Stortingspresidenten og Hennes Majestet Keiserinne Farah Pahlavi

0
Til høyre: Sjah-familien avbildet i 1967, sjah Mohammad Reza, kronprins Reza Pahlavi, Keiserinne Farah Pahlavi Venstre bilde: Hennes Majestet Keiserinne Farah Pahlavi og stortingspresident Masud Gharahkhani Paris februar 2023 (foto: Instagram og X/Twitter til Gharahkhani)
Av Eva Thomassen.

Hennes Majestet Keiserinne Farah Pahlavi og stortingspresident Masud Gharahkhani møttes i Paris i februar år. Farah Pahlavi har bodd i Paris siden 1979 da familien måtte flykte fra Iran. 

Gharahkhani kom som flyktning til Norge fra Iran i 1987, 5 år gammel. Han er kurder.

På Twitter 17 februar skriver Gharahkhani :


«Hyggelig møte med @ShahbanouFarah i Paris. Hun har fortsatt en viktig stemme. Vi snakket om demokrati, menneskerettigheter, likestilling og velferdstaten. Sammen drømmer vi om at unge mennesker i det landet vi begge er født i, skal kunne få demokrati og frihet»

Videre skriver Gharahkhani i februar i år om et møte der Hans Keiserlige Majestet Reza Shah II deltar :

Reza Shah til venstre på bildet

«This is good news. Building a united movement for democracy is needed. The most important values are democratic election of parliament, freedom of speech, a constitution build on human rights and rule of law. God luck with the meeting!”

Hvem er Reza Pahlavi II som Gharahkhani hyller som demokratiforkjemper?

Reza Pahlavi II (Cyrus Reza Pahlavi) (født 31. oktober 1960 i Teheran) var Irans kronprins fra sin fødsel i 1960 til revolusjonen i 1979. Han er sønn av Mohammed Reza Pahlavi, den siste sjahen av Iran, og keiserinne Farah Pahlavi. Etter farens død 27. juli1980 har han vært overhode for huset Pahlavi og tronpretendent, og refereres av sine tilhengere til som Hans Keiserlige Majestet Reza Shah II. Hans farfar Reza Pahlavi grunnla Pahlavi-dynastiet.

https://no.wikipedia.org/wiki/Reza_Pahlavi_II

Aktivist og Stortingspresident

NRK omtaler bildet av den norske stortingspresidenten og den siste keiserinnen av hjemlandet hans Iran.

Bildet har skapt et stort engasjement, og flere syns det er upassende at Gharahkhani møter Irans siste keiserinne. Ghanrahkhani har flere videoer på sin twitterkonto der han på farsi støtter opposisjonen i Iran.

Han inviterer også iranske opposisjonelle på kontoret sitt på Stortinget. Bruker deres fakta om situasjonen i Iran. Fakta som ikke er etterprøvbare.

– Jeg er skuffet

En av dem er Dler Khurshidi, som er styremedlem i Kongsberg Arbeiderparti.  – Jeg er skuffet over Gharahkhani. Vi i Arbeiderpartiet taper på at han tar bilde med en kvinne som representerer et diktatur, sier han. 

– Et paradoks at han tar bilde med henne

Familien til Khurshidi var blant de som opplevde denne undertrykkelsen og måtte flykte fra Iran på grunn av sjahen. 

De var aktive i politiske partier som jobbet for selvstendighet i de kurdiske områdene i Iran. Khurshidi mener det er et paradoks at stortingspresidenten, som representerer et demokratisk land, lar seg avbilde med den tidligere keiserinnen.

– Min bestefar måtte flykte fra Iran på grunn av sjahen, sier norskkurdiske Khurshidi. 

– Syns du Gharahkhani bør beklage bildet?

– Det får være opp til ham. Jeg skal ikke blande meg opp i det, men jeg syns det var galt av han å ta bildet med henne.

Khurshidi skriver på Twitter

Livet under sjahen

Fram til den iranske revolusjonen i 1979 ble landet styrt av sjah Muhammed Reza Pahlavi. Ifølge Iran-ekspert Kjetil Selvik ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi), benyttet keiseren seg av tortur for å undertrykke motstanden som vokste mot han og hans regime på 1970-tallet.

– For mange iranere representerer sjahen en annen form for diktatur enn dagens prestestyre. Sjahen benyttet seg av tortur gjennom det hemmelige politiet 

Flere tusen motstandere av det autoritære monarkiet skal ha blitt torturert og drept av det hemmelige politiet i et forsøk på å holde sjahen ved makta.

Også Stortingsrepresentant Michel Tetzschner kritiserte bildet. Han mente at Gharahkhani ikke burde uttale seg om dette i kraft av sin rolle som stortingspresident.

Tetzschner fryktet at iranske myndigheter kunne oppfatte hans personlige meninger som Norges offisielle, politiske oppfatning.

https://www.nrk.no/norge/tok-bilde-med-irans-tidligere-keiserinne_-_-jeg-er-skuffet-over-ham-1.16563079

Kurdernes situasjon under den iranske sjah Pahlavi

Kurdere i Øst-Kurdistan hadde ikke rettigheter på linje med iranere og heller ikke frihet under Pahlavi (Sjahen). De ble drept, undertrykket, fengslet og torturert på samme måte som det skjer nå i den kurdiske landsdelen. Sjahen ville så splittelse i det kurdiske folket.

Som kurder fra iran er det nærmest ufattelig at Gharahkhani dyrker et av de mest repressive regimene i historien og definerer den tidligere keiserinnen og hennes sønn som er tronarving til Palahvi dynastiet, som demokratiforkjempere. De har ikke tatt avstand fra regimet de var del av, snarere tvert om. De håper å bli gjeninnsatt i keiserdømmet.

Stortingspresident Gharahkhani og Ukraina

Gharahkhani har også engasjert seg sterkt i Ukraina. Så sterkt at han har fått et personlig forhold til ukrainske parlamentsformannen Ruslan Stefantsjuk.

I oktober 2022 ble Gharahkhani tildelt Jaroslav den Vise-ordenen av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Prisen ble overrakt av den ukrainske parlamentsformannen Ruslan Stefantsjuk.

Begrunnelsen var «hans betydelige personlig innsats for å styrke mellomstatlig samarbeid, for å vise støtte til Ukrainas suverenitet og territorielle integritet og for hans betydelig bidrag til å skape oppmerksomhet i verden om Ukrainas situasjon». Da vil jeg trekke frem regjeringens forslag som legger opp til ti milliarder i støtte til Ukraina, alt fra militært til humanitært, sier Gharahkhani. Stortingspresidenten drev lobbyvirksomhet. Det utløste 10 milliarder kroner og for det får han en orden av Zelensky?

Som gjenytelse ble parlamentsformannen Ruslan Stefantsjuk invitert til Norge 17. mai hvor han som første utenlandske politiker fikk lov å stå på balkongen sammen med Gharahkhani og vinke til barnetoget.

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Nyhetsarkiv/Hva-skjer-nyheter/2022-2023/stortingspresidenten-deltar-pa-toppmote-om-ukraina/

Arbeidsinstruks for stortingspresidenten

Stortingspresidenten innehar det høyeste offentlige verv i Norge etter Kongen.

Presidentskapets ansvar og oppgaver

Presidentskapet er ansvarlig for planlegging og tilrettelegging av Stortingets arbeid i samsvar med Grunnlovens forutsetninger og Stortingets forretningsorden.

Stortingets presidentskap ledes av stortingspresidenten.

Noen av de viktigste oppgavene til presidentskapet er:

-å påse at konstitusjonelle regler (Grunnloven og rettslige regler som har blitt til gjennom politisk praksis over tid) overholdes

-å planlegge og styre arbeidet i Stortinget

-å representere Stortinget i offisielle sammenhenger

Representasjon og besøk

Når Stortinget mottar besøk fra andre lands parlamenter, er det presidentskapet som vanligvis tar seg av disse delegasjonene. Medlemmer av presidentskapet leder ofte norske delegasjoner som reiser på offisielt besøk til andre land. Presidentskapet har også representasjonsoppgaver på Stortingets vegne.  

https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Organene/Presidentskapet/Presidentskapets-ansvar-og-oppgaver/

Ser man på funksjonen og arbeidsinstruksen for stortingspresidenten så bryter den aksjonismen Gharahkhani bedriver totalt med den.

Om Gharahkhani ikke liker et regime så må han tre til side. Det er brudd med de konstitusjonelle retningslinjene for en stortingspresident. Det er av interesse å høre hva regjeringen mener om stortingspresidentens omgang med Irans tidligere representanter for et forhatt diktatur. Særlig fordi han kommer fra Iran selv. Også fordi det er mange iranere i Norge med ulik politisk bakgrunn. Det er etterhvert mange i Norge som har flyktet fra ulike regimer som nå innehar sentrale politiske posisjoner. Skal alle disse gis mulighet til å agitere for egne lands avsatte eller nåværende regimer? Det er bare å nevne opprøret det ble mellom eritreiske grupper for noen uker siden.  Det samme gjelder lobbyismen som Gharahkhani er eksponent for.

Forrige artikkelDe norske statsterroristene må stilles til ansvar
Neste artikkelDerfor oppfant Vestens elite en permakrise