Biden forsøker å avvise søksmålet om folkemord

0

Av Sourav Chakraborty, The International.


I en betydelig juridisk utvikling har Biden-administrasjonen levert inn et forslag til føderal rett som søker avvisning av et søksmål som anklager president Joe Biden og hans team for ikke å ha reagert mot en folkemordshandling mot palestinere i Gaza.

Handlingen har utløst kritikk fra menneskerettighetsgrupper, med anklager om at administrasjonen forsøker å unndra seg juridisk ansvar for Israels handlinger i Gaza, samtidig som den understreker tett amerikansk-israelsk koordinering.

Dette skjedde få timer etter USAs nylige veto mot en resolusjon fra FNs sikkerhetsråd (UNSC), som krever en umiddelbar humanitær våpenhvile i Palestina-krisen. Vetoet kom etter at 13 medlemmer av Sikkerhetsrådet støttet resolusjonen, fremmet av De forente arabiske emirater, mens Storbritannia avsto fra å stemme.

Center for Constitutional Rights, som er part i søksmålet, kom med følgende uttalelse den 9. desember som svar på Biden-administrasjonens forslag til domstolen:

Den amerikanske regjeringens innlevering kom timer etter at den la ned veto mot en resolusjon i FNs sikkerhetsråd som ba om våpenhvile. Den amerikanske regjeringens forslag er ikke mindre skuffende, selv om det var forutsigbart. President Biden, utenriksminister Blinken og forsvarsminister Austin forsøker å unndra seg juridisk ansvar for deres manglende evne til å forhindre – og medvirkningen til – Israels gjennomføring av folkemord på palestinere på Gazastripen.

Deres advokater legger vekt på spørsmål om jurisdiksjon i stedet for innholdet i søksmålet, som ble anlagt av palestinske menneskerettighetsgrupper, palestinere som bor i Gaza og palestinere i USA med familiemedlemmer som bor i Gaza.

På deres vegne søker vi en nødrettskjennelse for å stanse USAs støtte til Israels nådeløse angrep og brutale beleiring. Klagen presenterer omfattende og kraftige bevis for at Israel begår folkemord:

Israels politiske ledere handler på klart artikulert intensjon om folkemord, overvåker og eskalerer en militær kampanje som er rettet mot sivile og sivil infrastruktur og nekter alle innbyggere i Gaza mat, vann og andre nødvendigheter. Siden 7. oktober har Israel drept mer enn 21.000 mennesker i Gaza, inkludert mer enn 6.500 barn. Faktisk dreper Israel barn i et tempo usett noe sted i verden de siste årene. Både Røde Kors og FN melder at det ikke finnes noe trygt sted for sivile i Gaza. Israel kunne ikke gjennomføre denne kampanjen for folkemord uten betingelsesløs diplomatisk og militær støtte fra USA.

USA skryter av sin tette koordinering med Israel, men forsøker i sitt forslag til retten å unndra seg ansvar ved å understreke Israels uavhengighet.

Regjeringens svar er desto mer bemerkelsesverdig på grunn av timingen. 75-årsjubileet for konvensjonen mot folkemord, verdens første menneskerettighetstraktat, som FNs generalforsamling enstemmig vedtok i 1948 som svar på Holocausts grusomheter. Traktaten definerer folkemord som handlinger begått «med hensikt å ødelegge, helt eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe» og forplikter stater til å forhindre det.

I sin erklæring til støtte for søksmålet, sier William Schabas, allment ansett som verdens ledende juridiske ekspert på folkemord, at USA var forpliktet til å bruke sin betydelige innflytelse over Israel for å forhindre folkemord i det øyeblikket de ble klar over at det var en risiko for at det fant sted.

President Biden og andre høytstående embetsrepresentanter har ikke bare mislyktes i å forhindre folkemord, de har støttet det, i strid med konvensjonen mot folkemord og folkerettslig sedvanerett.

Saken fortsetter. Center for Constitutional Rights forfølger den med hast på vegne av våre klienter, som sammen med millioner av andre gjennomlever de ødeleggende effektene av Israels herjinger.

Det går frem av uttalelsen ovenfor, at der advokatene til Biden-administrasjonen søkte om manglende jurisdiksjon, baserte saksøkers advokater seg på amerikanske lover som sier at føderale domstoler har jurisdiksjon over saker i forbindelse med brudd på folkeretten eller traktater.

Søksmålet ble opprinnelig anlagt i en føderal domstol i Nord-California, med en alvorlig anklage mot president Joe Biden, utenriksminister Antony Blinken og forsvarsminister Lloyd Austin, for ikke å ha forhindret et folkemord mot det palestinske folket, midt under Israels angrep på Gaza.

Nå med fremdriften av søksmålet gjennom det amerikanske rettssystemet, møter president Biden økende misnøye fra de vanlige amerikanerne og i sin egen administrasjon, over sin politiske tilnærming til Palestina-krisen. Krisen, som har pågått siden 7. oktober, har resultert i betydelige tap og fordrivelse, med anklager om folkemord som fører til rettslige skritt mot den amerikanske regjeringen. Som et resultat får slagord som «Biden, Biden, du kan ikke gjemme deg!», «Vi anklager deg for folkemord!» fart i USA.

Biden Seeks to Dismiss the Charge of Genocide

Oversatt for steigan.no av Espen B. Øyulvstad

Forrige artikkelJemen er klar til å stirre ned en ny imperiekoalisjon
Neste artikkelNorthvolt i Sverige har tapt 11 milliarder hittil i år
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.