Regjeringa vil ha forsterket rett til å innføre reiseforbud, karantene, møteforbud og begrensninger i bevegelsesfriheten

0

Prop. 127 L (2022–2023) Endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven (isolering og smittekarantene m.m.) er nå til behandling i Stortinget.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i denne proposisjonen en ny forskriftshjemmel i smittevernloven § 4-3 a som gjør det mulig ved alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom å gi forskrifter om isolering, smittekarantene og andre begrensninger i bevegelsesfriheten på visse vilkår. Departementet foreslår også endringer i helseberedskapsloven for å sikre tilgangen til medisinsk utstyr i Norge.

De midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven, og bestemmelsene utløp 1. juli 2023.

Regjeringa ønsker nå å gjøre de midlertidige forordningene permanente og sikre seg forsterket juridisk dekning for slike drakoniske tiltak.

Proposisjonen ligger nå i Helse- og omsorgskomiteen i Stortinget og den har bedt om skriftlige kommentarer til lovforslaget innen 29. oktober.

Komiteen skriver:

Helse- og omsorgskomiteen ber om skriftlige innspill til lovforslaget. For at komiteen skal rekke å ta innspillene med i behandlingen av saken, må de leveres innen søndag 29. oktober kl. 23.59. Innspillet sendes inn ved å trykke på knappen «Skriv innspill« nedenfor. Vær oppmerksom på at skriftlige innspill som hovedregel er offentlige i henhold til offentleglova og kan bli publisert på våre nettsider.

Les Jørgen Heiers artikkel nedenfor:

Høringssvarene ligger her.

Forrige artikkel– Skal vi få kontroll over krafta, må Norge ut av Acer
Neste artikkelModerne kolonisering