Stoltenberg: NATO-utvidelse førte til russisk invasjon

0

Under en  tale  i EU-parlamentets utenrikskomité torsdag, erkjente NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg tydelig at Putin tok beslutningen om å invadere Ukraina på grunn av frykt for NATO-ekspansjonisme.

Kommentarene hans var som følger:

«Bakgrunnen var at president Putin erklærte høsten 2021, og sendte faktisk et utkast til traktat som de ønsket at NATO skulle signere, for å love ikke mer NATO-utvidelse. Det var det han sendte oss. Og det var en forutsetning for ikke å invadere Ukraina. Det signerte vi selvfølgelig ikke.

Det motsatte skjedde. Han ville at vi skulle signere det løftet, aldri å utvide NATO. Han ville at vi skulle fjerne vår militære infrastruktur i alle allierte som har sluttet seg til NATO siden 1997, det vil si halvparten av NATO, hele Sentral- og Øst-Europa, vi skulle fjerne NATO fra den delen av alliansen vår, og innføre en slags B, eller annen klasses medlemskap. Det avviste vi.

Så han gikk til krig for å hindre NATO, mer NATO, nær grensene hans.»

Som Caitlin Johnstone bemerker:

Stoltenbergs bemerkninger ville sannsynligvis blitt klassifisert som russisk propaganda av plutokrat-finansierte «desinformasjonseksperter» og imperiets «faktasjekkere» hvis det hadde blitt sagt på nettet av noen som deg eller meg, men fordi det kom fra lederen av NATO som en del av en uttalelse rettet mot den russiske presidenten har fått passere uten innvendinger.

I virkeligheten uttaler Stoltenberg bare et veletablert faktum: i motsetning til den offisielle vestlige fortellingen, invaderte Putin Ukraina ikke fordi han er ond og hater frihet, men fordi ingen stormakt vil tillate noen utenlandske militære trusler å samle seg på grensene sine – inkludert USA.

Det er grunnen til at så mange vestlige analytikere og tjenestemenn brukte mange år på å advare  om at NATOs handlinger kom til å provosere en krig, og likevel da krigen brøt ut ble vi rammet av en tsunami av massemediepropaganda som gjentok om og om igjen og om igjen at dette var en «uprovosert invasjon».

Det ville vært så veldig, veldig enkelt å forhindre denne forferdelige krigen. Avkjøring etter avkjøring etter avkjøring ble passert for å komme oss dit vi er nå. Sjanse etter sjanse etter sjanse for å unngå all denne meningsløse døden og elendigheten ble forbigått, både før 2014 og hvert år siden.

Den USA-sentraliserte maktstrukturen valgte bevisst denne krigen, og den gjorde det for å fremme sine egne interesser. Hvis folk virkelig, dypt forsto dette, ville hele det vestlige imperiet  kollapse.

Ikke veldedighet, men fornyelse av USAs militære arsenal

En tweet fra Senatets minoritetsleder Mitch McConnell sier at våpenstøtten ikke er veldedighet.

«Å stå sammen med våre allierte mot russisk aggresjon er ikke veldedighet. Faktisk er det en direkte investering i å fylle opp USAs arsenal med amerikanske våpen bygget av amerikanske arbeidere. Å utvide vår forsvarsindustrielle base setter Amerika i en sterkere posisjon til å utkonkurrere Kina.»

Jens Stoltenberg og Mitch McConnell har altså effektivt slått beina under den fortellingen norske medier kjører døgnet rundt som grunnlaget for hele hatkampanjen mot Russland.

Fra Stoltenberg vet vi nå, om vi ikke visste det fra før, at det var NATOs ekspansjon østover som til slutt førte til Russlands invasjon og vi vet at krigen kunne ha vært unngått hvis NATO hadde vært villig til å gi innrømmelser til Russlands sikkerhetsbehov.

«Selvsagt skrev vi ikke under på det,» for å sitere Stoltenberg.

Fraværet av denne signaturen har hittil kostet rundt en halv millioner mennesker livet. Men våre hjemlige NATO-partier sier vel med Madelaine Albright: «Det er verdt det.»

Fra Mitch McConnell får vi vite det vi har prøvd å forklare SV og Rødt: Våpenleveransene til Ukraina tjener først og fremst våpenindustrien og USAs strategiske interesser.

Når skal de våkne?

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelPST og jakten på vaskemaskiner
Neste artikkelBlir det storstreik i USAs bilindustri?