Den Arabiske Liga: Uenighet på toppmøte i Riyadh

0

I et krisemøte, 36 dager etter at Israel startet sin krig mot Gaza, fordømte utvetydig de arabiske og islamske landene Israel , men klarte likevel ikke å vedta noen tiltak som vil kunne få slutt på israelsk aggresjon eller dempe den pågående menneskelige krisen. I går, lørdag ble det avholdt toppmøte angående situasjonen i Gaza, med ledere fra medlemslandene i Ligaen av Arabiske stater. I forkant hadde de deltatt i et forberedende møte for å utarbeide innhold til inkludering i det som skal bli utkomme av toppmøtet.

Det kombinerte toppmøte for Den arabiske liga og Organisasjonen for islamsk samarbeid fordømte på det sterkeste Israels massive bombardement av Gaza, som har drept godt over 10.000 sivile, og ba om en umiddelbar slutt på krigen.

Resultatet av et felles toppmøte for Den arabiske liga og Organisasjonen for islamsk samarbeid i den saudiske hovedstaden fremhevet regionale splittelser om hvordan man skal svare på krigen, selv om frykten øker for at den kan trekke inn i andre land, skriver Le Monde

Visse forskjeller har dukket opp mellom ytterpunktene i perspektiv, fra ledere som ber om en fornyet internasjonal fredsinnsats og langsiktige samtaler om konflikten, til Iran, hvis president Ebrahim Raisi skal ha foreslått arabiske land om å «væpne det palestinske folket». «Islamske regjeringer bør utpeke okkupasjons- og aggressorregimets hær som en terrororganisasjon,»

Raisis stopp i Riyadh gjorde ham til den første iranske presidenten som satte sin fot i Saudi-Arabia siden Mahmoud Ahmadinejad deltok på et OIC-møte i kongeriket i 2012. I tillegg til å tale på toppmøtet, hadde han et eget møte med prins Mohammed bin Salman.

Al Araby viser til kilder som er kjent med diskusjonene på det forberedende møtet. Fremtredende arabiske land i Ligaen av Arabiske stater sendte individuelle forslag ment å bli inkludert i avgjørelsen fra toppmøtet for å demonstrere styrken til de arabiske landene og skape press for å stoppe de israelske forbrytelser på Gazastripen.
Andre land i Den arabiske liga hindret vedtakelsen av disse paragrafene, noe som førte til at de ble erstattet med paragrafer som ikke beskriver noen prosedyrer.

Assisterende generalsekretær for den Arabiske Liga, Hossam Zaki, bekreftet ved avslutningen av møtet med arabiske utenriksministre at møtet godkjente den endelige versjonen av utkastet til resolusjon som ble lagt fram for det arabiske toppmøtet i går, lørdag.

Palestina, Syria, Algerie, Tunisia, Irak, Libanon, Kuwait, Qatar, Oman, Libya, Jemen leverte de skriftlige forslagene til en plan som inkluderte

1) Hindre bruk av amerikanske og andre militærbaser i arabiske land for å forsyne Israel med våpen og ammunisjon.
2) Frysing av arabiske diplomatiske, økonomiske, sikkerhetsmessige og militære forbindelser med Israel.
3) Økonomiske press ved å bruke olje og andre arabiske økonomiske evner for å stoppe aggresjonen.
4) Hindre israelsk sivil luftfart fra å fly i arabisk luftrom.
5) Danne en arabisk ministerkomité som umiddelbart vil reise til New York, Washington, Brussel, Genève, London og Paris for å formidle det arabiske toppmøtets anmodning om å stoppe den israelske aggresjonen mot Gaza.

Klausulene ble godkjent av elleve stater og avvist av Saudi-Arabia, Bahrain, Marokko, De Forente Arabiske Emirater.

Ifølge kildene som snakket med Al-Arabi Al-Jadeed, ble «Irak, Algerie og Tunisia svært opprørt av et avsnitt som ble utarbeidet for å fordømme drap på sivile på både palestinsk og israelsk side, og disse landene registrerte veldig sterke, skriftlige forbehold om resolusjonen.» Hun fortsatte: «Det var en stor debatt i møtesalen, og sesjonen ble suspendert i to timer på forespørsel fra Libya, Tunisia og Algerie.»

I følge informasjon innhentet av Al-Arabi Al-Jadeed, tok Irak forbehold i teksten til resolusjonen til begrepet «fordømmer drap på sivile», begrepet «tostatsløsning» uansett hvor det forekommer i resolusjonen, og begrepet «etablering av normale forhold til det» [Israel]), fordi det ikke er i samsvar med irakiske lover. Tunisia tok også forbehold om paragraf i resolusjonen.

Etter å ha latt et lovforslag som kriminaliserer forholdet til den jødiske staten gå gjennom komiteen i Forsamlingen for Folkets representanter (ARP), gjorde president Kais Saied en brå helomvending. Da lovforslaget ble behandlet for parlamentsmedlemmer i en hektisk fellessamling torsdag 2. november, erklærte statsoverhodet sin motstand mot det, til tross for støtte fra et flertall av parlamentsmedlemmene. Etter talen hans trakk også presidenten for forsamlingen av folkets representanter (ARP), Brahim Bouderbala, støtten.

Den algeriske delegasjonen tok avstand fra det de kalte «likhet mellom offeret og bøddelen», og beklaget at de ikke spesifiserte hvem de sivile som var involvert i drapet var, ettersom det kunne forstås av avsnittet som tok for seg dette at forbrytelsene som er begått er de samme av begge parter.
Den algeriske delegasjonen krevde å utelate enhver henvisning eller henvisning til rollen til Al-Quds-komiteen fordi de mener at utfordringene og omstendighetene ikke tillater ros til komitéer og institusjoner som ikke vært å se i denne saken, og deres ineffektivitet.

Etter møtet uttalte Hossam Zaki, assisterende generalsekretær i Den arabiske liga, at resolusjonen lar det internasjonale samfunnet forstå den arabiske og palestinske posisjonen riktig og har som mål å stoppe israelsk aggresjon.

De to toppmøtene i Den arabiske liga og Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC) ble slått sammen for å overvinne mangel på konsensus og produsere en enhetlig arabisk-islamsk holdning til israelsk aggresjon.

Kilder bekreftet overfor Al-Araby Al-Jadeed at sammenslåingen av de to arrangementene, som opprinnelig var planlagt å holdes hver for seg samme dag, ble bedt om av halvparten av utenriksministrene til OIC.

Tungtveiende nasjoner i Den arabiske liga hindret altså vedtakelsen av seriøse forslag som kunne presset Israel til å slutte med angrepene. Disse innflytelsesrike landene presset i stedet på for «vage» bestemmelser.

Resolusjonen på 31 klausuler understreket behovet for en rettferdig og varig fred basert på tostatsløsningen. De oppfordrer det internasjonale samfunnet til å holde Israel ansvarlig for sine handlinger og beskytte rettighetene til det palestinske folket.

Resolusjonen avviser ethvert forsøk på å beskrive Israels angrep som selvforsvar eller forsvarlige under påskudd, og krever at FNs sikkerhetsråd tar en bindende beslutning om å stanse aggresjonen og begrense Israels koloniale okkupasjon, som konsekvent har brutt internasjonal lov, og ulike FN. oppløsninger.

Resolusjonen oppfordrer det internasjonale samfunnet til å anerkjenne Israel som en okkupasjonsmakt, med alle de medfølgende konsekvenser i internasjonal humanitær rett. Dette inkluderer bygging og utvidelse av bosetninger, landkonfiskering og fordrivelse av palestinere fra hjemmene sine.

En av de viktigste bestemmelsene i resolusjonen oppfordrer alle land til å slutte å eksportere våpen og ammunisjon til okkupasjonsmyndighetene, som brukes av den israelske hæren og terroristbosettere til å utøve vold mot det palestinske folket og ødelegge deres hjem, sykehus, skoler, moskeer. , kirker og annen viktig infrastruktur.

Kilden uttalte også at humanitære våpenhviler ikke er et kjerneelement i den arabiske holdningen siden araberne krever en umiddelbar og fullstendig våpenhvile.

I tillegg understreket han at araberne avviser alle ideer fra Israel eller andre land om separasjon av Gaza fra Vestbredden, og understreket at den arabiske posisjonen har grundig undersøkt og avvist disse ideene og ikke vil være på linje med dem.

Prins Faisal bin Farhan, den saudiske utenriksministeren, fordømte på samme måte «dobbeltstandarder» i verdens respons på krigen, og sa at Israel slipper unna for brudd på folkeretten.

«Det er enighet blant medlemmene av Den arabiske liga om deres fullstendige avvisning av ideen om å fortrenge palestinerne. Det er politiske beslutninger på høyt nivå som vil bli tatt av medlemmer av Den arabiske liga, og ligaens generalsekretær må ta over implementeringsmekanismen etter det, sa Zaki.

Det er lite håndfast, altså, og Israel vil fortsette brutaliteten uten plagsomme sanksjoner.
Lederne i de arabiske landene som gikk i mot forslagene til konkrete straffetiltak vil måtte gå på eggeskall hjemme i sine respektive land. Solidariteten med Palestina er på kokepunktet og dette koblet til ledere som ikke våger å sette hardt mot hardt mot den sionistiske okkupasjonen av Palestina kan få innenriks følger.

I Marokko har sterk mobilisering til støtte for Gaza satt regjeringen i en delikat posisjon
I marsjen som ble organisert i midten av forrige måned i hovedstaden Rabat, til støtte for Gaza og for å forsvare det palestinske folkets rett til å ha en uavhengig stat, var den største samlingen på tjue år. Hundretusenvis av mennesker har derfor krevd suspendering av normaliseringen som er signert mellom Marokko og Israel siden slutten av 2020. En posisjon som setter den marokkanske regjeringen i en delikat posisjon med hensyn til normalisering.

I Algerie gjenoppretter Palestina-saken retten til å demonstrere
Flere tusen algeriere demonstrerte i forrige måned over hele landet til støtte for Palestina, mens folkelige samlinger har vært strengt regulert, om ikke forbudt, siden 2021.

Den syriske presidenten Bashar al Assads tale innledet med å fremheve at saken er ikke Gaza, saken er Palestina. Syrias president Bashar al-Assad sa at mangel på konkrete straffetiltak mot Israel vil gjøre toppmøtet tannløst. «Hvis vi ikke har reelle verktøy for press, så vil ethvert skritt vi tar eller tale vi holder, ikke ha noen betydning,» sa Assad, som ble ønsket velkommen tilbake i den arabiske flokken i år etter en langvarig rift om landets borgerkrig. Han sa at ingen land i Midtøsten burde engasjere seg i noen «politisk prosess» med Israel, inkludert utvikling av økonomiske forbindelser inntil en varig våpenhvile er oppnådd.

YouTube player
Forrige artikkelEr et sluttspill i sikte for Ukraina?
Neste artikkelDet ugjennomførlige grønne skiftet