Humanitært og moralsk sammenbrudd

0

En bekjent av meg ble nylig overrumplet av en ukrainsk kvinne på et kjøpesenter, som ba om hjelp til mat, bleier m.m. til seg selv og sine to barn. 

Av Kari Elisabet Svare.

Den unge dama hadde ikke penger, sa hun. Herremannen syntes synd på henne og lovet å betale for varene hun behøvde. I handlevogna havnet eksklusivt pålegg, godteri og andre dyre produkter, men verken brød eller bleier og bare en halv liter melk. Da hun ville putte kostbar kosmetikk i kurven, sa mannen stopp. «For å si det sånn, så hadde jeg råd til å spandere på damen. Men hun var ikke fornøyd. Jeg fikk ikke en gang et vennlig blikk fra vedkommende», avsluttet han.  Den samlede summen kom for øvrig på kr 2362 kroner og tilsvarer 2/3 av det jeg selv bruker på mat per måned.

Beretningen satte i gang en tankerekke 

Salg av kosmetikk er den varegruppen som har økt mest i omfang. Skyldes det bare norsk forfengelighet? Når det er spørsmål om hvem som står i matkøer, blir ukrainere nevnt. Hvor stor prosent utgjør de mon tro? Og hvor mange kroner koster norske Ukraina-utlegg oss alt i alt? I Tyskland, hvor økonomien er skral, ble folket spurt om hva de mente kunne kuttes. «Støtten til Ukraina», svarte 45%. Men å bli spurt betyr ikke å bli hørt. 

Norge er fortsatt et rikt land

Klart vi må hjelpe mennesker i nød, men fortrinnsvis dem vi har ødelagt for ved å støtte opp om kriger og bidratt med våpen, for eksempel rakettdrivstoff og bombekastere, som benyttes i folkemordet på palestinere.

Jeg skal ikke påstå at beretningen jeg startet med er betegnende for alle ukrainerne vi har ønsket velkommen, men i hvilken grad byr vi på systemer som utnyttes? De fleste vi tar imot er kvinner og barn. Hvor mange er menn mellom 18 og 60 år? Jeg bare lurer siden de regnes som stridsdyktige og ikke har lov til å forlate Ukraina.  

Ikke lenge etter nevnte hendelse tok regjeringa saken 

Siden krigen brøt ut har landet vårt tatt i mot 65.000 ukrainere, 29.000 så langt i år: Dobbelt så mange som Sverige, Danmark og Finland til sammen i løpet av en 13-ukers periode. Så oppdaget de, som bestyrer landet, at de er to ganger «snillere» enn danskene og sponser dette utvalgte folkeslaget opptil fire ganger mer enn Sverige. I tillegg har færre kommet i arbeid, 19% her mot 56% i Danmark. Og staten, det vil si skattebetalende nordmenn og -kvinner, tappes for penger for å livnære dem uten inntekt. 

For litt siden sa Justisministeren at vi må forberede oss på at det kommer flere selv om mange kommuner hadde meldt at de manglet kapasitet. Disse nye innbyggerne behøver boliger, skoleplasser for barn som ikke snakker norsk, samt norskopplæring for voksne, og de belaster kommunenes tjenestebudsjett. Nå skal det strammes inn på rausheta, kan hende antallet går ned.

Vi må hjelpe flyktninger der de er

Politikersnakk stemmer ikke med praksis. En gang i blant får vi glimt av folk som sitter fast i håpløse leire eller drukner i Middelhavet. Jeg reagerer på det skeive forholdet mellom assistansen vi gir ukrainere i forhold til andre folkeslag.

De må da kunne hjelpes i eget land? Det foregår ingen fullskala krig i Ukraina. Mye av landet kan regnes som trygt. Forsvarslinja ligger fast i øst og rikker seg ikke så det synes.

Tankerekka fortsetter 

Israels krigføring i Gaza har skubbet Ukraina ut av tv-ruta, og verdens doble moral kaster grelle skygger. Det ble sagt på NRK at USA presser Israel for at de skal stanse sin krigsforbryterske virksomhet. Det er ikke sant. Å bruke streng stemme duger ikke mot et land som aldri har etterkommet en eneste av omtrent 30 FN-resolusjoner. Tvert imot har USA økt våpenleveransene så Israel har kunnet fortsette med etnisk rensing og andre folkerettsbrudd. 

Mandag 20. februar fordømte FN Netanyahu-regjeringas planlagte utvidelse av ulovlige bosettinger på palestinsk jord. Den 7. desember kom meldinga om at Israel har godkjent 1700 nye boliger i Øst-Jerusalem, hvorav halvparten skal bygges på annektert grunn. Den 8. desember stemte et overveldende flertall i FNs sikkerhetsråd for umiddelbar våpenhvile på Gaza. USA blokkerte resolusjonen i flere nye runder. I den fjerde brukte Russland sin vetorett, fordi den endelige teksten var utvannet. Deretter stemte begge disse blankt, og det ble vedtatt at humanitær hjelp må slippe inn. Men en ting er å komme innenfor murene, en annen å få spredt varene der framkommeligheta forverres for hvert bombetokt. Dessuten må hjelpearbeiderne som skal fordele varene garanteres sikkerhet, eller bør. 

Et maktesløst og tafatt verdenssamfunn

Motstanden er massiv fra land som har 7/8 del av verdens befolkning. Også internt øker presset. Josh Paul, tidligere toppbyråkrat, har sagt opp jobben i protest mot sitt eget lands våpenleveranser til Israel. Nå ber han Norge heve stemmen. Han har ikke forstått hvor lojale norske politikere er mot den amerikanske overmakta.

Uka etter at Sikkerhetsrådet sa sitt første gang, stemte 153 av FNs 193 medlemsland for en resolusjon som uttrykker «alvorlig bekymring over den katastrofale humanitære situasjonen på Gazastripen og lidelsene til den palestinske sivilbefolkningen». Israel svarte som de bruker: Vi bryr oss ikke. Vi gir oss ikke. Vi skal fortsette å skyte. Selv om regnet pøser ned over mennesker svekket av sult som lever under horrible forhold, fortsetter terrorbombingen, drapene, arrestasjonene.  

USA har makt og kan stille krav

Men hvem tør eller kan presse dem? Jeg forstår at ymse og innfløkte interesser og hensyn gjør seg gjeldende. Men tenk om amerikanerne hadde gjort som de bruker å gjøre med andre «ulydige» land? Da de ønsket regimeskifte i Venezuela, for å få kloa i oljen deres, men ikke fikk det til, beslagla de landets gullreserver.

Afghanistans valutareserver i amerikanske banker samt all bistand ble frosset da Taliban, som USA og vi hadde kriget mot i 20 år uten suksess, fikk makta tilbake. Dette til tross for at landet var krigsherja og utarmet. Sanksjonene mot Russland ble iverksatt straks de hadde startet sin militære operasjon og har siden økt i antall. EUs ellevte sanksjonspakke ble iverksatt i begynnelsen av oktober. Og nå, rett før jul, truer  Biden med å sanksjonere  banker. Hvis de ikke gjør som han befaler, skal de utestenges fra det amerikanske finanssystemet. Før vi aner kan det omvendte skje. 

I tillegg er Putin for lengst ettersøkt av ICC, Den internasjonale domstolen for krigsforbrytelser.

Jeg gjennomskuer hykleri, unnfallenhet, forbehold 

Det gjelder både sivilister, ledere og land som fordømmer det som skjer i Gaza, det må de jo, men ellers er maktesløse og ikke velger side, noe som også er et valg. Et feigt og umoralsk valg. For palestinerne blir forholdene verre fra dag til dag. Israel bryter skamløst alle internasjonale lover. Hvis disse skal ha verdi, må styresmaktene stilles til ansvar, fort.

Ingen skulle straffefritt kunne levere våpen til Russland, men å forsyne Israel er lov. Verdens største våpenprodusent selger til hvem de vil. 

Her hjemme foreslo SV at Norge kunne ta en ledende rolle i det internasjonale samarbeidet for å avdekke, etterforske og straffeforfølge krigsforbrytelsene Israel begår på Gaza. Flertallet på Stortinget var imot. En representant for SP unnskyldte seg med at konflikten allerede er under behandling hos ICC. Mens KrF snakket det bort med at  ICC skal få stå «så fritt som mulig», uten deres  innblanding. Da det gjaldt å samle bevis og følge opp Russlands folkerettsbrudd i Ukraina høres ingen tvilende røster fra Løvebakken. Tvert om.

På Dagsrevyen 17/12 fikk vi vite at rundt 1000 barn i Gaza har mistet kroppsdeler på grunn av massive bombetokt. For litt siden fremmet MDG forslag om å ta imot noen av Gazas alt for mange hardt skadde unger og gi dem behandling her. «Man får mer ut av pengene ved å hjelpe dem der de er», svarte representanten for regjeringa. Det vil si: Der de lider under umenneskelige forhold, fryser, sulter, skades, drikker urent vann, blir syke, mangler alt, til og med sykehus, medisiner og kan hende foreldre. Derimot har Norge tatt seg råd til å hente og behandle mer enn 300 krigsskadde ukrainske soldater. 

Først må angrepene stanse

Varer, medisinsk utstyr og helsehjelp må inn. USA kan danne en korridor for nødhjelp via sjøveien inn til Gaza. De kan stanse all våpen- og pengestøtte og kreve varig våpenhvile. Selv om mange sanksjoner, som er myntet på regimeskifte, ikke har hatt ønsket effekt, ville det garantert vært en vekker for israelske myndigheter. Hva med å innføre handelsboikott, frosset bankkontoer, sanksjonert og truet alle som ikke fulgte opp samt saksøkt Netanyahu? Avvist israelske idrettsutøvere, blokkert israelsk kultur, nektet dem å delta i neste års Eurovusjon? 

Men nei. Ikke så mye som en bitte liten sanksjon. Ingen stiller krav makt bak, og ingen ansvarliggjøres. Ikke rart at flertallet av verdens befolkning ser dobbeltmoralen. 

Svart senker natten seg over Betlehem
alle herberger er tomme denne jula
Ingen vil inn
Ingen slipper ut
Englenes sang om fred er byttet med bomber
30.000 dropp er ikke nok,
20.000 døde er for få 
 
Er det lov å drepe barn mor?
Ja, noen barn er det lov å drepe
i tusentall

Kari Elisabet Svare

Forrige artikkelFN-rapport: over 570.000 mennesker sulter i Gaza
Neste artikkelSamtale med Ståle Gislason, veteran fra FN-styrken i Libanon