Mange europeiske politikere ønsker samarbeid med BRICS

0

Det foregår en debatt i Europaparlamentet om forholdet til BRICS. Konferansen «The Rising Power of BRICS: Implications for the European Union» 7. desember var en interessant start på dette. Debatten er blitt reist av de konservative politikerne i EU, men det er ingen tvil om at den vil spre seg til andre grupperinger. Europa er i ferd med å falle mellom alle stoler i geopolitikken og blir nødt til å orientere seg på nytt.

Av Romy Rohmann.

Den europeiske union (EU) har lansert en åpen debatt om forholdet til BRICS i Europaparlamentet, og dette er et viktig skritt bort fra amerikansk hegemoni og mot en multipolar verden.

Will the EU be able to get closer to BRICS: the first open dialogue within the EP:

Konservative europeiske politikere ønsker å styrke båndene med gruppen av fremvoksende økonomier ledet av Russland og Kina. Dette tyder på at noen ser at Vesten og USA blir mer og mer akterutseilt.

BRICS-gruppen er nå utvidet med tiltredelsen av Saudi-Arabia, Iran, Etiopia, Egypt og De forente arabiske emirater – og har potensial til å vokse til 18 medlemmer i fremtiden.

Argentina hadde søkt om medlemskap og blitt godtatt, men den nyvalgte presidenten Javier Milei vil heller alliere seg «med USA, Israel og den frie verden».

Det er også flere land som uttrykker sin interesse for å bli med: Algerie, Bolivia, Indonesia, Cuba, Den demokratiske republikken Kongo, Komorene, Gabon og Kasakhstan.

Gruppen av ikke-vestlige land har betydelig økonomisk og politisk kontroll, dette er sjølsagt hovedårsaken denne konferanse som ble avholde den 7. desember med tittelen «The Rising Power of BRICS: Implications for the European Union.»

Organisert av det Brussel-baserte analytiske senteret Vocal Europe og det konservative European People’s Party (EPP), den største politiske gruppen i Europaparlamentet, konsentrerte konferansen seg om politiske debatter og avslørte mangel på en klart definert EU-politikk angående BRICS.

Hovedtaler Tokozile Xasa, Sør-Afrikas faste representant til EU, uttalte at med utvidelsen av BRICS til BRICS+ vil alliansen representere nesten 30 prosent av verdens BNP og 47 prosent av den globale befolkningen.

Hun understreket at BRICS+ imidlertid ikke er en utfordring for eksisterende systemer, men har en ambisjon om enhet og samarbeid med et bredere spekter av utviklingsland og er for et strategisk samarbeid med tradisjonelle partnere, spesielt EU.

Det er ikke en anti-vestlig koalisjon, som mange vil tro. Siden BRICS Plus og Sør-Afrika støtter et strategisk partnerskap med EU innenfor rammen av det strategiske partnerskapet mellom Sør-Afrika og EU, er det viktig å anerkjenne det komplekse nettverket av relasjoner mellom disse enhetene, sa Xasa.

Den sørafrikanske representanten la også vekt på Afrikas potensial i økonomisk utvikling og BRICS’ rolle i å fremme et gjensidig fordelaktig partnerskap, spesielt i infrastrukturprosjekter og industrialisering på kontinentet.

«Da BRICS dukket opp, bemerket vi konsekvent at det forsterker stemmen til Sør. De har veldig klare ideer om hva de kan gjøre for felles utvikling, og skaper et partnerskap som lar landene se hvilke hindringer, områder og hvordan de kollektivt kan bidra til der vi er i dag,» bemerket Xasa.

I sin tale understreket Xasa betydningen av å fremme landbrukssamarbeid mellom EU og BRICS som et sentralt middel for langsiktig fattigdoms- og sultlindring. hun understreket den avgjørende rollen til kunnskapsdeling, og mente at det var medvirkende til å øke landbrukets produktivitet.

Den tyske parlamentsmedlemmet Helmut Geuking gjentok behovet for toleranse, enhet og samarbeid med BRICS-land, og anerkjente deres avgjørende rolle i å forme fremtidens globale økonomi.

«Vi trenger toleranse, aksept og en genuin vilje til å holde sammen og jobbe sammen. BRICS-land er avgjørende for fremtiden og hvis vi ser på økonomien,» understreket Geuking.

Den nederlandske parlamentsmedlemmet Marcel de Graaff, medlem av gruppen Identitet og demokrati, kritiserte EUs nykoloniale tilnærming. Han ba om en revurdering av økonomiske relasjoner og oppfordret til likeverdige partnerskap med utviklingsland, inkludert BRICS.

«For øyeblikket ser ikke EU seg i speilet og ser ikke at det selv provoserte regimeskiftet i Ukraina som effektivt satte Russlands sikkerhet i fare. Det du må gjøre for å nærme deg BRICS er å begynne å se, virkelig se, i speilet og deretter begynne å jobbe på likeverdig grunnlag fra et økonomisk perspektiv. Start med økonomien og begynn å respektere andre lands autonomi,» sa de Graaf.

France Jamet, et parlamentsmedlem fra Frankrike, som fremhevet viktigheten av å unngå et snevert syn på verden utelukkende basert på EUs egne erfaringer og mål, signaliserte EUs vilje til å gå i dialog med BRICS og understreket viktigheten av åpne diskusjoner om ulike spørsmål — økonomisk, demokratisk eller finansiell – med resten av verden.

«Vi kan ikke se på verden gjennom vårt eget prisme, basert på våre egne erfaringer og mål,» sa Jamet. «Jeg tror vi er i begynnelsen av en ny prosess, og det er jeg glad for. Jeg er interessert i at vi skal kunne gå i dialog med BRICS-land.»

Konferansen som hadde deltakere fra alle fraksjoner, understreket BRICS-landenes grunnleggende betydning for den globale økonomiens fremtidige vekst. Når EU navigerer i dette skiftende landskapet, oppstår en åpen og konstruktiv dialog som et nøkkelelement i å bygge varige forhold mellom regioner.

https://sputnikglobe.com/20231208/brics-momentum-is-eu-pivoting-towards-a-multipolar-horizon-1115483344.html

Denne konferansen hadde satt sammen et anerkjent panel av foredragsholdere for å gi innsikt og perspektiver på dette avgjørende geopolitiske temaet. Ekspertpanelet har engasjert seg i en diskusjon, og utforsket ulike aspekter av BRICS-EU-forholdet, med fokus på følgende emner, med utgangspunkt i BRICS-perspektivet, BRICS-landene i global sammenheng og de økende ubalansene mellom BRICS- og EU.

Publikums største interesse ble vekket av mangfoldet av meninger som ble uttrykt av parlamentsmedlemmer: Helmut Geuking, EPP, Henry Malosse, Vocal Europe Chariman, og tidligere EESC-president, Marcel de Graaff, Joachim Kuhs, MEP Gilles Lebreton og Tokozile Xasa ambassadør og misjonssjef for Republikken Sør-Afrika til EU. Sesjonen ble moderert av Bjørn Hultin, administrerende direktør i Intercity Consulting International.

Her er programmet for konferansen: https://usercontent.one/wp/www.vocaleurope.eu/wp-content/uploads/POLICY-DEBATE-The-Rising-Power-of-BRICS-Implications-for-the-EU.pdf?media=1642546813

Alle konferansedeltakerne bekreftet at det blant EU-representanter er interesse for å utforske nye veier for samarbeid uavhengig av Vesten. Åpne dialoger med ulike land kan bidra til fred og fokus på reelle spørsmål. Konferansen «The Rising Power of BRICS: Impplications for the European Union» bidro til å bane vei for nærmere forståelse og samarbeid mellom EU og BRICS i fremtiden.

De nåværende medlemmene av BRICS representerer omtrent 42% av verdens befolkning og mer enn 27 billioner dollar i akkumulert bruttonasjonalprodukt. Den utvidede gruppa vil utgjøre 46,5% av verdens befolkning, og ved å bruke IMFs 2022 BNP-data kan vi beregne at den vil utgjøre 30,8 billioner dollar av det globale BNP på 100 billioner dollar.

På den annen side viser BNP basert på kjøpekraftsparitet, eller PPP (prosentandel av globalt BNP basert på en felles varekurv som representerer den faktiske kjøpekraften), en helt annen styrkebalanse. Totalt sett øker denne utvidede BRICS nå sin andel av globalt BNP til mer enn 36% på PPP-basis, og overgår G7.

(Kilde: euronews)

Forrige artikkelGuri Melby: Ukraina kan tape – Norge må gi mer våpen
Neste artikkelDerfor er GoliatVind en dårlig idé