Russlands økonomi har passert Tysklands

0

Det var meningen at sanksjonene skulle ødelegge Russlands økonomi, men det gjorde de som kjent ikke. Nå skriver World Economics i London at etter deres beregninger har russisk økonomi passert den tyske i kjøpekraftsparitet.

World Economics og dets morselskap Information Sciences har i 30 år spesialisert seg på å utvikle økonomiske dataserier som har blitt en del av finansverdenens DNA. Nesten alle betydelige banker, finansinstitusjoner, store selskaper og myndigheter abonnerer på deres tjenester.

Det offisielle anslaget for Russlands BNP var 3,993 billioner dollar ved slutten av 2022 i kjøpekraftsparitet.

World Economics har utviklet en database som presenterer BNP i kjøpekraftsparitet, med ekstra estimater for størrelsen på den uformelle økonomien og justeringer for utdaterte BNP-basisårdata. World Economics anslår Russlands BNP til 5,51 billioner dollar – 38 % større enn offisielle estimater.

Data for 2023 er basert på IMFs vekstrateestimater brukt på World Economics BNP-data. Russlands data er framhevet i tabellen nedenfor.

Kilde:  World Economics Research, London

Du kan studere tabellen nærmere her.

Som en ser av tabellen er det bare fire av G7-landene som kommer inn på lista over de ti største økonomiene i verden. Fire av BRICS-landene er også med blant de ti, og deres samlede økonomi er større enn den samlede økonomien til de fire G7-landene.

Og slik Tyskland og Europa driver sin massive sjølskading vil det ikke vare lenge før Europa ryker ut av topp ti, altså med unntak av Russland.

Og ikke minst ser vi at Kinas BNP (PPP) nå er 43% større enn USAs. Som vi har pekt på mange ganger: Vi er midt oppe i et globalt tektonisk maktskifte der de gamle koloni- og imperialistmaktene mister sitt hegemoni, et hegemoni som har vart i 500 år.

Newsweek: «De 500 årene med global euro-atlantisk dominans er over»

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelBøndene i Storbritannia advarer om dårligere avlinger
Neste artikkelAnnonsekampanjen for steigan.no går veldig bra