Derfor eksploderte det i Egypt

0

(31. januar 2011)

Når folket i Egypt risikerer livet i kamp mot et brutalt sikkerhetspoliti, kommer det naturligvis av at de har fått nok av diktaturet til Hosni Mobarak, fått nok av løgnen og korrupsjonen og herskerne privilegier. Men de gjør også opprør fordi den økonomiske situasjonen i Egypt er desperat.

Gjennom hele 2010 har matvareprisene på verdensmarkedet økt til rekordnivåer. I desember nådde FAOs matvareindeks et historisk høyt nivå. Prisene lå 40% over gjennomsnittet for 2009. Samtidig har oljeprisen gått opp til nesten 100 dollar fatet. Når prisen på mat og energi eksploderer rammer det livsgrunnlaget til folk, og særlig i et land der fattigfolk bruker om lag halvparten av inntekten sin på mat.

Egypts økonomi3

Egypt var en gang et oljeeksporterende land. Fra 2011 vil forbruket være større enn produksjonen, og Egypt vil gå over til å bli en oljeimporterende nasjon. Eksportinntektene og skatteinntektene fra oljeproduksjonen forsvinner, i stedet kommer en økende regning for importert olje. Dette vil gjøre landet enda mer sårbart og svekke økonomien ytterligere.

Egypts økonomi

Det har vært mulig for myndighetene å holde folk i ro gjennom å subsidiere en del matvarer. Egypt har en eksportrettet økonomi med en årlig vekst på inntil 7%. Men disse inntektene ser ikke de fattige noe til. Det de merker er en inflasjon på over 12%.

Høsten 2010 økte matvareprisene med 40% i gjennomsnitt, men noen priser økte mye mer. Prisen på poteter og bønner ble dobbelt så høy over natta, og tomater, som er så viktig i egyptisk matlaging, økte i noen provinser fra 1,50 egyptiske pund til 13 pund.

Egypt får fortsatt en del inntekter fra eksport av naturgass, men disse inntektene har stagnert, og vil gradvis falle.

Egypt har et betydelig underskudd på statsbudsjettet (ca. 20 milliarder dollar) og en gjeld på over 80% av BNP: Den vil naturligvis øke når eksportinntektene faller og regninga for importen øker.

Egypts økonomi2

Egypt har nå (2011) en befolkning på ca. 80 millioner mennesker. Folketallet øker med 2% i året og har økt med 21% siden 2000. Med dette tempoet vil det bli nesten 100 millioner egyptere å mette og skaffe inntekter innen 2020. Over halvparten av befolkninga er under 25 år, og hele 33 % er under 15 år. Når disse unge menneskene også får barn vil folketallet antakelig stige enda litt raskere enn i dag.

Egypt er verdens største hveteimportør og importerer 60% av den hveten landet forbruker. Verdens matvarepriser ligger på et historisk høyt nivå, og fortsetter å stige.

Det er gode grunner til at gatene har eksplodert i Egypt, og det er åpenbart at det trengs mye mer enn å styrte diktatoren og innføre et formelt demokrati. Både det politiske og det økonomiske systemet er råttent til margen. Den politiske revolusjonen må følges av en økonomisk revolusjon, dersom det skal bli noen varig forandring til det bedre.

Pål Steigan, 31. januar 2011

Forrige artikkelSkrinlegg Mongstad
Neste artikkelFinansoligarkiet
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).