Monsterblekkspruten

0

Goldman Sachs er en av verdens største globale investeringsbanker og meglerhus. Selskapet ble dannet i 1869, og har hovedkontor i Lower Manhattan-delen av New York City. Goldman Sachs har kontorer i mange av verdens finansielle sentre, inkludert New York City, London, Boston, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Frankfurt, Zürich og Paris.

Goldman Sachs fungerer som en finansiell rådgiver for noen av verdens ledende selskaper, største myndigheter og mest velstående familier. Det er primærhandler i det amerikanske finansdepartementets verdipapirmarked.

I april 2010 rettet Securities and Exchange Commission (USAs finanstilsyn) et sivilt søksmål mot selskapet for å ha lurt kunder i den såkalte subprime-skandalen. Goldman Sachs hjalp i 2009 den greske regjeringa med å skjule gjeld for å få det til å framstå som om Hellas kvalifiserte til medlemskap i eurosonen.

Dette selskapet har nå plassert tidligere sentrale medarbeidere i nøkkelposisjoner i styringa av europeisk nivå, fra Den europeiske sentralbanken til topposisjoner sju land som statsministre og sentralbanksjefer.

Oppdatering:

Regjeringa legger opp til at Norge skal bli underlagt direktiver fra den europeiske sentralbanken (se nederst)

Masters of The Eurosone

Goldman Sachs har plassert sine folk i nøkkelposisjoner over hele Europa.

Her er gutteklubben Golman Sachs, finanskapitalens junta som har tatt den direkte makta over europeisk politikk:

Karel van Miert, Belgia
Tidligere EU-kommissær og internasjonal rådgiver for Goldman Sachs.

Otmar Issing, Tyskland
Tidligere styremedlem i Bundesbank og ECB. Var med på å skape euroen. Rådgiver i Goldman Sachs.

Mario Draghi, Italia
Leder av Den europeiske sentralbanken, tidligere Managing Director i Goldman Sachs International

Petros Christodoulou, Hellas
Leder for det organet som styrer gjelda til Hellas. Begynte karrieren i Goldman Sachs.

Lucas Papademos, Hellas
Statsminister i Hellas. Ledet sentralbanken da Goldman Sachs hjalp landet med å trikse for å skjule gjeld.

Mario Monti, Italia
Statsminister i Italia. Tidligere internasjonal rådgiver i Goldman Sachs.

Antonio Borges, Portugal/Frankrike
Leder privatiseringa i Portugal sammen med Troikaen. Direktør for IMF Europa. Tidligere visepresident i Goldman Sachs.

Peter Sutherland, Irland
Tidligere riksadvokat i Irland. I styringskomiteen for Bilderberggruppa. Direktør i Goldman Sachs International.

Mark Carney, Storbritannia
Tidligere leder av Bank of Canada. Direktør i Goldman Sachs. Nyoppnevnt sjef for Bank of England.

Denne juntaen er det regjeringa og finansministeren vil at Norge skal underordnes.

Presidenten i EU-kommisjonen José-Manuel Barroso sa 12. september 2012 :

«I dag har kommisjonen lagt fram et forslag for å opprette en sentral europeisk overvåkingsmekanisme, et stor skritt i retning av en bankunion.»

Barroso gjør det helt klart at dette overvåkingsorganet skal styres av Den europeiske sentralbanken, altså av Mario Draghi fra Goldman Sachs.

ABC-nyheter skrev om dette 22.1.2011:

«Det var i oktober at ABC Nyheter kunne melde at Finansdepartementet hadde bedt Justisdepartementet utrede de konstitusjonelle spørsmålene.

Justisdepartementet konkluderer at det nye EU-tilsynet kan gi finansselskaper i de enkelte land, inkludert Norge, direkte ordre om tiltak i akutte krisesituasjoner.

Forskjellen er at EU-landene er med i ledelsen av finanstilsynet, Norge ikke.

Vi underlegges EU-domstolen

«De vedtakene som er nevnt…,vil innebære en overføring av forvaltningsmyndighet fra Norge til EBA. Vedtakene kan bringes inn for EU-domstolen og vil ikke kunne prøves for norske domstoler…», heter det i brevet fra Justisdepartementet.»

Så langt ABC-nyheter. Skritt for skritt etablerer finanskapitalen, med Goldman Sachs som en av sine aller fremste eksponenter, et ny-føydalt finansdiktatur i Europa. Dette systemet vil ikke stå ansvarlig overfor noe folkevalgt organ.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelBloggerfaringer
Neste artikkelEn forbrytelse du kan se fra verdensrommet
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).