Olje og mat

0

Vi er midt inne i noe som tegner til å bli den verste økonomiske krisa i kapitalismens historie. Likevel holder råvareprisene seg på et skyhøyt nivå. Jeg følger regelmessig med på FAOs matvareindeks og oljeprisen i dollar, og vil her vise hvordan de har utviklet seg.

FAO publiserer sin matvareindeks i begynnelsen av hver måned, så nå foreligger tallene for august 2011. Totalindeksen for de viktigste matvarene ligger på 231. (Indeks = 100 tilsvarer gjennomsnittet for perioden 2002–2004.)

Bare under finanskrisa i 2008 har matvareindeksen falt utover høsten.

Prisen er altså 131% høyere enn for snaue ti år siden. Og den har holdt seg på det ekstremt høye nivået den nådde sist vinter. Dyrkingssesongen har alstå ikke ført til noe prisfall. Og nå står høsten og vinteren ved døra. Hva vil skje med prisene? Med bare et par unntak har matvareprisene økt utover høsten hvert eneste år de siste tjue åra. Hva vil skje nå?

Prisutviklinga på mat de siste fem åra har vært ekstrem i forhold til de tjue foregående.

I 2002 var oljeprisen (Brent crude) på rundt 25$ per fat. Prisen nådde sitt høyeste nivå noensinne i 2008 da den i noen dager lå over 140$ per fat. Så kom finanskrisa og oljeprisen falt som en stein. (Se plansje.)

I 2011 har oljeprisen ligget på rundt 460% av prisen i 2002.

Men siden da har oljeprisen steget igjen, jamnt og trutt, og det på tross av lavere industriaktivitet i store deler av verden. I 2011 har prisen vært oppe i over 120$ per fat, og på tross av at produsentlanda har tappet ned reservene for å senke prisen, har den blitt liggende rundt 115$ per fat. Og det til tross for at den økonomiske krisa har blitt enda mer alvorlig i Vesten gjennom sommeren og tidlig høst 2011.

Oljeprisen i september 2011 er altså oppe i 460% av hva den var under forrige lavkonjunktur. Det gir de oljeimporterende landa skyhøye energiregninger. Dette er naturligvis aller mest alvorlig i fattige land, men det forsterker også krisa i EU og USA, der man er avhengig av import. Dette er enda et svært klart tegn på at verden har passert oljetoppen, peak oil.

De høye matvareprisene skyldes dels økt produksjon av biodrivstoff. Bilen tar maten ut av munnen på fattige mennesker, for å si det enkelt. Og dels skyldes det naturkatastrofer som må sees i sammenheng med global oppvarming. I USA sådde bøndene rekordmye mais våren 2011, men på grunn av ekstrem varme og tørke, sviktet avlingene. Det gjør at prisene på mais i 2012 kan nå nye høyder.

Les mer om bakgrunnen i Sammenbruddet.

Satsinga på å bruke matjord til å dyrke drivstoff har økt dramatisk. Her er veksten i bruk av mais til å produsere etanol i USA.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


DEL
Forrige artikkelKvotehandel og løvepulver
Neste artikkelKina og landgrabbing
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formenn i AKP(m-l) 1975–84). Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).