EMA bekrefter: mRNA-vaksinene var ikke godkjente

0

Av Fritt vaksinevalg.

Forum for Democracy in the European Parliament henvendte seg nylig til det Europeiske Legemiddelverket (EMA) relatert til en rekke alvorlige forhold vedrørende mRNA vaksinene. Nå viser det seg at vaksinene ikke var godkjente på en slik måte man skulle anta:

EMA forteller at mRNA vaksinene kun var godkjente for individuelt tilpasset bruk, og på ingen måte godkjente i en infeksjonsforebyggende sammeheng. Noe som står i sterk kontrast til hva befolkningen ble forespeilet fra myndighetens side, da den eksperimentelle genterapien ble sluppet på nyåret 2021. EMA formulerer seg slik:

«The EMAs assessment reports on the admission of vaccines emphasize the lack of data on contagiousness.»

EMA fastslår at viruseksposisjon også hos vaksinerte øker sjansen for sykdom. Myndighetens propagandagrunnlag omkring beskyttelse av omgivelser og medmennsker er dermed ikke faktabasert.

EMA beskriver videre; fordi vaksinen utelukkende har til hensikt å beskytte enkeltindividet – skal det foreligge en medisinsk vurdering og begrunnelse. I denne sammenheng er det kun en lege som kan vurdere det enkelte tilfellet spesifikt i et nytte versus risiko perspektiv. Noe som medfører at de aller fleste mRNA vaksinene ble satt på feil grunnlag og uten tilstrekkelig medisinsk vurdering og innsikt under pandemien.

Den danske studien: Batch-dependent safety of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine:

Fra 20 minutter ut i konferansen presenterer statistiker Max Schmeling datagrunnlaget i den danske studien som identifiserte de svært varierende funnene av bivirkninger og dødelighet for de tre hovedbachene av Pfizers mRNA vaksine. Strukturen i datagrunnlaget kan gi mistanke om kontaminasjon, eventuelt intensjonelt ulikt utformede varianter av mRNA vaksinen.

Bilde: Batch-dependent safety of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine, Wiley 2023.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13998

Forum for Democracy gjør i under konferansen rede for en rekke flere betenkelige forhold omkring mRNA vaksineringen.

Publisert 24. november 2023 av Fritt vaksinevalg.

Forrige artikkelSosialismen i ett land
Neste artikkelLederen av Zelenskys parti: «Vi hadde utkast til en fredsavtale, men Boris Johnson forkastet den»
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.