Korstogets sivilisasjon

0
Émil Signol: Korsfarerne erobrer Jerusalem 15. juli 1099
George Chabert.

I 1095 forente paven Urban 2. europeerne rundt et korstog for å erobre Jerusalem, Kristus jord: «Ta veien til Den hellige grav, redd dette landet fra en forferdelig rase og styr det selv, for dette landet der det, som Skriften sier, flyter melk og honning, ble gitt av Gud som en eiendom til Israels barn». Korstogene varte i to hundre år. Det var kun en begynnelse, kolonivelde ble neste steg. 

Erkebiskop Adalgot av Magdeburgs appell fra 1108 er tydelig: 

«Disse hedningene er de ondeste, men landet deres er det beste, rikt på kjøtt, honning, korn og fugler, og hvis det var godt oppdyrket, kunne ingen måle seg med det i rikdom. Så, berømte saksere, franskmenn, lorrainer og flamlendere, verdens erobrere, dette er deres mulighet til å redde deres sjeler og, hvis dere ønsker det, skaffe dere det beste landet å leve i».

Erobrerne som satte seg fore å underlegge seg folkene i Afrika, Asia og Amerika, så på seg selv som korsfarere. Portugal og Spania, som først erobret Afrika og Syd-Amerika, var gjennomsyret av en ideologi som var formet av fem århundrer med «Reconquista», gjenerobringen. Columbus besettelse var ikke Amerika, men Jerusalem. I desember 1492, tre måneder etter han kom til Amerika, skrev han i dagboken sin at hans ønske var å finne gull «i slike mengder at fyrstene vil påta seg å erobre Den hellige grav».

Jerusalem ble ikke glemt. Byen ble endelig gjenerobret av kristne tropper 9. desember 1917. Da den britiske generalen Edmund Allenby gikk inn i byen til fots, i en høytidelig prosesjon, proklamerte han «slutten på korstogene». Men det ble aldri slutt.

Demokrati, menneskerettigheter og frihet erstattet Kristus, men Vesten, under ledelse av USA siden andre verdenskrig, var fortsatt korstogets sivilisasjon. Først, oppfylte USA sin «Manifest Destiny» i 1800-tallet ved å ekspandere til Stillehavet. Nå, kunne USA «vise verdens nasjoner hvordan de skal gå frihetens vei», slik Woodrow Wilson sa i 1912. Fra uavhengighetserklæringen i 1776 til 2024 har USA vært i krig i 230 år av landets 246-årige historie.

Korstogene Vesten fører har nå vart i 929 år. Det kommende ideal for krig og masseutryddelse er allerede blitt utpekt: «Planeten har plass til rundt en milliard mennesker, kanskje to milliarder, avhengig av hvor mye frihet og hvor mye materielt forbruk man ønsker». Den amerikanske forsker Dennis Meadows, medlem av Romaklubben, en global tankesmie om klimaendring grunnlagt i 1968, håper at denne «nødvendige» avfolkningen av planeten, ned til én eller to milliarder mennesker kan «skje på en sivilisert måte». 

Forrige artikkelMedieovervåkerne – episode 2
Neste artikkelHezbollah advarer Israel: – Sivilt blod vil bli betalt med blod