USAs myndigheter angriper en amish storfebonde, og beslaglegger eiendommen hans

0
Golden Valley Farms / foto: Revolver News

USAs regjering raidet og stengte Golden Valley Farms, en uavhengig kjøttprodusent i Virginia. Det skal ikke være mulig å være sjølbergende, sjøl ikke i et amish-samfunn i USA. (Det skal nå være rundt 250.000 amish i USA, og de har vært i sterk vekst de siste årene.)

Av Romy Rohmann.

Dette føyer seg inn i hvordan myndighetene i USA vil kontrollere alt som kan gjøre folk mer uavhengige og selvstendige, noe som preppere og folk som lever Off Grid i USA har advart om lenge.

Samuel Fisher, eier av Golden Valley Farms, har blitt forfulgt av den amerikanske regjeringen fordi de på familiegården aler opp sine egne dyr, slakter dyra på gården og selger det kjøttet til folk/andelseiere i nærmiljøet. Mr. Fisher er far til fem og eier og driver en 100 mål stor storfegård i hjertet av Virginia.

De har lenge vært sjølberga og har også når nedstenginga av samfunnet i forbindelse med for tre og et halvt år siden startet de å selge melk, fløte og yoghurt til folk i nærmiljøet, etter hvert solgte de også skjøtt som de hadde slaktet sjøl.

Dette er en gård som driver en slags andelsdrift. Golden Valley Farms-medlemsprogrammet lar enkeltpersoner eie en del av Fishers flokk med 100 % gressfôrede Guernsey-kyr.

I utgangspunktet er det slik at det er lov å foredle og slakte sjøl til eget bruk, og de som er medlemmer av Golden Vally Farm og medeiere av kyrne antok at dette også gjaldt for dem. Bonden har vært i kontakt med myndighetene for kontroll av kjøttet og også sendt kyr til slakt i perioder, men under nedstigninga tok det hele altfor lang tid. Så for å sørge for ei jevn matforsyning til nærmiljøet fortsatte de med å selge melk og meieriprodukter, slakte sjøl og forsyne medlemmene som med sine familier er oppe i 500.

De eier en del av virksomheten. De eier noe av flokken, forklarer Fisher.

Nå er gården under angrep av statlige myndigheter, de har beslaglagt gården og merket kjøttet.

Denne saken er omtalt på flere nettsteder:  

Uten forvarsel besøkte en inspektør ved Virginia Department of Agriculture and Consumer Services (VDACS) Golden Valley Farms 14. juni.

De kom med en ransakingsordre, sa Samuel B. Fisher Så merket de kjøttet, slik at vi ikke kan røre det; vi kan ikke selge det; vi kan ikke brødfø familien vår med det, sier Fisher.

Ifølge Fisher kom kontrollørene inn og tok bilder og fortalte domstolene at Mr. Fisher solgte rått kjøtt og var en folkehelserisiko. Da de etterpå kom tilbake til gården hans, raidet de fryserne og pakket en U-Haul lastebil full av kjøttet deres.

Det synes ganske klart at det ikke skal være mulig å leve på en sjølberga måte, ei heller danne nettverk som forsøker dette.  Vi har tidligere på steigan.no skrevet om hvordan People’s Gardens/Folkehager har blitt registrert av USDA (US Department of Agriculture) (10. 10 2022)

People’s Gardens er et nettsted hvor folk kan registrere seg og sitt lokalsamfunn. Dette gir folk mulighet til å delta i lokal matproduksjon og gir mangfold og motstandskraft til matforsyningskjeden. Her lærer de også om fordelene med bærekraftig, lokalt landbruk og hvordan hagearbeid kan fremme fellesskapssamarbeid, gi grønne samlingsplasser og gagne miljøet.

De skriver sjøl at People’s Gardens har forskjellige størrelser og typer basert på behovene til samfunnet. Skolehager, samfunnshager, bygårder og småskala landbruksprosjekter i landlige og urbane områder kan anerkjennes som en «Folkets hage».

På siden deles det informasjon i egne faner om andre hageprosjekter, hageråd, jordhelse og viktigheten av pollinatorer.

Preppere og folk som lever Off Grid advarer mot denne registeringen, da erfaringer viser at dyrking av grønnsaker i hager utfordrer myndighetene i mange delstater. En registrering av slike vil gjøre det lettere for myndighetene å spore opp det de tydeligvis anser som ulovlig virksomhet.

Hvert år har det blitt avslørt nye historier om urbane gartnere som blir anmeldt for ulovlig å dyrke mat i hagen eller på ledige tomter.

En høyprofilert sak fra 2013 som involverte et par i Miami Shores Village, Florida, som ble fortalt at grønnsakshagen i hagen de hadde dyrket og pleiet i 17 år var forbudt i henhold til en ny sonekode som forbød grønnsaker i hagen. De måtte grave opp plantene sine, som ga halvparten av maten de spiste, og dersom de ikke gjorde det fikk de bøter på 50 dollar per dag.

Grønnsakshagerestriksjoner er ikke de eneste matproduserende aktivitetene huseiere har møtt. De som ønsker å holde høner eller bier kan også møte hindringer. Derom det blir avslørt at du selger noe av det du dyrker kan du også få store vanskeligheter.

I ei tid hvor mer sjølberging er helt nødvendig ser vi altså at de som ønsker dette og samarbeider og dette blir slått ned på, men det er klart at dette vil være en trussel mot myndighetens kontroll og vi kan jo stille oss spørsmålet; hva kan skje om folk bli uavhengige og ikke er under maktas «grep».

https://www.newstarget.com/2023-08-29-u-s-government-raided-and-shutdown-independent-meat-producer-virginia.html

https://townhall.com/tipsheet/miacathell/2023/08/18/golden-valley-farms-n2627121

Forrige artikkelTrumps lockdowntyrann gjør helomvending: – Ingen maskepåbud
Neste artikkelMineralene i Vest-Afrika som imperialistmaktene vil kontrollere