Overdødelighet og vaksinering – Israel

0
Shutterstock

Av Terje Hansen, Foreningen lov og helse, 5. juni 2024 

Professor i fysikk Denis Rancourt fra Canada har gjort en glimrende og omfattende jobb med å gjøre statistiske analyser over overdødelighet sammenholdt mot vaksineringen i løpet av pandemien. Det som er et viktig poeng er at Rancourt har forholdt seg til død av alle årsaker, på engelsk kalt all-cause-mortality (ACM). Det er her man lettest kan gjøre signifikante funn, spesielt hvis det deles opp i aldersgrupper. Tallene for bare Covid19-dødelighet og ikke minst såkalte smittetall o.l. er stort sett ubrukelig av forskjellige årsaker.

Her skal jeg vise til et par ting fra hans arbeide vedrørende Israel. Hele dokumentet tar for seg både Australia og Israel, mens det jeg skal vise her er på slutten av rapporten hans; Appendix 2 fra side 38:

1675971116775_Rancourt et al 2023 – vDFR by age ISRAEL-AUSTRALIA – article—-9d.pdf (denisrancourt.ca)

ISRAEL – ALLE ALDERSGRUPPER

Dette er ACM (totaldødelighet) i rosa graf for alle aldersgrupper i Israel. Vi ser her ekstrem korrelasjon mellom vaksineutrullingen (mørk/svart graf) og toppene i totaldødeligheten. Vi ser også at toppene for totaldødelighet har en liten forsinkelse i forhold til toppene i vaksineutrullingen.

En annen interessant ting er at hvis vi ser bare på dødelighetstoppene isolert sett, også den fra 2019 (før pandemien) er dødelighetstoppene i 2019, starten av 2020 og slutten av 2020 omtrent like. Dvs. at når den såkalte farlige pandemien inntraff i 2020 ble ikke dødeligheten økt i forhold til 2019. Det var først dødelighetstoppen som kom i starten av 2021 som ble unormalt høy.

Dette var mønsteret over hele verden med noen få unntak; det var slik i Norge og som jeg viste for noen dager siden også for for Filippinene.

Tilbake til Israel og grafen over – på slutten av 2021 var det en ny dødelighetstopp, dog ikke unormalt høy, før en enorm dødelighetstopp kom i starten av 2022. De to siste toppene korrelerer også ekstremt i tid med utrullingen av vaksine dose 2 og 3 for denne aldersgruppen.

ISRAEL – ALDERSGRUPPEN 80 +

La oss se på de over 80 år:

Her er alt helt identisk med forrige graf, alt korrelerer på samme ekstreme måte.

ISRAEL – ALDERSGRUPPEN 70-79 år

Så de i gruppen 70-79 år:

Igjen, nesten identisk, med esktremt sterk korrelasjon i tid.

ISRAEL – ALDERSGRUPPEN 60-69 ÅR

Igjen ekstrem tidsmessig korrellasjon. I tiden rett etter vaksineringstoppene blir det totaldødelighetstopper. Og igjen, det første pandemi-året har ikke unormal dødelighet, bortsett fra at på slutten av 2020 er dødelighetstoppen litt over den for starten av året samt den for 2019, men kanskje ikke dramatisk høyere. Det er først etter at vaksinen har blitt rullet ut at dødelighetstoppene blir unormalt høy.

Oppsummert:

Oppsummert ser vi blant annet disse 4 fenomenene:

  1. Først vaksinerer man og kort tid etter dette dør folk i stort antall.
  2. Totaldødeligheten (ACM) er ikke unormal i 2020, og blir ikke unormalt høy før 2021, og i ekstrem grad korrelert med vaksineringen.
  3. Hvis du fortsatt skulle leve i troen på at vaksinen i hvert fall ikke er skadelig, ser det i hvert fall ikke ut til at den har klart å redusere dødeligheten av Covid-19 i den israelske befolkningen, tvert imot.

Andre relaterte artikler:

Vi har skrevet denne om overdødeligheten i Norge:

Overdødeligheten i Norge 2018-2021.

Her er det en ekstremt avslørende om Storbritannia:

UK – de uvaksinerte døde da de andre ble vaksinert.


Denne artikkelen ble publisert av Foreningen lov og helse.

Forrige artikkelOverdødelighet og vaksinering – Filippinene
Neste artikkelKrigene skrinlegger klimakampen
Foreningen lov og helse
Foreningen er initiert og dannet av personer hovedsakelig fra justis- og helsesektoren som er kritisk til helsepolitikken (eller deler av den) samt lovverket som ble innført som en respons på at det ble erklært en koronapandemi i starten av 2020. Foreningen er primært åpen for medlemmer i eller med bakgrunn fra justis- og politi, helsesektoren (privat eller offentlig), forsvaret, jurister og skole/utdanning. Dette er yrkesgrupper innenfor de systemene som i betydelig grad har vært involvert i den offisielle håndteringen av pandemien.