Er det mulig å leve uten mobiler og flere kraftledninger?

0

Eller blir vi nødt til det? En nekrolog.

Einar Flydal.

Nedenfor finner du en tekst til minne om Paul Brodeur, en amerikansk gravejournalist som spesialiserte seg på elektromagnetisk stråling og helse da han oppdaget at han hadde kjøpt seg hus i «skuddlinjen» for en radar som bruker samme teknologi som dagens 5G-mobilsystemer. Og så begynte han å grave…

Paul Brodeur i 1974.

Paul Brodeur – som skrev fast for bladet The New Yorker – omskapte miljøbevegelsens forhold til miljøsaker. I tillegg til avisartiklene ble det en rekke bøker: Om hvordan elektrisitetsbransjen underspillte farene fra høyspentledninger. Om hvordan asbestnæringen gjorde det samme. Om urfolks rettigheter og hvordan de ble krenket av storsamfunnet.

Men den boka som ruver mest i min bokhylle, er nok The Zapping of America (1977), som tok for seg hvordan «det militær-industrielle kompleks» med interesser i radar og trådløs kommunikasjon ved hjelp av atomfysikere med liten peiling på biologi fikk gjennomslag for å slippe løs strålingsnivåer som man burde forstå var helseskadelige for befolkningen.

The Zapping of America var full av avsløringer og står seg fortsatt, selv om historikeren Nicholas Steneck i 1982 nyanserte bildet med sin bok The Microwave Debate (MIT Press) og kritiserer journalisten Brodeur for enkelte overdrivelser og sensasjonsmakeri som man i dag ville stemplet for «konspirasjonsteorier». (Stenecks bok kom på norsk på Paradigmeskifte Forlag med en sju-kapitlers ajourføring av prof. Tom Butler, Univ. of Cork, Irland, i 2022. Nå fins den også som heftet utgave og kan bestilles fra alle bokhandlere, f.eks. HER. Den heter på norsk Debatten om mikrobølgene – Fra jakten på svar til bransjeforsvar.)

Nekrologen over Paul Brodeur nedenfor er skrevet av Arthur Firstenberg, forfatteren bak boka Den usynlige regnbuen – historien om elektrisiteten og livet, som kom i norsk oversettelse i 2018 og nå er i 3. opplag. Boka er siden oversatt til en rekke språk og er en stor «eye opener» for både fagfolk, journalister, miljøvernere og folk flest. Den boka får du bare HER, siden forlaget som hadde utgitt den og annen sentral litteratur om stråling og helse, følte seg presset av noen ignorante forskere med store skylapper ved Universitetet i Oslo til å trekke alle disse bøkene fra bokhandlerne. (De kan umulig ha lest dem.)

Nekrologen slår samtidig et slag for en verden uten mobiltelefoner – for å bevare vår helse, miljøet og økosystemene som vi er avhengige av, og har lansert en politisk erklæring om hva som må til [Policy Brief on Electrosmog]. Tanken går uvilkårlig til Ibsens Villanden og «ultimate fordring» – et krav som er for stort til å leve opp til. Eller er «fakta på bakken» slik at vi faktisk må tenke i retning av en slik framtid? Og at vi må gjøre det nå, slik Arthur Firstenberg mener?

Einar Flydal, den 28. august 2023

PS. The New York Times hadde en nekrolog 17. august, men nevner i overskriften bare hans graveinnsats knyttet til asbest og klorerte fluorkarboner (KFK). Skader fra mikrobølger er tabu i NYT. Hovedeier er meksikaneren Carlos Slim, som først og fremst er blitt rik på mobilselskaper. «Følg pengene!»

TIL MINNE OM PAUL BRODEUR

av New Mexico-avdelingen av PEOPLE WITHOUT CELL PHONES (Folk Uten Mobiltelefoner)

Paul Brodeur, forhenværende fast skribent for magasinet The New Yorker, døde 2. august 2023. Han var forfatteren av den banebrytende boken The Zapping of America, som han ga ut i 1977. Det var den første boken jeg noen gang leste om å temaet mikrobølgestråling. Ingen hadde mobiltelefoner på den tida. De første personlige datamaskinene kom ikke på markedet før samme året. Men Brodeur hadde kjøpt seg en eiendom på Cape Cod, som han oppdaget kom til å være rett i veien for det kraftigste radaranlegget i verden.

Det var en radarstasjon for tidlig varsling, og USA bygde to av dem, en på østkysten og en på vestkysten. De ble kalt PAVE PAWS (Precision Acquisition of Vehicle Entry Phased Array Warning System). De skulle sende ut 3 milliarder watt fasearrangerte mikrobølgestråler  som ville skanne hele øst- og vestkysten av landet for å oppdage og advare mot atomraketter. Brodeur undersøkte saken, og det han oppdaget om mikrobølgestråling og hva som var i ferd med å skje med dette landet, forbauset ham. Disse radarstasjonene ble bygget og er fortsatt i drift i dag. Og de fleste har glemt at de er der. Men de sender ut fase-styrt mikrobølgestråling akkurat som 5G-mobiltelefoner og -antenner. [For enkel forklaring om teknologien: se bloggpost 26.02.2018, EF].

I 1989 skrev Brodeur en annen bok med tittelen Currents of Death: Power Lines, Computer Terminals, and the Attempts to Cover Up Their Threat to Your Health [Dødelige strømmer: kraftledninger, dataterminaler, og forsøkene på å skjule hvordan de truer din helse, EF]. Dataskjermer forårsaket astma, grå stær, spontanaborter, fødselsskader og hudproblemer. Fram til 1977, da de første personlige datamaskinene ble solgt, hadde astma-forekomsten falt jevnt år etter år i USA. I 1977 begynte astmafrekvensen plutselig å stige og den har vært stigende siden den gang. Brodeur avslørte farene ved dataskjermer i 1989. De fleste har også glemt dette.

Et nytt globalt nettverk av lokale avdelinger kalt People Without Cell Phones er lansert for å sikre at Brodeurs liv og arbeid, og livene og arbeidet til andre pionerer i hans generasjon, ikke var forgjeves. I dag, 46 år etter at The Zapping of America ble publisert, later verden fortsatt som om stråling er ufarlig, og at astma, og hjernesvulster, og diabetes, og hjertesykdom og kreft, er forårsaket av noe annet. Og alle bærer rundt på en mobiltelefon, dag og natt. Vi skal bygge et verdensomspennende nettverk av mennesker som kaster dem. Jorda dør. Insekter har i stor grad forsvunnet. Fugler faller døde ned fra himmelen i millioner. Formålet med dette nettverket er ikke å fordele skyld. Det er å sørge for at det nå i denne verdenen er på plass mennesker som lever – og lære andre hvordan de skal leve – som om livet på jorda skal fortsette. Nettverket har blitt lansert sammen med en politisk erklæring om hva som må til [Policy Brief on Electrosmog], som så langt 29 organisasjoner i 10 land har meldt seg på for å støtte — organisasjoner i USA, Canada, Storbritannia, Frankrike, Spania, Sveits, Sverige, Norge, Belgia og Tunisia. Tida for de små steg er over. Det er på tide å gjøre det som er nødvendig uten frykt, uten forbehold og uten anklager.

New Mexico-avdelingen av People Without Cell Phones hadde sitt stiftelsesmøte, med fysisk frammøte, for tre dager siden, den 19. august. Det deltok en lege, flere bygningsbiologer, en fotograf og andre. Bortsett fra to eier ingen av dem noen mobiltelefon, og de andre planlegger å kvitte seg med sine. Vi fikk på plass en følelse av fellesskap som folk har hungret etter, og vi begynte å diskutere hvordan vi skulle snakke om dette med andre på, støtte hverandre og jobbe mot en verden

  • uten mer stråling
  • uten flere hjernesvulster
  • med gjenopprettet helse og livskraft
  • med fugler, bier og sommerfugler
  • med liv som leves som om livet på jorden vil fortsette

Bli med i nettverket vårt ved å danne en avdeling med mennesker uten mobiltelefoner i din by, delstat eller ditt land. Gi oss beskjed om at du gjør dette ved å sende oss en e-post.

Arthur Firstenberg
President, Cellular Phone Task Force
Author, The Invisible Rainbow: A History of Electricity and Life
P.O. Box 6216
Santa Fe, NM 87502
USA
phone: +1 505-471-0129
info@cellphonetaskforce.org
August 22, 2023

[Originalen til denne teksten, oversatt av Einar Flydal, samt lenker til hvordan du kan støtte økonomisk og finne Arthur Firstenbergs tidligere tekster, finner du her: https://cellphonetaskforce.org/remembering-paul-brodeur/]

Forrige artikkelKarl Ove Knausgård sier ja til Leninprisen
Neste artikkelOverdødeligheten økte etter at «vaksinasjonen» startet