Eksplosiv overdødelighet blant unge i Norge

0
Grafmateriale fra Phinance technologies viser status for Norge.

Den kraftige overdødeligheten rammer spesielt aldersgruppen 15-24 år i Norge. Grafmaterialet som gjenfinnes hos Phinance technologies illustrerer hvordan Norge ligger langt høyere enn land det er naturlig å sammenligne seg med.

Av Foreningen fritt vaksinevalg.

I det totale grafmaterialet for alle aldersgrupper ser man også hvordan gruppene 0-14 og 25-49 år befinner seg på et høyt nivå.

Svensk statistikk

Sverige som valgte en annen innfallsvinkel i pandemihåndteringen, men som likevel er det landet som ligger nærmest Norge i forhold til befolkningssammensetning og oppvekstsvilkår har en hel annen overdødelighet mellom 2020 og 2023.

Debatten kan følges på Twitter/X:

Man kan selv legge inn land og alderskategori på Phinancetecnologies.com.

Illustrasjon: Phinancetecnologies.com

Les mer om overdødelighet blant unge:

https://frittvaksinevalg.no/kunnskap/covid/dosfall-fordoblet-blant-unge-i-3-av-de-pafolgende-ukene-etter-mrna-vaksinering/embed/

Forrige artikkelBygg ubåter – ødelegg verden!
Neste artikkelICC må etterforske britiske ministre for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.