Hold fokus: Kjemp for ytringsfriheten

0
Kilde: Foreningen lov og helse

Det er lett å bli revet med av alle som mener noe om de viktige sakene som det skrives og snakkes om. Hva skal man velge å kjempe for? Er det noe som er mer viktig enn noe annet?

Eva Svarverud, Foreningen lov og helse, 19. juni 2024

Ytringsfrihet

Jeg har gode venner og kollegaer i driftsgruppen i Foreningen Lov og Helse, og går ikke av veien for å stille banale spørsmål: “Hva mener dere er den viktigste vi kan kjempe for?” Svaret kom raskt fra flere: Ytringsfriheten. Det viktigste i et demokrati!

Hvorfor er ytringsfriheten så viktig?

Dersom vi ikke skulle kunne fritt uttale oss og forteller våre meninger til andre, har vi rett og slett ikke noe demokrati mer. Det er fordi et demokrati er tuftet på at alle meninger, uansett hva de måtte være, har en verdi og skal høres (unntaket er direkte trusler). Dersom man ikke har et fritt ordskifte i et samfunn, og mennesker blir redd for å ytre sin egen mening om en sak, er det til stort hinder for demokratiske prosesser som et fritt og åpent samfunn er avhengig av. I de siste årene har det blitt vanskeligere og vanskelige å si sin mening offentlig i Norge. Teknikker for å stoppe mot-stemmer er bruk av latterliggjøring, kansellering, hemmelighold og null rom for offentlig debatt. Alle disse herske-teknikkene er en form for sensur. Og med all den sensur som finnes i dagens Norge, vil jeg si at demokratiet er i fare. Derfor er ytringsfriheten det viktigste vi skal kjempe for.

Eksempler på sensur

Når informasjon fra offentlige instanser og nyheter blir formet på en enhetlig måte (alle forteller den samme historien), er det et eksempel på sensur som ikke er så lett å få øye på. Gradvis blir du vennet til å høre og lese det samme og det kan være vanskelig å få øye på de som bruker røsten eller pennen til å hevde noe annet: Det blir liksom vedtatte sannheter som folk tror på. Det er mange som sier at en ting er hva folk blir fortalt, noe helt annet er hva de velger å tro på.
Her er noen eksempler bare fra de siste ukene:
https://lovoghelse.no/2024/06/02/psykologisk-vaksinering-manipulasjon-og-psykologisk-krigforing-del-1/
https://lovoghelse.no/2024/05/31/vi-ma-ta-tilbake-mening-i-sprak-og-begreper/
https://lovoghelse.no/2024/05/29/kjopt-vitenskap-forskningsjuks-og-falsk-placebo/

Avledningsmanøver??

Det er nok to saker makthaverne er opptatt av, tror jeg:
1. Minske motstanden mot politikerne i befolkningen. Vi blir jo fortalt at vi har ytringsfrihet, men er det det når noe faktisk ikke kommer ut fordi det blir sensurert?
2. Avlede oss til å tro at noe er mer viktig enn ytringsfriheten. Bare tenk på alle de forferdelige nyhetene vi får høre eller se hver dag! Vi kan lett finne saker å engasjere oss i, men finnes det noe viktigere enn ytringsfriheten?

Hvem har evne til å få oss til å samle oss?

Det er nesten så jeg kunne utlove en premie til den som klarer å samle oss. Men vedkommende vil få en premie og en gave uten like: At vi alle får bli fri!!!


Denne artikkelen ble publisert av Foreningen lov og helse.

Forrige artikkelNei, Pollestad, kampen er ikke over
Neste artikkelChristine Stabell Benn svarer på spørsmål om covid-vaksinene
Foreningen lov og helse
Foreningen er initiert og dannet av personer hovedsakelig fra justis- og helsesektoren som er kritisk til helsepolitikken (eller deler av den) samt lovverket som ble innført som en respons på at det ble erklært en koronapandemi i starten av 2020. Foreningen er primært åpen for medlemmer i eller med bakgrunn fra justis- og politi, helsesektoren (privat eller offentlig), forsvaret, jurister og skole/utdanning. Dette er yrkesgrupper innenfor de systemene som i betydelig grad har vært involvert i den offisielle håndteringen av pandemien.