VaxVeritas: – Vaksineskadde skal bli hørt

0

Nettsiden VaxVeritas ble lansert 5. oktober. De skriver om seg sjøl:

VaxVeritas ble dannet for å prøve å bidra til at vaksineskadde av koronavaksiner skal bli hørt og få hjelp, samt at vi ønsker at sannheten om vaksinenes bakside skal komme fram i lyset. «Vax» er den engelske forkortelsen for vaksine eller vaksinasjon. «Veritas» betyr SANNHET på latin. Leder og initiativtaker for arbeidet, Karl-Erik Hordnes, ble i november 2022 intervjuet av TV2 (link), med en artikkel om bivirkningene han har opplevd siden september 2021. Som følge av denne artikkelen, fikk Hordnes mange tilbakemeldinger fra folk i hele landet, som på samme måte hadde fått alvorlige og langvarige bivirkninger etter koronavaksine. Disse henvendelsene kommer fortsatt. Felles for de fleste, var og/eller er en følelse av å ikke bli trodd, og at man ikke blir gitt noe konkret hjelp av helsevesenet. Alle hadde sagt ja til å være med på «dugnaden» eller «borgerplikten», som vaksineringen også ble kalt. Opplevelsen av at så mange lå nede for telling, etter en vaksine som vi på mange måter følte oss tvunget til å ta, ble til slutt til et engasjement som munnet ut i foreningen VaxVeritas.

Vaksineskadde må bli hørt og få hjelp!

Koronavaksinene har gitt mange bivirkninger.

Mange ligger nede for telling etter å ha fått én eller flere doser med koronavaksine.
Livene er snudd på hodet.
For mange er formen så dårlig at hverdagslige gjøremål ikke er mulig

Felles for de fleste i denne pasientgruppen, er en opplevelse av å ikke bli trodd og/eller tatt på alvor
Mange møter på forklaringer fra legen sin eller andre i helsevesenet om at det nok ikke er vaksinen som er utslagsgivende for ens tilstand. Vaksinen er jo selvsagt «trygg og effektiv» – det er jo det vi alle har blitt fortalt, både av myndigheter, helsevesenet og det meste av media. 
Sannheten er at vaksinen har forårsaket et historisk høyt antall bivirkninger sammenliknet med andre vaksiner, og mange alvorlige. Utrolig nok hører vi altfor lite om dette, og enda mindre hører vi om tiltak fra myndighetene.

Hva er det som gjør at det er så vanskelig å få hjelp for denne pasientgruppen?
Her må man vel egentlig bare tippe. Men det sitter tydeligvis svært langt inne for myndigheter å innrømme at koronavaksinen, som de så sterkt anbefalte og som «vi burde ta som en del av dugnaden for samfunnet», på langt nær er så effektiv og trygg som vi er blitt fortalt. De som ikke mener det samme som myndighetene, blir stemplet som aktivister, som vaksinemotstandere, som konspiratorikere. Mesteparten av media har ikke gjort jobben sin som den fjerde statsmakt, ved å utøve den selvpålagte rollen som samfunnsovervåker, som skal avsløre maktmisbruk og sette kritisk søkelys på det myndighetene hverken evner eller vil gjøre selv. 

Igjen og igjen har vi hørt uttalelser som at «vi har kontroll på bivirkningene». Virkelig? Kontroll? Hva menes med det?  Legemiddelverket registrerer jo bivirkningene. Historisk sett, er det mellom 1 og 10% av bivirkninger fra legemidler som registreres. I korona-tiden har vi hatt et debattklima der den almenne mening er, både hos myndigheter, helsemyndigheter og media, og dermed en stor majoritet av befolkningen, at vaksinen er «trygg og effektiv». Da er det kanskje ikke så rart at mange ikke engang tenker tanken om at helseplagene, som har oppstått siste årene, kanskje kan stamme fra koronavaksinen.

Kartlegger vaksineskader

En av initiativtakerne til VaxVeritas er Karl-Erik Hordnes. Både Hemali og TV2 har intervjuet Karl-Erik om alvorlige plager høsten 2021 etter to koronavaksiner: utmattelse, nummenhet og konsentrasjonsvansker.
– Jeg tror at mange som sliter med helsen ikke tenker på at det kan ha med vaksinen å gjøre, sa Karl-Erik til Hemali i sommer.

– Ingen blir friske av at Legemiddelverket registrerer bivirkninger, sa han i et annet intervju med Hemali. VaxVeritas skal bidra til at vaksineskadde av koronavaksiner blir hørt og får hjelp.
– Sannheten om vaksinenes bakside skal komme fram, sier Karl-Erik.
VaxVeritas har et eget fagråd, og det er utarbeidet en anonym spørreundersøkelse som hjelp til å kartlegge vaksineskader.
– Den er utarbeidet med eksperter. Håpet er at undersøkelsen skal tydeliggjøre hvor stort problemet faktisk er. Resultatene av undersøkelsen skal presenteres for helseministeren.


Hemali har omtalt vaksineskader på flere måter

Jan Raa: – Kan det tenkes at vaksinene gir skadelige bivirkninger?
Oppsagt som fastlegevikar fordi han informerte om risiko ved koronavaksinene.
Marianne (45) fikk ME etter koronavaksinene: – Jeg sørger over det livet som er tapt.
Hemali ønsket at nordmenn med bivirkninger skulle bli hørt, i denne filmen møter du noen av dem.
Henrik fikk arytmi etter andre dose med Pfizer.
Line og de fleste andre får nei til erstatning for vaksineskader.

steigan.no har også mange artikler om vaksineskader

Forrige artikkelPutin: – Vi kan forsyne Tyskland med energi innen 24 timer
Neste artikkelHva er Russlands strategi i Ukraina?