Nord-Korea med ny kurs?

0
©Korean Central News Agency/Korea News Service
Av Lars Birkelund.

«Gjenforening med sør er ikke lenger mulig», skal Kim Jong-un ha sagt om Koreahalvøya i sin nyttårstale, iflg TV 2 nyttårsaften.1  «Nord-Korea kommer ikke lenger til å forsøke å oppnå forsoning og gjenforening med Sør-Korea», meldte NRK samme dag.2

Dette overrasket nok flere enn meg. Jeg spurte derfor min kontakt ved Nord-Koreas ambassade i Stockholm som svarte med «Report on 9th Enlarged Plenum of 8th WPK Central Committee».3 Den forteller om Nord-Koreas strategier og tiltak på en rekke områder, som helse, effektivisering av landbruk og industri, boligbygging, utdanning mm. Nedenfor følger et utdrag som er relevant for den nye politikken vedrørende gjenforening.

Jeg har her oversatt en tekst som først har blitt oversatt fra koreansk til engelsk. Jeg aner ikke hvor god den oversettelsen er. Men hvis språket i min oversettelse ikke flyter helt godt, kan det både skyldes unøyaktigheter i oversettelsen fra koreansk til engelsk og valg jeg har foretatt, med kompromisser mellom mest mulig ordrett gjengivelse og det som lyder godt på norsk. Parentesene i teksten inneholder mine kommentarer.

Panorama of Pyongyang

«I en lang periode som strekker seg over ikke bare ti år, men mer enn et halvt århundre, har ideen og linjen bak, og politikken for nasjonal gjenforening, som fastsatt av vårt parti4 og DPRK-regjeringen5 alltid hatt full støtte fra hele nasjonen samt verdens sympati. For det er rettferdige og rimelige krav. Men til ingen nytte, da nord-sør-relasjonene har vært som en ond sirkel, der skiftende regjeringer (i sør) har medført at perioder med ambisjoner om tilnærming har blitt avløst av perioder med avvisning, da dialog har blitt avløst av konfrontasjon.

Hvis det er en fellesnevner for de sør-koreanske herskernes ‘nord-politikk’ og ‘foreningspolitikk’ gjennom tidene, så er det målet om at DPRK-regimet skal bryte sammen og at gjenforening skal skje ved at Sør ‘absorberer’ Nord. Marionettregimet har endret seg mer enn ti ganger så langt, men dets grunnlinje med ‘forening under liberalt demokrati’ har alltid vært den samme.

Marionettstyrkenes skumle ambisjon om å ødelegge vårt sosiale system og vårt regime har forblitt den samme uansett om de forfekter ‘demokrati’ eller ‘konservatisme’, sa generalsekretæren, og fortsatte: Den generelle konklusjonen trukket av vårt parti, når vi ser tilbake på de langvarige nord-sør-relasjonene, er at gjenforening aldri kan oppnås med ROK-myndighetenes6 ‘forening ved absorpsjon’ og ‘forening under liberalt demokrati’ som er deres statspolitikk, og som er i skarp motsetning til vår linje for nasjonal gjenforening basert på én nasjon og én stat med to systemer.

Selv i dette øyeblikket hevder de sørkoreanske marionettene uten å nøle at DPRK og dets folk er territorium og en befolkning som ROK bør gjenvinne, og det er skamløst spesifisert i grunnloven til ROK at ‘ROKs territorium inneholder Koreansk halvøy og dens tilknyttede øyer’.

Realitetene krever at vi inntar et nytt standpunkt til nord-sør-relasjonene og gjenforeningspolitikken. Nå må vi innrømme virkeligheten og gjøre forholdet til de sørkoreanske marionett-dukkene klarere. Vi bør ikke lenger betrakte klanen, som offentlig definerer oss som ‘hovedfienden’ (3. januar meldte Libertarian Institute at Sør-Korea og USA sammen hadde hatt øvelser med sikte på å drepe Nord-Koreas leder Kim Jong Un7) og bare søker muligheter til ‘maktsammenbrudd’ og ‘forening ved absorpsjon’ i samspill med fremmede styrker, som en partner for forsoning og gjenforening.

Det er ikke bra for DPRKs prestisje og posisjon å diskutere spørsmålet om gjenforening med denne merkelige klanen, som ikke er mer enn koloniale sendemenn for USA, bare fordi de bruker det retoriske begrepet landsmenn (om nord-koreanere). Sør-Korea er for tiden ikke annet enn en hemiplegisk misdannelse og kolonial underordnet stat hvis politikk er fullstendig ute av drift. Hele samfunnet er tilsmusset av Yankee-kultur og forsvar og sikkerhet er totalt avhengig av USA.

Nord-sør-relasjonene har blitt fullstendig fiksert på fiendtligheter mot hverandre, som forholdet mellom to krigførende stater. De er ikke lenger basert på det som forener oss. Dette kan sies å være det som preger forholdet mellom nord og sør i dag (dette var vanskelig å oversette, så her har jeg tatt meg friheter for å forklare hva jeg tror er meningen med det sies heller enn å oversette ordrett).

Denne konklusjonen, som er basert på grundige undersøkelser og en anerkjennnelse av virkeligheten, understreker behovet for å iverksette tiltak for å justere og reformere organisasjonene som er ansvarlige for sakene knyttet til sør, inkludert United Front Department i partiets sentralkomité, og for å fundamentalt endre prinsippene og orienteringen av kampen».

Jeg tolker dette som at Nord-Korea (DPRK) ikke nødvendigvis har gitt opp håpet om gjenforening, men at de (inntil videre) har gitt opp å overbevise Sør om gjenforening under konseptet ‘én nasjon og én stat med to systemer’, altså noe à la forholdet mellom Kina og Hong Kong (gjenforeningen av Tyskland kan sies å ha skjedd gjennom ‘absorbasjon’, altså at Vest-Tyskland overtok Øst-Tyskland og innførte sitt politiske og økonomiske system i hele Tyskland, samt at det østlige Tyskland i tillegg ble NATO og EU-territorium).

Nord-Koreas resignasjon forklares så med at det er umulig med gjenforening etter nevnte konsept så lenge USA har en så avgjørende innflytelse over Sør, eller marionettene i sør, som det heter i uttalelsen fra Nord-Koreas arbeiderparti. Den nord-koreanske kursendringen hviler altså, slik jeg tolker den, på et ønske om at Sør-Korea og USA skal forandre seg. Og det er mulig at nord mener det er mer sannsynlig nå enn tidligere, at verdens gang kan føre til at det nærmest skjer av seg sjøl, fordi det blir nødvendig for USA og dermed for Sør-Korea.

TV 2s artikkel, som benyttet seg av uttalelser fra professor Vladimir Tikhonov, som underviser i Koreastudier på Universitetet i Oslo, tolker også dette som et uttrykk for større sjøltillit i nord. For Nord-Korea står sterkere nå grunnet mer samarbeid med Russland mens USAs stilling i verden synes å bli svakere. Atomvåpnene har også gjort regimet mer uangripelig.

________________________________________

1. https://www.tv2.no/nyheter/utenriks/kims-sterke-advarsler-viser-hans-selvtillit/16340008/

2.  https://www.nrk.no/urix/kim-kaller-forsok-pa-gjenforening-med-sor-korea-en-feil-_-varsler-forberedelser-pa-a-utslette-landet-1.16697114

3. http://www.solidnet.org/article/WP-of-Korea-Report-on-9th-Enlarged-Plenum-of-8th-WPK-Central-Committee/
4. Nord-Koreas arbeiderparti/Workers’ Party of Korea
5. Nord-Koreas regjering
6. Republic of Korea, dvs Sør-Korea.
7. https://libertarianinstitute.org/news/us-and-south-korea-conduct-training-simulating-assassination-of-kim-jong-un/

Forrige artikkelFalske intellektuelle jobber for tenketanker som pusjer krig
Neste artikkelBare et «svært lite antall» Leopard 2-stridsvogner er operative i Ukraina