprør.

Den alvorlige økonomiske krisa og de økte sosiale motsetningene i USA har fått Pentagon til å forberede seg på å bruke militære styrker mot egne innbyggere, samtidig som også politiet militariseres – naturligvis under påskuddet om å bekjempe terror.  I Defense Authorization Act fra 2011 får det militære rett til å arrestee og fengsle folk, inklusive amerikanske innbyggere, uten å utforme en anklage eller stille dem for retten.

Prism er en del av denne jernhælen

Den raske militariseringa av det amerikanske samfunnet som har skjedd etter 11. September 2001 retter seg altså ikke i hovedsak mot ”enkeltstående gærninger” og ikke en gang i første rekke mot ”al Qaida” (som jo USA er alliert med i Libya og Syria), men mot faren for at det amerikanske folket skal reise seg. Det forklarer også det enome omfanget av Prism. Liksom Storebror i  Orwells roman 1984 ville overvåke hver minste handling og tanke hos undersåttene, ønsker den amerikanske eliten å gjøre det samme. Jack London har foregrepet denne utviklinga gjennom den dystopiske romanen Jernhælen, som beskriver en elite som innfører fascisme i USA for å hindre en sosialistisk revolusjon. Boka er mer aktuell enn noen gang.

Forrige artikkelEn gruppe fascistaktige islamister
Neste artikkelArbeiderpartiet – His Master’s Voice
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).