Opiumproduksjonen i Afghanistan falt med 95% etter at USA trakk seg ut

0

For et pussig sammentreff! FN-rapporten Afghanistan opium survey 2023 kan fortelle at opiumproduksjonen i landet har falt med 95% etter at USA og deres allierte (deriblant Norge) trakk seg ut.

Rapporten finnes her.

I rapporten heter det:

I 2023 gikk dyrkingen av opiumsvalmuer og opiumsproduksjonen dramatisk ned etter at forbudet forbud mot «valmuedyrking og alle typer narkotika» ble kunngjort av de-facto myndighetene (DfA) i april 2022.

Opiumsvalmuedyrking falt dramatisk over alle deler av landet og nesten helt i noen provinser hvor opiumsvalmue ble dyrket ulovlig i mange år. Nasjonalt er areal under dyrkingen gikk ned med 95% til totalt bare 10 800 ha, noe som indikerer at bøndene holdt seg til forbud som ble kunngjort i april 2022.

Følgelig har dette redusert tilgangen på opium og eksportkvalitetsheroin som kommer ut av høstingen i 2023. Opiumproduksjonen så en tilsvarende nedgang på 95 % fra 6200 tonn produsert i 2022 til 333 tonn i 2023. Den totale opiumshøsten i 2023 kan konverteres til 24-38 tonn eksportheroin kvalitet (50 – 70 % renhet). I 2022 var mengden 350-580 tonn.

Taliban knuste CIAs heroinbonanza i Afghanistan.

Taliban har ikke én, men to ganger utryddet Afghanistans valmuedyrking, verdens største kilde til heroin. Til tross for vestlige anklager, har det aldri vært Taliban som har stått bak den afghanske narkotikaindustrien, men derimot USA og dets allierte, med milliarder i fortjeneste som er blitt hvitvasket gjennom det globale finanssystemet.

Dette skriver William Van Wagenen i The Cradle.

I kjølvannet av USAs og Storbritannias kaotiske tilbaketrekning fra Afghanistan i august 2021, advarte den pakistanske journalisten Hamid Mir i Washington Post om farene ved «å ignorere én viktig konsekvens av Talibans maktovertakelse: den kommende boomen i Afghanistans narkotikahandel». 

Mir spådde da frimodig at «i løpet av de neste årene kan en flom av narkotika fra Afghanistan bli en større trussel enn terrorisme.»

Denne prognosen om en internasjonal narkotikahandelsboom virket plausibel, tatt i betraktning av de mangeårige anklagene om at Taliban finansierer sitt langvarige opprør mot okkupasjonsmakten ved å kontrollere opiumsproduksjonen. Faktisk ble det antatt at 95 prosent av heroinen brukt i Storbritannia stammet fra afghansk opium.

En nærmere undersøkelse av hendelsene i Afghanistan avsløre imidlertid et annet perspektiv. Under dekke av «krigen mot terror» ble invasjonen til USA og Storbritannia delvis i 2001 drevet av ønsket om å gjenopprette heroinhandelen, som Taliban brått hadde avsluttet bare et år tidligere. 

Vestmaktene forsøkte å gjenopprette den lukrative strømmen av milliarder av dollar som heroinhandelen ga deres finansielle systemer. Faktisk, «I 20 år drev Amerika i hovedsak en narkostat i Afghanistan.»

Les: How the Taliban crushed the CIA’s heroin bonanza in Afghanistan.

Forrige artikkelDebatt: Den virkelighetsfjerne klimakrisen
Neste artikkelIsraels endelige løsning for palestinerne