Statens strømprisutvalg – og elefanten i rommet

0
Av Siri Hermo.

I disse dager har statens strømprisutvalg kommet med sine konklusjoner ifm. den høye strømprisen i Norge. Strømprisutvalget skriver i sin rapport at forbrukerne i perioder må vente høye strømpriser ut 2025 også. Hva som skjer etter 2025 nevnes ikke, blir verden plutselig et bedre sted da?

Samtidig kan en i Energinytt24.no lese at «Staten har betydelige ekstraordinære inntekter som følge av de høye strømprisene, og det er anslått at statens ekstrainntekter er ca. 40 milliarder kroner etter at kostnaden med strømstøtten er trukket fra.» 

– Så staten gjør seg rik, mens norske bedrifter går konkurs, jobber forsvinner, hus og biler på tvangssalg, avgifter, mat- og drivstoffpriser øker i takt med køen utenfor fattighuset.

Så til elefanten i rommet:

Statens strømprisutvalg sier at «Eit grunnleggjande spørsmål er kor store nasjonale grep Noreg kan gjere – utan å komme på kant med EØS-avtalen.»

– Tygg gjerne litt på denne setningen.

Strømprisutvalget konkluderer med at «Politikk for å sikre eit varig kraftoverskot er det viktigaste tiltaket» for å hindre flere strøm-sjokk.

Utvalget nevner kutt av kablene for å hindre prissmitte, og det snakkes om å utforske og utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen.

Norge har nok kraft til eget bruk. Vi er i denne situasjonen fordi vi er påkoblet et stort umettelig marked, der vi via EØS-avtalen har forpliktet oss til å levere varen – strømmen. 

Det er ikke kablene i seg selv som er problemet, det er vår forpliktelse via EØS avtalen, for den setter våre avtaler, lovverk og politikk sjakk matt, jft jussen. EU har forøvrig bestemt at høye strømpriser ikke er en god nok grunn til å strupe eksporten. 

Det såkalte handlingsrommet våre eksperter og folkevalgte snakker om gjelder kun før ting er ført inn i EØS-avtalen, etterpå eies krafta vår av EU.

Varig kraftoverskudd som ekspertutvalget snakker om får vi først når EØS-avtalen er sagt opp, og direktiv, forordninger og pakker er reversert. Først da bestemmer vi igjen over egen kraft.

For de av dere som har kjøpt Norges «kraftunderskudd» kan dere gjerne lese rapporten som sier at Norge skal bygge 30 GW Havvind, og at det hovedsakelig er for eksport. Det tilsvarer den totale norske kraftproduksjonen i dag. Støre forsikret både kommisjonen og rådets president at Norge også vil bidra med olje og gass i tillegg til vindindustri. 

Kan også nevne at EUs RePower plan for fornybar energi er underveis som en Trojansk hest der EU bestemmer hvor mye av Norges urørte natur som skal raseres. Ord som «raskere og kortere prosedyrer» burde skremme det norske folk som bryr seg om naturen vi har. Kommunene vil ikke ha noe de skulle sagt.  

Videre kan nevnes energipakke 4. Når den føres inn i EØS-avtalen har vi forpliktet oss til å eksportere 70%, til enhver tid.

Norge trenger ikke rasere natur på land og hav i det «grønne» skiftet sitt navn. Det grønne skiftet tok vi for leenge siden ved hjelp av vannkrafta vår. 

Derimot vil det «grønne» skiftet og FNs bærekraftsmål fullstendig rasere Norge og skade Norges befolkning, på alle områder, for dette gjelder ikke kun krafta vår, det gjelder alt annet som er ført inn i EØS-avtalen også. Limet som sikrer raseringa er EØS-avtalen.

Så da er 1000 kroners spørsmålet:

Tenker folk flest at vi bestemmer i eget hus når ekspertutvalget må se på hvor store nasjonale grep Norge kan ta uten at dette kommer i konflikt med EØS-avtalen?

Burde ikke det norske folk snart kreve EØS-avtalen oppsagt, mens vi fortsatt har et land å kjempe for….

Siri Hermo

Forrige artikkelDet israelske flyvåpenets egne bilder fra bombinga av Gaza
Neste artikkelKjære mørke