Smittevernloven: Seher Aydar og Bård Hoksrud adresserte den tyggisrosa elefanten i rommet

0

Av enigma.

4. januar 2024 ble det stemt omkring endring av smittevernloven paragraf 4-3A. Loven befatter seg med isolasjon og karantene ved utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom. Sakens kjerne handler om hvorvidt man ønsker å videreføre og gjøre deler av koronaloven og fullmaktene i tilslutning til den permanente ved å endre smittevernloven. I samtidighet benyttes den juridiske ordlyden «kongen» og ikke «kongen i statsråd» i endringsforslaget, noe som betyr at avgjørelser omkring isolasjon og karantene kan tas av helsebyråkratene uten Stortingets involvering.

Tidligere statsminister og kjenning av økokrimErna Solberg var primus motor for den ulovlige nedstengningen av landet 12 mars 2020. Sannsynligvis er hun en av de som kan ha noe å tape på åpenhet og frie demokratiske prosesser. Spesielt dersom man tar iveren etter 60 års hemmelighold av pandemihåndteringsdata med i betraktningen.

Det er derav forståelig at hun brukte konspirasjonskortet nokså ivrig da hun entret talerstolen i går. Med en hang til å nærmest kriminalisere kritisk tenkning med bruk av begreper som farlig, polarisering, fiende av demokratiet, løgnere, fare for liv og helse – gjorde hun det tydelig at hun ikke så noen hensikt i å diskutere sakens kjerne, nemlig; svekkelse av demokratiet.

Distraksjonene i form av lavflyvende retoriske apekatter hadde sannsynligvis til hensikt å kamuflere den tyggisrosa elefantflokken i Stortingssalen. En feilslått strategi – da flere av apene hadde forsynt seg med skattepåkostede paraplydrinker i Stortingskantina – i den grad at de krasjet i den tiltenkt usynlige elefantflokken.

Enkelte av Stortingsrepresentantene «gikk fem på» den tidligere statsministerens avledningsmanøver og følte akutt og inderlig behov for å ta avstand fra konspirasjonskortet, med andre ord prodemokratisk tenkning – i den grad at deres fremlegg framsto som en tåkete og oppspist forsvarstale.

Den fella gikk ikke Hoksrud (Frp) og Aydar (Rødt) i. Begge to adresserte den pinlige distraksjonen, hvor de flyvende apekattene til Erna ble beordret til Stortingets helsesøster for tørrlegging og inntak av aktivt kull.

https://www.stortinget.no/nn/kva-skjer-pa-stortinget/videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?meid=11270&del=1&rtid=095800&msid=144

Illustrasjon: AI

Forrige artikkelA truck drivin’ man just can’t win
Neste artikkelTankemöda (sve), tanketrøbbel (nor), trouble of thought (eng)