Drammenspolitikere om EU

0
Drammen sentrum - hva mener politikerne i byen om EØS?
Av Jan Christensen.

For fem år siden fant By- og regionforskningsinstuttet (NIBR) ut at halvparten av de sakene som norske kommunestyrer behandler, er berørt av EØS-avtalen. Antallet er snarere økende enn synkende. Hvordan står det til med EU/EØS-interessen blant Drammens ledende politikere?


For å finne ut av dette, sendte vi noen enkle spørsmål til 13 førstekandidater i Drammen:
1. Ønsker du at Norge skal bli fullt medlem av EU innen 2030?
2. Ønsker du at vår EØS-avtale snarest mulig sies opp og erstattes av en likeverdig handelsavtale mellom Norge og EU-landene?
3. Vi du arbeide for folkevalgt kontroll over strømpriser og nettleie?
4. Vil du arbeide for å konkurranseutsette flest mulig kommunale tjenester i Drammen?

Til tross for både epost og sms-purring, valgte verken Arbeiderpartiets Monica Myrvold Berg eller Høyres Kjell Arne Hermansen å svare. Dessverre fikk de følge av førstekandidatene for SV, Miljøpartiet De Grønne, Industri- og Næringspartiet, Folk i Drammen, Pensjonistpartiet og Partiet sentrum.
Førstekandidatene for Venstre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Rødt og Kristelig folkeparti, tok utfordringen og fortjener honnør.
Deres synspunkter kan du se under. Når * i svarfeltet, har de i tillegg kommet med kommentarer, se under.


Herman Ekle Lund (V):
Generelt: EU har store demokratiske svakheter og mange andre mangler, så jeg er ikke noen blind tilhenger, men jeg tror fortsatt det er bedre for både Norge og Europa for øvrig med Norge på innsiden enn utsiden av unionen.
Vedr spm 3: Vet ikke hva dette innebærer uten mer informasjon i spørsmålsstillingen.

Ulf Erik Knudsen (FrP):
Vedr spm 2: Deler av EØS-avtalen bør reforhandles.
Vedr spm 3: Fremskrittspartiet har lagt frem en rekke forslag for å få ned strømprisene. Disse kan lese på våre nettsider.

Simon S Nordanger (Sp): 
Generelt: Takk for at dere setter fokus på en viktig fanesak som dessverre får alt for liten oppmerksomhet.
Vedr spm 3: Delvis, politisk styring over markedet behøver ikke gjøres gjennom direkte priskontroll, men gjennom å styre innsatsfaktorene som påvirker strømprisene.

Jørgen H Wilhelmsen (Rødt):
(Ingen utfyllende kommentarer.)

Billy Taranger (KrF): 
Vedr spm 3: De folkevalgte på Stortinget med regjering burde for lenge siden ha gjort noe med de høye strømprisene og innført en makspris. De folkevalgte i Drammen kan ikke regulere prisen til sine innbyggere i kommunen.
Vedr spm 4: Flest mulig kommunale tjenester skal ikke konkurranseutsettes. Men noen tjenester kan vurderes konkurranseutsettes. Noen er det i dag (snøbrøyting, renhold av gater f.eks.) og en må kunne vurdere hva som er best for innbyggerne og mest lønnsomt. Private firma kan av og til utføre en tjeneste minst like godt som kommunalt ansatte. Vi har private ideelle organisasjoner som driver barnehager, som gjør at vi har full barnehagedekning i Drammen. Men samtidig må de fleste kommunale tjenester utføres av kommunens egne folk slik at de folkevalgte har kontroll.

Av svarene er verdt å merke at både  Nordanger fra Senterpartiet og Wilhelmsen fra Rødt er mot EU og  ønsker EØS-avtalen byttet ut med handelsavtale. Ekle Lund fra Venstre er den eneste som ønsker norsk medlemskap innen  2030. 

Wilhelmsen fra Rødt og Taranger fra KrF er opptatt av folkevalgt kontroll over strømprisene.
Fremskrittspartiets Knudsen vil arbeide for å konkurranseutsette flest mulig av Drammens kommunale tjenester. 
Ekle Lund, Nordanger og Wilhelmsen ønsker ingen slik konkurranseutsetting, mens Taranger ønsker nærmere vurdering i de enkelte tilfellene.

Svarene er ikke altfor overraskende om en sammenholder med det som tidligere er kjent om de enkelte partiers standpunkter. 
Mest overraskende er at et flertall av de spurte ikke har ønsket å gi uttrykk for sine meninger. 
Kanskje skyldes det arroganse, manglende engasjement eller  uvitenhet? 

Uansett – sånt bidrar til å svekke folkelig engasjement og opplyst samfunnsdebatt. Interessen for viktige samfunnsspørsmål avtar, politikk blir for vanskelig og stadig flere avgjørelser tas av «eksperter». 
Også i lokalvalg er EU/EØS og beslektede emner for viktig til å møtes med taushet.


Fra nyhetsbrevet til Drammen NEI til EU 26. august 2023.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelEU-direktiv vil koste skjorta
Neste artikkelBRICS 11 – et strategisk mesterstykke