– Sysselsettingsraten i Norge går ned år for år, viser tall vi har fått fra Finansdepartementet. Én ting gjør saken enda verre, sier Willfred Nordlund (Sp). Andelen av innbyggere i Norge som er sysselsatt, blir stadig lavere. Aller verst er det blant ikke-vestlige innvandrere, viser tall Senterpartiets stortingsgruppe har fått...
Av Ivar Austbø. En viral video der studenter ved instituttet for landbruksstudier sverget en ed til støtte for opprettelsen av et kalifat i Indonesia gjorde i fjor landets myndigheter urolige. Videoen fremsto som et tydelig tegn på at radikal, politisk islam er på frammarsj i Indonesia, et land som har...
Hele Europa kutter i offentlige tjenester, mens skatteinntektene forsvinner til skatteparadiser. Dette skriver Joachim Lund i Aftenposten. Det han viser til er at det er ikke minst IT-gigantene som tømmer land etter land for skatteinntekter. «Vi betaler all skatt vi skylder, hver eneste dollar. Vi benytter oss ikke av skattetriksing. Vi...
Av Åsmund Egge. Revolusjonens årsaker For å få en forståelse for årsakene til Februarrevolusjonen, er det nødvendig å se på de sosiale og politiske forholdene i det russiske keiserriket i årene før den første verdenskrig. Her skal bare nevnes noen sentrale punkter. For det første: Russland var et multinasjonalt imperium der minoritetsnasjonalitetene...
Av Gerhard Miksche. Den 2 november spådde jag att Berlusconi var på frammarsch i ett splittrat italienskt politiskt landskap. Trots att han blivit dömd och nya åtal väntade. Det var lätt att spå eftersom mer kompetenta iakttagare redan kommit till samma uppfattning. Igår kom bekräftelsen. Högerkoalitionen Centrodestra har segrat vid valen...
Med svenska mått mätt borde Silvio Berlusconi för länge sedan lämnat den politiska scenen. Om inte förr så dock efter sin hjärtoperation förra året då ha fick en ny aortaklaff. Det år han fyllde 80. Men Berlusconi klänger sig kvar. Hans hopp är att högerkoalitionen Centrodestra kommer att vinna...
Av Terje Valen. Hovedtillitsvalgt ved St. Olavs Hospital, Gro Lillebø, skriver i Klassekampen 31. oktober 2017 om at ledelsen har innført sparetiltak for sykepleierne. De skal «få lov» til å jobbe på lørdagskvelder mot at de bruker et kvarter mindre tid per dag på å rapportere, dvs. overføre livsviktig informasjon...
Mens motstanderne av katalansk uavhengighet boikottet avstemninga, vedtok regionsparlamentet i Catalonia uavhengighet fra Spania. Den spanske statsministeren Mariano Rajoy svarte med å oppheve det katalanske parlamentet, avsette regionens president, Carles Puigdemont, og den katalanske politisjefen. Madrid tar direkte kontroll over hele den katalanske administrasjonen. Spanias sjefsanklager vil reise tiltale mot...
Carles Puigdemont, president i Catalonia, sammenliknet 22. oktober 2017 Mariano Rajoy med militærdiktator Francisco Franco. Den spanske regjeringa har vedtatt å utløse grunnlovens paragraf 155 og frata Catalonia regionens autonomi og sette den under direkte styre fra Madrid. I gatene i Barcelona demonstrerte 450.000 mennesker mot den spanske regjeringas...
Noe av det beste Occupy-bevegelsen gjorde var å sette ord på den ekstreme maktkonsentrasjonen i dagens samfunn. Den kalte det de 99% mot de 1%. En nærmere analyse viser at det er verre enn som så. Den gruppa som virkelig tjente grovt på finanskrisa utgjorde ikke mer enn 0,01%...