Siste

Alle

Jemen: USA bevæpner ‘tilfeldigvis’ Al Qaida – (igjen!)

Av Tony Cartalucci. Våpen fra USA har enda en gang havnet i hendene på militser som kjemper i...

Stoltenberg fikk NATO-jobben, hva blir Erna Solbergs belønning?

Da Jens Stoltenberg uten mandat fra Storting og regjering erklærte krig mot Libya og sørget for å bombe landet sønder og sammen,...

– Hva er identitetspolitikk, og hvorfor angår det allmenheten?

Lars Akerhaug på Mot Dag-konferansen 2019. Lars Akerhaug er er redaksjonssjef i Resett. ...

– Det er en ekstrem økning av barn og unge som...

Marit Rønstad - ROGD på Mot Dag-konferansen 2019. Marit Rønstad er representant for...

Marit Halvorsen – Den nye loven om juridisk kjønnsskifte. Hva er...

Mot Dag-konferansen 2019. Marit Halvorsen er professor ved Institutt for offentlig rett...

– USAs militære har tatt kontroll over Europa

– USAs militære kommandanter har tatt kontroll over Europa og det instrumentet de bruker for å ta kontroll over våre land er...

USA – blir en dysfunksjonell stat. Smitteeffekt til Europa?

Av Ove Bengt Berg. USA strir med å holde på verdensmakta si. Men er...

Solberg ber om meldeplikt til EU

EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein kaster seg inn i EUs interne debatt om et uhyre omstridt lovforslag: At kommuner og...

Syrisk spillefilm: «Decaying and Vanishing»

Syriske filmskapere har naturlig nok et annet perspektiv på det Syria har opplevd de siste åtte årene enn det Hollywood promoterer....

Frankrike vil likestille antisionisme med antisemittisme

Israels kampanje for å gjøre det ulovlig å kritisere sionismen gjør store framganger. Emmanuel Macron i Frankrike gjør det nå klart at...

Syria avviser kurdisk autonomi

I og med at USA (kanskje/sannsyligvis?) skal trekke styrkene sine ut av Syria innen utgangen av april 2019, har det gått opp...

Vil elbildrømmen kollidere med metallmangel?

Regjeringen og Stortinget har i Nasjonal transportplan 2018–2029 (Meld. St. 33 2017–2018) fastsatt et mål om at alle nye personbiler som registreres...