Quod erat demonstrandum – Israel har atomvåpen!

0

Av Terje Sørensen, pensjonert advokat.

Forutsatt at Israel ikke har fått atomvåpen besørget av landets menings-, trosfrender i USA og/eller andre land, ser det i og med artikkelen fra Times of Israel, sammenholdt med bolken fra NRK at Israel selv har atomvåpen.

Og hva er så overraskende med dét, synes du?

Jo, saken er nemlig den at Israel aldri har bekreftet offisielt at de har atomvåpen, men det er allment anerkjent at landet har utviklet og innehar slikt noe. Dette er kjent som Israels «politikk med kjernefysisk tvetydighet,» som innebærer at de ikke bekrefter eller avkrefter eksistensen av kjernefysiske våpen.

Den første indikasjonen på at Israel hadde utviklet atomvåpen kom på 1960-tallet. Landet har aldri signert Ikkespredningsavtalen (NPT), som er en internasjonal avtale som forplikter land til å begrense spredningen av kjernevåpen og arbeide for kjernefri verden.

Israels politikk med kjernefysisk tvetydighet har ført til internasjonal bekymring og debatt. Andre land i Midtøsten har krevd at Israel skal avsløre sine kjernefysiske kapasiteter som en del av en bredere nedrustningsprosess i regionen.

Mens det er bred enighet om at Israel innehar kjernevåpen, forblir de offisielt uuttalt om saken og fortsetter å opprettholde sin politikk med kjernefysisk tvetydighet.

Tilbake i 1986 var nyhetene ganske så fulle med stoff om mannen som er mest kjent for å ha avslørt informasjon om Israels atomvåpenanlegg. Han het (og er vel fortsatt i live og heter trolig det samme), nemlig Mordechai Vanunu. Han var en tidligere tekniker ved Dimona-nukleærreaktoren i Israel. I 1986 avslørte han detaljer om Israels atomvåpenprogram til den britiske avisen The Sunday Times. Dette førte til internasjonal oppmerksomhet og kontrovers (illustrasjonene C og D).

Vanunus handlinger førte til hans arrestasjon og rettssak i Israel, hvor han ble dømt for forræderi og spionasje. Han ble fengslet i mange år, og han har siden blitt kjent som en kontroversiell figur i debatten om Israels atomvåpenprogram og spørsmål knyttet til ytringsfrihet og nasjonal sikkerhet.

Terje Sørensen

Pensjonert advokat

Forrige artikkelNår Høyesterett bekrefter at det er EU som bestemmer i Norge via EØS-avtalen
Neste artikkelDe har skapt ei strømkrise i Norge og tjener grovt på den