Fra Den tause våren til Den usynlige regnbuen…

0

Den 27. september 1962, altså for 63 år siden, utkom boka “Den tause våren”, skrevet av Rachel Carson. Boka tegnet bildet av hvordan den raskt voksende bruken av plantevernmidlet DDT skapte omfattende skader i naturen. Den ble grunnlaget for dagens miljøbevegelse. 

Av Einar Flydal.

I dag har den enorme veksten i “fullelektrifisering” og trådløs kommunikasjon gjort menneskeskapte elektromagnetiske felt til den nye miljøgiften. Skadene blir synlige straks noen tegner opp bildet. 

Det krever en ny miljøbevegelse…

Carson talte den rådende oppfatning midt imot, for begeistringen for plantevernmidler var den gang enorm: Hele delstater i USA skulle sprøytes for å utrydde alle insekter for å unngå at de skadet landbruket. Barn ble sprayet med DDT for å fjerne lus i håret.

“Den tause våren” tegnet det overordnede bildet av skadevirkningene fra kjemisk industri, hvordan plantevernmidler hoper seg opp i næringskjeden og gjør skade både på menneskeheten og på naturen. Dette var nye tanker og nye bilder som gjorde den kjemiske forurensningen forståelig. Dermed ble motkreftene utløst: Den moderne miljøbevegelsen ble skapt – med skadevirkningene fra den kjemiske industriens produkter som sitt virkefelt. Natur og Ungdom, Bellona, MDG, WWF…

Siden 1850-tallet har menneskeheten tatt i bruk en rekke teknologier basert på produksjon av elektromagnetiske felt. Med stadig sterkere vekst i bruken er en ny miljøgift vokst fram: Med  høyspent og husholdningsstrøm kom bl.a. vekst i leukemi og ALS. Siden 2. verdenskrig er eksponeringen for mikrobølger vokst til et nivå som er 1.000.000.000.000.000.000 ganger så høyt som den naturlige bakgrunnsstrålingen vi er skapt for å tåle og utnytte. Det lar seg avlese i sykelighet og vesentlige mekanismer som omsetter mikrobølgene til helsevirkninger er godt kjente.

Rachel Carson startet et skred av forskning og bøker og en verdens­omspennende bevegelse – ikke mot enhver kjemisk industri, men mot kjemisk industris naturødeleggelser.

Tilsvarende tegner en rekke bøker nå det store bildet av virkningene som følger med “fullelektrifisering” og den enorme veksten i trådløs kommu­ni­kasjon. Men motstykket til Carsons bok, boka som tegner det store bildet, og dessuten forteller historien om kunnskapsutviklingen i populærvitenskapelig og fengslende form, er Arthur Firstenberg: Den usynlige regnbuen – historien om elektrisiteten og livet. Originalen kom i 2017. På norsk kom den i 2018 og er nå i 3. opplag. Nå fins den på åtte språk. (På norsk får du bare fatt i den HER (http://einarflydal.com.)

Næringen og etatene som var bygget opp basert på kjemiens nyttevirkninger, strittet selvsagt imot da “Den tause våren” ble til stadig sterkere rop om tiltak mot kjemiindustriens blindhet for egne skadevirkninger. Men etter hvert måtte næringen gi seg på stadig flere punkter. Seieren over Monsanto/Bayer nylig har ført til at en uendelighet av rettssaker står i kø. Samtidig går livet videre og slagene fortsetter.

Utviklingen var, er og kommer til å bli den samme på området mikrobølger og “fullelektrifisering”: Stadig flere nye miljøorganisasjoner oppstår med dette som fokus. Slagene utkjempes foran planlagte vindmølleparker, i rettssaler og rundt 5G-master og vil bli flere etter hvert som organisasjonene styrkes og flere får bildet av skadevirkningene klart for seg. Samtidig går livet videre og slagene fortsetter – om 5G, 6G og 7G, nye former for WiFi, Tingenes internett, og EUs store planer om Gigabit fibernett som alle og enhver skal kunne kople sine trådløse sendere til.

Så ta ikke av slåsshanskene! Det er det ingen grunn til. Hjelp heller til med å spre kunnskapen! Vil du ha et foredrag i ditt lokale helse- eller miljølag, partilag eller på pensjonistuniversitet, er det bare å ta kontakt (på epost: einar.flydal@gmail.com). 30. oktober – 20. november er det ledige dager, og til våren, så den ikke blir taus …

Einar Flydal, den 27. september 2023

Denne teksten ble først publisert på http://einarflydal.com den 27.9.2023

Forrige artikkelStudie: ammende kvinner får mRNA fra vaksinen i morsmelken
Neste artikkelSporing av strømmen av stjålet syrisk olje inn i Irak