Aladdin – et skummelt finanseventyr?

0
Ånden er ute av Aladdins lampe

Vi snakker ikke om Walt Disneys filmeventyr her. Det vi snakker om er BlackRocks AI robot, som minner mer om Skynet i Terminator 3 enn den søte Aladdin-gutten.

Av Lene.

Bør vi engasjere oss litt i forhold til denne roboten? Du får vurdere selv, men det er snakk om en mega-aktør i vår finansverden, som også har store politiske implikasjoner.

Larry Fink grunnla BlackRock i 1988. I dag sitter han fortsatt som styreleder og administrerende direktør der. Verdt å merke seg, er at han også sitter i styret til World Economic Forum. Forumet som blant annet har store planer for Smart Cities, IoT og digitalisering. Fink har utviklet BlackRock til verdens største kapitalforvaltningsselskap (asset management company). Det er ingen liten bragd. Noe av sjakktrekket, eller kanskje heller en sentral del av forutsetningen for denne vanvittige suksessen, ligger i utviklingen av Aladdin – AI roboten som blant annet Will Dunn i The New Statesman omtaler som «mektigere enn tradisjonell politikk».

Det er nesten vanskelig å fatte hvor mye penger Aladdin forvalter. Noe av Dunns poeng er vel at med likvider og kapasiteter av disse dimensjoner, blir man mektigere enn nasjoner. I artikkelen linket til over er det gjort et lite forsøk på å forklare likviditetsomfanget. Hvis du tok hver eneste krone fra hver bank i hvert land i verden, tømte lommebøker, lommer og sparegrisene til hele jordens befolkning, ville du ha en haug med kontanter verdt rundt fem billioner dollar. Den totale verdien av eiendeler under forvaltning av BlackRock er 9,4 billioner dollar. I tillegg til dette leverer Aladdin også risikoanalyser på eiendelene som forvaltes av sine kunder, som er verdsatt til mer enn det dobbelte av dette beløpet. Totalt sett har Aladdin en effekt på forvaltningen av rundt ti prosent av verdens finansielle eiendeler, eller 21,6 billioner dollar (2023). Over 25 år har det vokst til et system som er direkte eller indirekte ansvarlig for mer enn fire ganger verdien av alle pengene i verden. (Offisiell nettside.)

Wall streets hemmelige våpen

Flere har satt fokus på denne enorme konsentrasjonen av kontroll med rikdom, og ikke minst at det er en kunstig intelligens som kontrollerer denne rikdommen. I fjor la Roger James Hamilton ut videoen under. Videoen spiller riktignok på skremselsfaktoren denne AI teknologien nører opp under, men likevel inneholder den noen interessante betraktninger.

YouTube player

En ting som er sikkert – verden er i ferd med å organiseres på en litt annen måte enn det du lærte på skolebenken. De færreste lærere er nok oppdatert på den rivende AI utviklingen, og hva det har å si for den økonomisk-finansielle situasjonen og ikke minst koordinasjon og samarbeid mellom ulike finansielle institusjoner. Hamilton har med følgende tittel på sin video «Wall street’s secret weapon to control the world», heller ikke unnlatt å utfordre. Han viser også sin evne til å underholde. Samtidig kan videoen få oss til å undres og ikke minst stille spørsmål ved den økonomiske eller finansielle verdenssituasjonen vi står overfor til idag. Er det greit at et selskap sitter på så mye finansiell makt og kontroll, og hva kan det eventuelt føre til?

Videoen starter med å påpeke at denne AI-en er så kraftig at den i løpet av de siste 10 årene i det stille har skapt verdens største selskap noensinne. Den sluker aktiva i alle bransjer, fra telcom til skjønnhet til media til mat til teknologiselskaper. Aladdin kontrollerer nå 21 billioner dollar av vår globale økonomi. For å sette det i perspektiv, det er mer en hele EUs BNP på 15 billioner. Forøvrig ligger USAs BNP på 20 billioner. Videre sies følgende:

«Denne roboten styrer handlingene til den amerikanske sentralbanken, nesten alle større banker og investeringsfond på Wall Street, og over 17.000 tradere. Den kontrollerer halvparten av alle ETF-er, 17 prosent av obligasjonsmarkedet, 10 prosent av det globale aksjemarkedet, og utfører en kvart million handler hver eneste dag sammen med milliarder av prognoser hver uke.»

Omfanget og inngripen i den finansielle hverdagen, i form av finansiell påvirkning, foretatte investeringer og transaksjoner er i så tilfelle formidabel. Vi snakker om dimensjoner verden aldri før har vært vitne til.

«Year after year it hoovers up trillions of data points on every market, every company, every asset, and now every person on the planet: what we buy, sell and say. In this way, it learns what to buy and what to sell far better than any human being.»

Det som også påpekes er hvordan data, AI og finans kobles sammen. Dette er noe som gir uante muligheter for økonomisk gevinst og ikke minst kontroll. Man trenger hverken være finansanalytiker eller gravejournalist for å se det. Samtidig gir det uante muligheter for de få i ledelse bak dette gigantiske monstrumet av en bedrift, som BlackRock har utviklet seg til å bli. For BlackRock besitter denne enorme og ettertraktede AI-ressursen noe andre aktører i finansverden har nytte av. Eller kanskje man heller bør snakke om avhengighet fremfor nytte? I videoen uttrykkes dette forholdet på følgende måte:

«År etter år samler den seg opp billioner av datapunkter på hvert marked, hvert selskap, hver eiendel, og nå hver person på planeten: hva vi kjøper, selger og sier. På denne måten lærer den hva den skal kjøpe og selge langt bedre enn noe menneske.»

BlackRocks eventyr

Går man inn på BlacRock sine hjemmesider https://www.blackrock.com/aladdin, sies Aladdin å gi «The clarity to act in a complex world».

Ja, det er vel ingen som tviler på at det ligger enorme muligheter i AI-ens kapasitet til å behandle data og komme opp med svar på lønnsomme finansstrategier. Lønnsomme strategier for finanseliten utelukkende. Dette kan du også lese ut av BlackRock sine sider:

«Alt vi gjør er styrt av overbevisningen om at investorer trenger denne klarheten på hvert punkt i investeringsprosessen for å ta mer informerte beslutninger, skalere effektivt og oppnå bedre investeringsresultater. I jakten på dette målet er vi nådeløst innoverende og utvikler Aladdin-teknologien kontinuerlig. Mer enn investeringsprogramvare, Aladdin-teknologi gir klarhet og tilkobling til verdens finansielle økosystem.»

Med fine blankpolerte moteord adoptert fra økologien som «finanselt økosystem» bygger BlackRock bildet av en aktør som tenker helhet og ivaretakelse. Men begrepet finansielt økosystem er så langt du kan komme fra naturens eget økosystem, som er basert på helt andre verdier knyttet til opprettholdelse. BlackRock er med på å stimulere fremgang og profittering for kun en liten del av verdens befolkning. Vi snakker om kontroll og myndighet med hvem som skal bestå og satses videre på. Den enes død den andres brød gis på nytt innhold i disse tider.

Et digitalt finansielt kompleks

En kritisk røst i forhold til utviklingen i den internasjonale finansverden, er økonomen og forfatteren Ernst Wolff. Steigan har referert til han tidligere. I et intervju med den nederlandske avisen De Andere Krant, viser Wolff at med selskaper som BlackRock på asset management toppen, har vi fått en endret makt- og kontroll struktur i verden. Intervjuet er referert på avisens hjemmeside, men også lagt ut på YouTube.

YouTube player

Den nye makten dreier seg om IT-selskaper, data, og altså også AI.

«Det er en ny kraft i bakgrunnen som har kommet opp i løpet av de siste 50 årene – og det er data. Fram til rundt 1970-tallet var det de store bankene som styrte verden. Men på 1970-tallet ble noen av IT-selskapene stiftet: Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook/Metaverse etc. De har steget til enorme maktposisjoner. De har liksom smeltet sammen med de store finansinstitusjonene. Innenfor finansinstitusjonene har vi sett en stor endring, også med store forvaltningsaktivagrupper som BlackRock, Vanguard, State Street og Fidelity. De fire kontrollerer nå eiendeler verdt rundt 24 billioner dollar.»

Wolff understreker at disse to kreftene har slått seg sammen og skapt en slags symbiose. Det er hva han kaller «the digital-financial complex». På den ene siden har du IT-selskapene, og på den andre siden asset management selskapene. I dette landskapet har BlackRock posisjonert seg som en meget sentral og viktig om ikke uunnværlig aktør.

«De dominerer alle markeder i verden, og ingen sentralbank kan komme rundt det. Faktum er at Federal Reserve og også ESB (European Sentral Bank), begge har ansatt BlackRock som rådgiver for hvor de skal sette pengene sine. Så de er de beste rådgiverne. De gir råd om hvor de skal plassere de nyskapte pengene sine»

Dette gjør i så tilfelle at sentralbankene i mindre grad kan sees som uavhengige. Det er heller ikke vanskelig å se hvilket enorme fortrinn BlackRock har med Aladdin. Wolff har tidligere gått så langt som å si at vi har et finansielt system styrt av AI. BlackRocks Aladdin representerer et fortreffelig fortrinn med sin kontroll over data og effektive, analytiske ferdigheter.

Et blikk fremover

Historien om Aladdin er nok langt fra over. I følge Hamilton er ånden ute av lampen og har allerede nådd vippepunktet der den kontrollerer mer rikdom enn noen person eller land. BlackRock fortsetter med kontinuerlig satsning på videreutvikling. Vi er allerede på et punkt der ingen kan konkurrere uten Aladdin, som administrerende direktører og kapitalforvaltere som Anthony Malloy sier i Forbes: «Aladdin er som oksygen. Uten det ville vi ikke være i stand til å fungere.»

Wolff mener også at den sentrale posisjonen som asset management selskapene har fått, spiller en avgjørende rolle i forhold til at vårt eksisterende økonomiske system nærmer seg slutten. Bak i kulissene mener han det jobbes mot å få på plass et nytt digital sentralisert system (a new digital sentral system).

I vårt fremtidige samfunn skal vi jo leve pengeløst og smart. I Norge er vi faktisk ganske godt på vei med flotte digitale bank- og helse løsninger. For BlackRock blir det sikkert også spennende å se om Matter kan øke datafangsten ytterligere (se artikkel om hva Matter er fra Aftenposten. Da kan de jo bli enda bedre på å rådgi sentralbanker på veien mot skreddersydde digitale finansløsninger.  

Mens vi venter på bedre digitale sentraliserte løsninger kan vi

  • lese mer om Matter her:

https://www.androidpolice.com/matter-smart-home-standard-explained/

  • forstå hvordan det satses på IoT her.
  • sette oss inn i hvordan World Economic Forum tenker rundt AI:

Understanding how artificial intelligence is transforming the financial ecosystem:

https://www3.weforum.org/docs/WEF_New_Physics_of_Financial_Services.pdf

Forrige artikkelUSA og Israel åpner en ny front i Libanon
Neste artikkelMeslinger og vaksiner