Unio-streiken trappes kraftig opp

0

Unio trapper opp streiken på mandag. Totalt vil 3300 av deres medlemmer være i streik når Unio tar ut ytterligere 1736 medlemmer.

Unio-leiaren sin replikk: Difor er Unio i streik Unio streikar for at utdanning skal lønne seg betre i staten. Etter årevis med ein felles avtale bestemte Unio seg i 2022 for å prøve eit alternativ. Lønnstapet for dei med høgare utdanning måtte stoppast, og skal stoppast. Den nye avtalen var og er eit verkemiddel for å få meir kontroll over eigen lønnsmasse. Lønnsnivået og lønnsutviklinga må bli betre. Staten og regjeringa har motarbeidd dette. Difor er Unio i streik.

Leder Ragnhild Lied: Vi har om lag 400 000 medlemmer fordelt på 14 medlemsforbund. Ragnhild Lied er Unios leder. Unio skal være den hovedorganisasjonen som best ivaretar universitets- og høgskoleutdannedes interesser ved å arbeide for høyere verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar.

Akademikerne ble kalt inn til arbeids-og inkluderingsministeren og tatt i tvungen lønnsnemnd søndag kveld. Unio fortsetter sin streik med full styrke.

Arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) avbrøt streiken i staten for Akademikerne. Hun begrunner tvungen lønnsnemnd med konsekvensene av et stort streike-uttak hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet, melder NRK søndag kveld. Mer om det her 

Unios mål er fremdeles å få staten tilbake til forhandlingsbordet.

Unio mer enn dobler streikeuttaket fra arbeidsdagens begynnelse mandag morgen. Det nye, ansvarlige uttaket får særlig konsekvenser for grensekontrollen på Gardermoen og Flesland, passkontorer i Bergen og Trøndelag, Meteorologisk institutt, Nasjonalbiblioteket og lærer– og sykepleierutdanningene.

Felles appell fra streikelederne i staten

I Dagsrevyen i kveld kom Guro Lind i Unio og Kari Tønnessen Nordli i Akademikerne med et glassklart tilbud til arbeidsgiversiden: Forleng tariffavtalen vår, og vi avblåser streiken!

– Appellen vår er at staten enkelt kan avblåse streiken ved å forlenge tariffavtalen som vi ble enige om for to år siden, sa leder Guro Lind i Unio stat i det felles intervjuet med streikelederne.

Lind viste også til at Unios mer enn dobling av streikeuttaket fra mandag 3. juni sender en tydelig beskjed til staten om å vende tilbake til forhandlingsbordet.

– Vi gjør felles sak her, dette er veldig viktig for oss, understreket Kari Tønnessen Nordli i Akademikerne.

Se innslaget i Dagsrevyen

Forrige artikkelStoltenberg ber allierte om 44 milliarder dollar i militærhjelp til Ukraina hvert år
Neste artikkelOrbán: Europa tåler ikke en ny krig