Nå vil de ha deg til å drikke larvemelk

0
EntoMilk er laget av knust maggots, fluelarver. Fra en annonse for produktet.

Skal de fortsatt fôre fore kuene med metanhemmere?

Av Romy Rohmann.

Nå har vi fått et alternativ til meieriprodukter, vi har kommet over en annonse om et nytt matlignende flytende produkt kalt «EntoMilk» som kan erstatte melk fra kyr. EntoMilk er forresten laget av knust maggots, fluelarver. EntoMilk bør erstatte tradisjonell melk, sies det fordi som vi nok alle har hørt, ødelegger kyr planeten.

Dette «meierialternativet» er laget av fluelarver, når det er blandet og behandlet, er resultatet en «rik og kremaktig væske som ser ut og fungerer akkurat som melk».

Bildet som illustrerer denne artikkelen er fra en artikkel om produksjon av is laget av insektmelk fra EntoMilk, isen beskrives som en luksusis og Leah Bessa, en av grunnleggerne av Gourmet Grubb som produserer denne «melka» og isen sier dette:

Vi bestemte oss for å fokusere på en industri som er under mye press på grunn av dyrevelferd og miljøhensyn, insekter er ikke sansende vesener, og de vokser bare under forholdene de trives under, så oppdrettsforholdene imøtekommer deres dyrevelferdsbehov.

Fordi insekter kan dyrkes innendørs i små, kontrollerte miljøer, kan de oppdrettes i urbane områder, noe som reduserer virkningen av å transportere melk til byen. Det betyr også at de er mindre utsatt for å bli påvirket av eksterne klimamønstre, noe som vil påvirke storfe og avlinger.

https://edition.cnn.com/2019/07/25/business/gourmet-grubb-insect-ice-cream-intl/index.html

Å ta i bruk insekter er avgjørende for vår fremtid, de krever svært lite landareal og de skader ikke miljøet slik som husdyr. De produserer ikke klimagasser, sier reklamen.

Reklamen for larvemelka kan du se her:

YouTube player

EntoMilk er angivelig helt nødvendig fordi tradisjonell melk kommer fra gårder som vi veit blir sagt at ødelegger planeten.

Dette er framtidas mat til oss vanlige folk, insekter, labb-kjøtt og insektmelk.

Vi skreiv om Danmark som var første land i verden, som innførte en CO2-avgift på landbruk her på steigan.no den 3. juli. Ei slik avgift vil gjøre det svært vanskelig for bønder å fortsette med melkekyr.

Denne avgiften vil koste bøndene 120 danske kroner per tonn CO2, den økes ytterligere til 300 kroner per tonn CO2 fra 2035.

Bønder må betale ei avgift per melkeku på 1 140 danske kroner i 2030, og i 2035 øker avgiften til 2 850 danske kroner.

Til tross for påstandene som kommer i EntoMilks reklame, inneholder ikke denne «melka» de ernæringsmessige komponentene som mennesker trenger for å overleve.

Men folk vil nok hoppe på, medienes hjernevask har vært vellykka og dersom dette er nødvendig for å redde planeten, vil det nok selge. Ikke bare vil denne larvemelka kunne redde jorda vår, det kommer nok andre grunner til at vi bør ta avstand fra kumelk også. I det siste har vi kunnet lese at det skal forskes på om melk er rasistisk, og det finner de nok ut at melka er, det er i hvert fall penger involvert i denne forskninga.

En ny studie ledet av den svenske forsker Johanna Zetterstrom-Sharp og hennes kolleger skal undersøke hvordan melkens historie kan være knyttet til kolonialisme og rasisme. Forskningsprosjektet, som er titulert “Milking it: kolonialisme, arv og hverdagens forhold til meieriprodukter”, har fått finansiering fra et britisk forskningsråd for estetiske og humanistiske fag, som fordeler 110 millioner pund (ca. 1,5 milliarder NOK) til ulike forskningsprosjekter.

Forrige artikkelStøres høyrepolitikk i LO: Høy lønn til lederne – LO-medlemmene er rasende
Neste artikkelNammo får 1 milliard i statlig støtte for våpenproduksjon