Rettighetsekspert: «rimelige grunner» til å slå fast at folkemord blir begått i Gaza

0
Spesialrapportør Francesca Albanese

Francesca Albanese talte i FNs menneskerettighetsråd i Genève, hvor hun presenterte sin siste rapport med tittelen ‘Anatomy of a Genocide’, under en interaktiv dialog med medlemslandene.

«Etter nesten seks måneder med uopphørlige israelske angrep på det okkuperte Gaza, er det min høytidelige plikt å rapportere om det verste av hva menneskeheten er i stand til, og å presentere mine funn», sa hun. 

«Det er rimelig grunn til å tro at terskelen som indikerer begåelsen av folkemordsforbrytelsen … er nådd«.

Med henvisning til folkeretten forklarte Albanese at folkemord er definert som et spesifikt sett av handlinger begått med den hensikt å ødelegge, helt eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe. 

Tre handlinger

«Spesifikt har Israel begått tre folkemordshandlinger med den nødvendige hensikt, forårsaket alvorlig alvorlig kroppslig eller psykisk skade på medlemmer av gruppen, bevisst påført gruppen livsbetingelser som er beregnet til å forårsake dens fysiske ødeleggelse helt eller delvis, og å pålegge tiltak for å forhindre fødsler i gruppen», sa hun.  

Videre, «folkemordet i Gaza er det mest ekstreme stadiet i en langvarig kolonial prosess for utsletting av de innfødte palestinerne», fortsatte hun. 

En forutsett tragedie

«I over 76 år har denne prosessen undertrykt palestinerne som et folk på alle tenkelige måter, og knust deres umistelige rett til selvbestemmelse demografisk, økonomisk, territorielt, kulturelt og politisk». 

Hun sa at «vestens koloniale hukommelsestap har tolerert Israels koloniale nybyggerprosjekt«, og la til at «verden nå ser den bitre frukten av straffefriheten som er gitt til Israel. Dette var en forutsett tragedie». 

Albanese sa at fornektelse av virkeligheten og fortsettelsen av Israels straffrihet og eksepsjonalisme ikke lenger er levedyktig, spesielt i lys av den bindende resolusjonen fra FNs sikkerhetsråd som ble vedtatt mandag, som ba om en umiddelbar våpenhvile i Gaza. 

Det er å merke seg at denne resolusjonen krever av partene at det innføres umiddelbar våpenhvile «med sikte på en varig våpenhvile». Det at Sikkerhetsrådet stiller krav og ikke bare henstiller om noe, gjør at resolusjonen har en helt annen folkerettslig styrke. Den er faktisk juridisk bindende for medlemslandene.

Våpenembargo og sanksjoner mot Israel 

«Jeg ber medlemslandene om å overholde sine forpliktelser som starter med å innføre en våpenembargo og sanksjoner mot Israel, og slik sikre at dette i fremtiden ikke fortsetter å gjenta seg», konkluderte hun. 

Spesialrapportører og uavhengige eksperter som Ms. Albanese mottar sine mandater fra FNs menneskerettighetsråd. De er ikke FN-ansatte og får ikke betaling for arbeidet sitt. 

 

Forrige artikkelHPV-vaksine knyttes til 4 ulike autoimmune lidelser
Neste artikkelHva hendte den 7. oktober?