Gjeldskatastrofe – hvorfor det globale sør skyr dollaren

0
Penga ned i sluket

Den stigende amerikanske statsgjelden kan komme til å bli en virkelig katastrofe når den fyres opp av interne politiske kamper eller avdollarisering blant de største framvoksende økonomiene, advarer amerikanske observatører.

Congressional Budget Office (CBO) anslår at USAs statsgjeld vil nå 50,7 billioner dollar innen 2034, men det sanne tallet «vil sikkert være mye større,» skrev William Pesek, en prisvinnende journalist og forfatter, for Asia Times.

US debt moving toward $50 trillion isn’t whole story

CBO anslo 18. juni at USAs gjeld ville nå 122 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) innen 2034, langt over nasjonens rekordhøye offentlige gjeld-til-BNP-forhold på 106 prosent i kjølvannet av andre verdenskrig. Vaktbikkja forventer også at rentekostnadene for å opprettholde gjelden vil stige til 892 milliarder dollar i 2024 (fra 352 milliarder dollar i 2021).

Pesek utpekte forsvarsfinansiering, sosiale sikkerhetsnettutgifter og skattekutt uten sidestykke uten forankring i inntektsøkninger som de viktigste driverne bak gjeldsveksten, og la til at de ville bli enda dyrere i framtida.

Han siterer også Goldman Sachs-økonomer som forutsier at USAs gjeld i forhold til BNP vil nå 130 prosent innen 2034, det vil si 8 prosentpoeng høyere enn CBO-estimatene. Ut fra den nåværende dynamikken med petrodollarens sammenbrudd kan den bli langt høyere enn det, ifølge journalisten.

The Wall Street Journals Gerald F. Seib ser ut til å dele Peseks bekymringer: «I løpet av århundrene og over hele kloden har nasjoner og imperier som med glede har samlet opp gjeld før eller siden møtt ulykkelige skjebner».

Will Debt Sink the American Empire?

The Washington Posts Jacob Bogage gjenspeiler sine kolleger når de refererer til utgiftsspiralen under Trump- og Biden-administrasjonene, som inkluderte enorme skattekutt, ulike sosiale programmer og økende forsvarsutgifter.

WSJ: U.S. national debt will reach $50 trillion by 2034

Artikkelen er bak brannmur, men kan leses her:

«[Senest], i tillegg til de årlige bevilgningene, godkjente lovgivere en 95 milliarder dollar i utenlandsk bistand for å støtte Ukraina, Israel og Taiwan og foreta investeringer i den amerikanske industribasen, og Biden kunngjorde planer om å ettergi milliarder av dollar i studielån», bemerket korrespondent.

Imperiet bryter sammen mens vi ser på, og da er krig en naturlig følge av desperasjonen. Det samme er den ekstreme hedonismen og dekadensen som alltid følger et imperium som har gitt opp sine egne drømmer og er i moralsk og ideologisk forfall.

Ingen bør være forbauset over at Det globale sør vil komme seg lengst mulig unna demningen før den brister.


Forrige artikkelKatastrofeuke for USAs diplomati
Neste artikkel«Operasjon barnebuss»