Hungersnød som våpen

0

Nødhjelp til Gaza.

Av Torolv Stunes, leserinnlegg.

Fra FNs og de fleste nødhjelpsorganisasjoner meldes  om at resterende befolkning i Gaza, ut over de over 30 000 som allerede er drept av israelernes bomber og krigshandlinger, er i ferd med å dø grunnet mangel på mat, rent vann og medisiner.

I første rekke går dette ut over de svakeste: Barn, gamle og kvinner. Det meldes allerede om et høyt antall barn som har sultet i hjel!

Bare få vogntog med nødhjelp slipper inn i Gaza, grunnet Israels stenging av grenseovergangene, godt hjulpet av et kynisk inhumant egyptisk regime.

Nødhjelpsmanipulasjon

Denne situasjon har opprørt befolkningen i de fleste land – som krever umiddelbar våpenhvile- og full tilgang til nødhjelp i Gaza.

Retorisk støtter også ledelsen i de fleste NATO-landa dette kravet.

Mens de i praksis lar de seg styre av USA/Israels standpunkt om fortsatt krig, og stopp av humanitær hjelp.

Dette sprike mellom en hjemlig opinion og USA/Israels fortatte krig og utsulting av befolkningen i Gaza, har bidratt til at blant annet NATO-landene, nå har gått inn for, ikke å få åpnet grenseovergangene, men å sende skip med nødhjelp fra Kypros til Gaza.

Kaiene i Gaza- som kunne ha vært i stand til å losse nødhjelp skipet- er ødelagt av Israels bombing. Dette er selvsagt USA/Israel klar over.

Nå brukes dette som argument for at det ikke er mulig å losse nødhjelpen.

Nødhjelp og presidentvalget i USA

Denne form for nødhjelpstrategi må sees i sammenheng med forestående president-valg i USA. Fra nominasjonsmøtene til det demokratiske parti meldes det om et stort antall blanke stemmer på Biden, grunnet manglende innsats for å stoppe krigen i Gaza.

Gjennom nødhjelpskipene kan Biden-administrasjonen vise til stor humanitær innsats, samtidig som det er uttalt at det vil ta minst to måneder å få bygget en nødhavn, slik at hjelpen kan landsettes. På denne måte kan krig, utsulting og død for palestinerne holde uforminsket fram, og Biden-administrasjonen kan vise til aktiv innsats for nødhjelp, med håp om å vinne tilbake proteststemmene ved presidentvalget!

Godstransport fra skip til land uten kai

Jeg vokste opp på en liten plass ved Ofotfjorden. Eneste forbindelse med utenverden var lokalbåten. Stedet hadde ingen kai, slik at ekspedisjon av lokalbåten måtte foregå med en litt større lettbåt (robåt), som fraktet passasjerer, meierimelkespann og post til og fra lokalbåten. Vanligvis rodde ekspeditøren til et berg som lå litt ut i havet, men på fjære sjø var det å vade i land – så da gjaldt støvler som fottøy.

Så hente det at  liv-dyr (hester og kyr) skulle fraktes med lokalbåten. Da var det laget tømmerflåter for dyrene. Flåtene med dyrene ble slept til lokalbåten, og heist inn.

Bruk av militære landgangsprammer

Etter 1940 bygde den tyske okkupasjonsmakten flere kanonstillinger ved fjorden (innløpet til Narvik) ikke langt fra hjemplassen. I tillegg anla de en brakkeby.   Utstyret til dette måtte komme sjøveien.

Jeg kan huske at de anvendte «landgangs-prammer» for å få utstyret i land. Dette var rektangulære stålprammer som, med sterkt avgående baug, og lang skråplans landgang var beregnet på landsetting av militære kjøretøy. Prammene kjørte helt opp i fjæra.

Bevisst forsinkelse av nødhjelpen

Så går jeg ut fra at NATO-landa har lignende fartøy, som foruten rene «hjemsnekrede» flåter kunne vært brukt for hurtig å få i land nødhjelpen.

Forlengelse av hungersnød og krigføring

Når dette ikke skjer, kan det se ut som  USA/Israel og de øvrige NATO-land vil gi Israel tid til ytterligere å drepe og sulte ut Gazas befolkning. 

Belgian PM warns Israel against using hunger as ‘weapon of war’ in Gaza

Forrige artikkelPutin vant presidentvalget i Russland – Vesten misfornøyd
Neste artikkelHavvindspekulantene får minst 23 milliarder av dine penger å sløse bort