Norsk WHO-analyse av internasjonal betydning: Professor Morten Walløe Tvedt

0

Tekst: Stopp WHO

Professor i rettsvitenskap Morten Walløe Tvedt har levert en todelt betenkning omkring WHOs endringsforslag i IHR (International Health Regulations) og pandemitraktaten. Nå foreligger del 2.

Betydningen av arbeidet er stort, også i internasjonal sammenheng – da det sannsynligvis ikke foreligger noen tilsvarende juridisk analyse omkring rettsutviklingen i WHO og dens implikasjoner på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Betenkning del 2

24050922-Review-of-the-legal-developments-in-World-Health-Organization-Part-II-AbstractLast ned

FOREDRAG 27.04.24

27.04.24 holdt professor Walløe Tvedt foredrag på Litteraturhuset omkring innholdet i del 2 av betenkningen. Bidraget danner et solid forståelsesgrunnlag omkring WHOs endringsforslag, også i tilslutning til nasjonale modifikasjoner og tilpasninger av lovverket – hvor Smittevernloven § 4-3a er av sentral betydning.

Betenkning: Del 1

Betenkningens første del danner grunnlaget i professor Walløe Tvedts arbeide. Bidraget ble publisert i tilslutning til hans foredrag i Oslo 21.10.23.

Betenkning-om-WHO-1-prof.-Walloe-TvedtLast ned

FOREDRAG 21.10.23


Denne artikkelen ble publisert av Stopp WHO

Forrige artikkelTidligere sjefsrådgiver for Boris Johnson: Vi skulle aldri ha vært i den idiotiske krigen i Ukraina
Neste artikkelEU-toppenes ”våte drømmer” om stormaktsstatus og oppbygning af en felles EU-kultur
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.