Lekket: Israels plan for etnisk rensing av Gaza

0
Israel tar åpenbart sikte på å gjøre Gaza ubeboelig og har planer om å fordrive hele den palestinske befolkninga på 2,3 millioner mennesker til Sinai.

Planen tar til orde for tvangsoverføring av befolkninga i Gaza til Sinai permanent, og krever at det internasjonale samfunnet blir utnyttet for å bistå med flyttinga.

Av nyhetsdesken i The Cradle.

Det israelske kulturmagasinet Mekovit publiserte 28. oktober et lekket dokument som er utformet av Israels etterretningsdepartement og som anbefaler okkupasjon av Gaza og total overføring av områdets 2,3 millioner innbyggere til Sinahalvøya i Egypt.

Faksimile fra Mekovit.

Dokumentet ble utstedt 13. oktober og identifiserer en plan for å overføre alle innbyggere på Gazastripa til Nord-Sinai som det foretrukne alternativet blant tre alternativer angående fremtida til palestinerne i Gaza ved slutten av den nåværende krigen mellom Israel og Hamas-ledet palestinsk motstand.

Dokumentet anbefaler at Israel evakuerer Gazas befolkning til Sinai under krigen, etablerer teltbyer og nye byer i Nord-Sinai for å ta imot den deporterte befolkningen, og deretter oppretter en lukket sikkerhetssone som strekker seg flere kilometer inne i Egypt. De deporterte palestinerne ville ikke få lov til å returnere til noen områder nær den israelske grensa.

Det at dokumentet eksisterer betyr ikke nødvendigvis at anbefalingene blir implementert av Israels sikkerhetsetablissement.

Etterretningsdepartementet, ledet av Gila Gamliel fra Likud-partiet, kontrollerer ikke noen av Israels etterretningsbyråer, men utarbeider uavhengig studier og policydokumenter, som distribueres for vurdering av regjeringa og dens sikkerhetsorganer.

Nylige uttalelser fra israelske myndighetspersoner og handlinger fra den israelske hæren i Gaza antyder imidlertid at planen faktisk blir implementert. Siden 7. oktober har israelske tjenestemenn gjentatte ganger advart palestinere om å flytte til det sørlige Gaza i forkant av en truende bakkeinvasjon. 

Israel har innført en total beleiring av Gaza, kuttet forsyningene av mat, vann, drivstoff og elektrisitet. Beleiringa, kombinert med intens israelsk bombing som har drept over 8000 palestinere, de fleste kvinner og barn, truer med å gjøre Gaza ubeboelig. 

En tjenestemann ved etterretningsdepartementet bekreftet at det ti sider lange dokumentet er autentisk, men at «ikke skulle komme ut i media,» bemerket Mekovit .

Ifølge en høyreaktivist ble dokumentet fra etterretningsdepartementet lekket av et medlem av Likud. Å lekke dokumentet var et forsøk på å finne ut om «offentligheten i Israel er klar til å akseptere ideer om en overføring fra Gaza».

Dokumentet anbefaler utvetydig og eksplisitt å gjennomføre en overføring av sivile fra Gaza som ønsket utfall av krigen.

Redd barna har publisert denne appellen 29. oktober 2023:

Forrige artikkelDet internasjonale pengefondet presser Pakistan
Neste artikkelLykkerus av digitale sentralbankpenger (DSP)
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.