Barn og sult i USA

0

Fakta om barn og sult i USA

  • I følge USDA (Landbruksdepartementet) har 17 millioner barn i USA liten til svært liten matsikkerhet i 2011, det er 23,2% av samtlige barn i USA, eller nesten hvert fjerde barn.
  • 20% eller mer av barna i 40 stater har lav matsikkerhet. The District of Columbia (32.3%) og Oregon (29.2%) har flest barn uten tilstrekkelig med mat

Kilde: Feeding America

Sult og fattigdom blir stadig vanligere for amerikanske barn

De rikeste 1% er derimot rike som troll

«The war against working people should be understood to be a real war…. Specifically in the U.S., which happens to have a highly class-conscious business class…. And they have long seen themselves as fighting a bitter class war, except they don’t want anybody else to know about it.»Noam Chomsky

Occupy-bevegelsen har satt søkelyset på de 1% rikeste, og med god grunn.

Denne ene prosenten har rasket til seg omtrent alt av verdiskapning i USA den siste generasjonen, mens arbeiderklassen og middelklassen taper på alle felter.

I 2003 eide 1 prosent av husholdningene 38 prosent av all eiendom, og dersom man ser bort fra eget hus, eide den ene prosenten halvparten av all eiendom. Det er et klasseskille som man i USA må 100 år tilbake for å finne maken til. Etter 2003 har kløfta mellom de aller rikeste og resten av samfunnet blitt enda djupere. De krisetiltakene Obama satte i verk på grunn av finanskrisa, har kanalisert hundrevis av dollar fra statskassa tilbake til den lille finanseliten som skapte krisa. I 1970 tjente en toppleder (CEO) i USA 25 ganger så mye som en industriarbeider. I dag er forskjellen 500:1.

Les mer om hvordan USA mer og mer likner på et tredjeverdenland i Sammenbruddet.

Les mer om krisa i USA på bloggen:

Supermakt på sotteseng

Økonomisk permafrost

Å tenke det utenkelige

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.