Når kommer opptrappingsplanen for bøndenes inntekt? Det haster nå.

0
Foto: Nora May Engeseth

Tida går og bønder avvikler drifta og selger melkekvoter. Ikke bare har det vært tørke og flomskader denne våren, men den lovede opptrappingsplanen lar vente på seg.

Av Romy Rohmann.

Det blei slått fast i Gryttens rapport at medianinntekta til en bonde var 212 000 kroner – dette var klart i god tid før årets jordbruksoppgjør.

Misnøyen er stor blant bøndene rundt hvor lang tid prosessen om rett tallgrunnlag skal ta – også i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Dette skriver Anders Bakke Klemoen, rådgiver Norsk Bonde- og Småbrukarlag, i et debattinnlegg i Nationen den 10.august. Han skriver også videre:

Debatten har i lang tid dreid seg om den økonomiske tilstanden i norsk landbruk. Vi har fremdeles etterdønninger fra bondeopprør, en offentlig utredning kalt «Grytten-rapporten», og politikere som muligens ikke helt vet hvordan man skal angripe dette. Misnøyen er stor blant bøndene rundt hvor lang tid prosessen om rett tallgrunnlag skal ta – også i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

«Grytten-rapporten» har snart bursdag. Det er 12 måneder siden utvalget leverte sin rapport 3. oktober. 16. januar 2023 ble høringsrunden avsluttet. Det er hele 200 dager siden. På 200 dager er det svært lite som tyder på at arbeidet med inntektsmåling og rett tallgrunnlag har beveget seg en millimeter.

Hele innlegget kan du lese her: https://www.nationen.no/hvem-skal-det-nye-tallgrunnlaget-vare-til-for/o/5-148-397150

Nationen skriver også den 16.8:

Landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) har ikke sittet lenge som statsråd, men får allerede en tydelig oppfordring fra KrF-nestleder Dag-Inge Ulstein.

Ulstein krever at opptrappingsplanen for hvordan bondens inntekt skal økes kommer i høst.

Det er jo snart 700 dager siden Pollestad selv sto og krevde at en opptrappingsplan måtte på plass. Vi kunne ikke vente én eneste dag, sier Ulstein og viser til at den nyslåtte statsråden presset på for en opptrappingsplan under valgkampen i 2021.

https://www.nationen.no/krf-ber-pollestad-fa-opp-farta-helt-absurd/s/5-148-401304

KrF nestleder Dag-Inge Ulstein (KrF) har sendt et skriftlig spørsmål til landbruks- og matministeren Dokument nr. 15:2837 (2022-2023) Innlevert: 10.08.2023 Sendt: 11.08.2023

Det er fortsatt «Til behandling».

Spørsmålet er:

Spørsmål

Dag-Inge Ulstein (KrF): I Hurdalsplattformen går det frem at «Opptrappinga skal skje i samarbeid med partane i jordbruksavtalen og baserast på nytt talgrunnlag». Ettersom man begynner med bakgrunnstall til jordbruksforhandlingene allerede i høst bør nytt tallgrunnlag etableres så fort som mulig. Det er snart et år siden Gryttenutvalget kom med sin rapport, så regjeringen har hatt mer enn god nok tid til å tenke seg om og ta en beslutning.

Når vil statsråden komme med nytt tallgrunnlag?

Begrunnelse

Enighet om tallgrunnlaget for en sammenligning av næringsinntekter i jordbruket med lønn for andre arbeidstakere er viktig for å få et rett oppgjør. Det er viktig at et nytt tallgrunnlag kommer på plass tidlig nok til at de kan brukes til neste års jordbruksforhandlinger. Om dette drar ut i tid, frykter jeg at det nye tallgrunnlaget ikke vil bli brukt før i 2025. Under Senterpartiets styre har det gått fra at 38 % av bøndende så lyst på fremtidsutsiktene på gården til kun 26 % gjør det. Dette er alvorlig og viser at en drastisk nedgang har skjedd på bare 2 år. Videre viser landbruksbarometer for 2023 at kun 1/4 bønder anbefaler unge å starte med matproduksjon. Det er kritisk å få snudd denne trenden. Gode inntektsmuligheter er viktig for å øke rekruttering til jordbruket og for å nå de jordbrukspolitiske målene. Nytt tallgrunnlag bør virkelig ikke dra lenger ut i tid!

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=95107

Senterpartiets hadde landsmøte i mars der ble det nok en gang slått fast at det skal utarbeides en opptrappingsplan for norsk matproduksjon, samt en tidfestet plan for tetting av bøndenes inntektsgap.

En slik opptrappingsplan for landbruket har vært lovet siden valgkampen i 2021. Det er også nedfelt i Hurdalsplattformen, og under behandlingen av fjorårets statsbudsjett vedtok Stortinget at opptrappingsplanen skulle være klar i løpet av 2023.

Nationen skreiv den 29. mars i år:

Likevel ville ikke statsråd Sandra Borch tirsdag svare på spørsmål om det vil komme noen opptrappingsplan innen utgangen av 2023.

Det får Krf-leder Olaug Bollestad til å reagere kraftig.

Jeg synes det er ganske arrogant når man gikk til valg på en forpliktende opptrappingsplan i 2021. Det holder ikke. Da burde hun i så fall innrømme at de ikke har klart å prioritere det, eller at de ikke har fått det til, sier Bollestad.

Det er trist. Men at ambisjonene er så lave at den ikke engang skal komme i 2023, det hadde jeg ikke trodd, sier Bollestad.

Landbruks- og matminister Sandra Borch, svarer over e-post at opptrappingen i landbruket allerede er i gang.

Jeg skjønner at folk er utålmodige på opptrappingsplan, samtidig er det viktig for meg å poengtere at opptrappingen allerede er startet. Den startet vi i fjor, og har fortsatt i årets avtale til jordbruksoppgjør.

https://www.nationen.no/bollestad-presser-borch-om-opptrappingsplan-ikke-levert/s/5-148-334395

Det er skremmende hvordan våre ansvarlige politikere kan behandle ei næring og dette skjer gang på gang, se bare hvordan det gikk med pelsdyrnæringa som blei lova et raskt oppgjør:

https://www.nrk.no/vestland/pelsdyrnaeringa-som-ma-legge-ned-ventar-pa-erstatning-fra-staten-pa-fjerde-aret-1.16475173

Nå er det KrF som presser på politisk og det er bra, vi avventer svar på spørsmålet som KrF nestleder Dag-Inge Ulstein stilte.

Vi har skrevet om tallgrunnlaget som skal ligge til grunn for jordbruksforhandlingene (JF) og JF flere ganger her på steigan.no og den 22. mars skreiv vi i innlegget, Det er nå eller aldri for norsk landbruk, følgende:

En skulle tro at en regjeringsplattform var laga for perioden regjeringa var valgt, og det som er skrevet i Hurdalserklæringa har de nå snart bare halve tiden igjen på å innfri. Gang på gang har det vært skrevet at matberedskap er en svært viktig del av vår totalberedskap.

Det å være bonde eller småbruker er i dag den dårligste betalte jobben du kan ha i landet med ei medianinntentekt på 212.000 kroner per årsverk. (i følge Gryttenutvalget)

Nå har AP/SP regjeringa 2 år igjen på å innfri Hursdalserklæringa, og det er på tide at vi får et svar på hvordan og når de har tenkt å gjøre dette.

Forrige artikkelStian Jenssens uttalelser gikk verden rundt
Neste artikkelFrankrikes koloniale arv og USAs sikkerhetsproblemer krysser hverandre i Niger